Cep telefonu pasaport kayıt rehberi

yurtdışından gelen telefon kaydı
pasaporta telefon işletme süresi


Yurt dışından telefon getirmeyi düşünüyorsanız yapmanız gerekenler nelerdir açıklamaya çalışacağız

Yurt dışından gelen cihazımı Türkiye'de nasıl kullanabilirim?

5809 sayılı Kanunun âİşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler.â hükmü uyarınca cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini nerede yaptırabilirim?

Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.
E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) aşağıda belirtilen işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.

AVEA
TURKCELL
VODAFONE

Kayıt yaptırılma zorunluluğu bulunan cihazlar nelerdir?

İçinde SIM kartı bulunan ve yurt dışından toplu ithalat harici bir yöntemle getirtilen tüm cihazlar bu kapsama girmektedir. Örneğin yurt dışından alınan iPadâin Türkiyeâye getirilmesi halinde cihazın SIM kart özelliklerinin kullanılabilmesi için (GSM şebekesinde kullanılabilmesi) IMEI kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cihazın SIM kartı ile kullanılan özellikleri ülkemiz operatörlerinde kullanılamamaktadır.

Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde başka herhangi bir cihaz kaydında kullanılmamış olması ve kişinin son 60 gün içerisinde Türkiyeâye giriş yapmış olması gerekmektedir. Bu yüzden pasaportun üzerinde giriş mührü bulunmasına ve söz konusu mührün okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

Vatandaş E- Devlet şifresiyle, e- devlet üzerinden T.C kimlik no ile 2 yılda tek cihaz kontrolü hizmeti için BTK hizmetlerinden IMEI KAYIT HAKKI sorgulaması yapabilir.

Kayıt işlemi için öncelikle ne yapılması gerekmektedir?

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 16.06.2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazeteâde yayımlanan âHarçlar Kanunu Genel Tebliğiâ uyarınca herhangi bir Vergi Dairesine gidilmesi gerekmektedir.

Kayıt için herhangi bir harç bedeli yatırılması gerekmekte midir?

"Harçlar Kanunu Genel Tebliğiâ uyarınca 2014 yılı için 119,5 TL harç bedeli yatırılması ve bedelinin ödendiğine dair makbuzun alınması gerekmektedir. Ödenmesi gereken harç bedeli Vergi Dairelerine ve Vergi almaya yetkili Bankaların şubelerine ödenebilmektedir.

Harç Bedelini Vergi Dairesi dışında Hangi Bankalara Ödeyebilirim?

T.Halk Bankası,
Vakıflar Bankası TAO,
Asya Katılım Bankası A.Ş.,
Anadolu Bankası A.Ş.,
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.,
Alternatif Bank A.Ş.,
Finansbank A.Ş.,
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.,
Tekstil bank A.Ş.,
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.,
Turkishbank,
Turkland Bank,
Denizbank A.Ş.
İNG Bank A.Ş.,
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.,
HSBC Bank A.Ş.,
Şekerbank T.A.Ş.,
T.Garanti Bankası A.Ş.,
TC Ziraat Bankası,
T.İş Bankası A.Ş.

EFT ve İnternet üzerinden ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda bankalardan bilgi alınabilinir.

Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait IMEI numarasının ve Pasaport sahibi kişinin adı ve soyadı yer alması gerekmektedir.

Kayıt işlemi için yapılması gereken ikinci adım nedir?

Pasaport sahibinin pasaportun aslı ve dekontu ile birlikte (bizzat başvurulması gerekli, çünkü kayıt belgelerinin Kuruma geldiği ve kontrol edildiği aşamada pasaporttaki imza ile kayıt belgesindeki imzanın aynı olup olmadığı karşılaştırılmaktadır) mobil işletmecilerin abone kayıt merkezlerine veya e-Devlet şifresi ile e-Devlet Kapısı Devletin Kısayolu | www.turkiye.gov.tr adresinden başvuru yapması gerekmektedir. Bu kapsamda pasaport sahibinin abone kayıt merkezlerinden yapılan başvuru sırasında imzaladığı bir dilekçeye pasaportun kimlik, resim (eski pasaportlar için) ve yurda giriş sayfalarının bulunduğu sayfaların birer nüshası ile dekont aslının eklenmesi gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda ise pasaport sahibi olan kişi, şahsına ait bilgileri sisteme girerek kaydını yaptırabilmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi belge talep edilmemektedir. Kişinin beyanı esas alınmakta ve elektronik ortamda kontroller yapılmaktadır.

Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?

Cihaz kayıt başvurusunun akabinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / IMEI Sorgulama adresinden herhangi bir cihazın kayıt durumu öğrenilebilmektedir. âIMEI numarası abone kayıt merkezince geçici olarak kayıt altına alınmış olup Kurum tarafından evrakları kontrol aşamasındadırâ şeklinde bir ifade yer almaktadır. Abone kayıt merkezine verilen evrakların Kuruma ulaşması ile bilgi ve belgelerin kontrol edilerek onay verilmesinin akabinde sorgulama ekranında âIMEI numarası kayıtlıâ ifadesi yer alacaktır.

Kayıt işlemini nasıl yaptırabilirim ve gerekli belgeler nelerdir?

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile yapılan ve 01.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre bir kişiye yurtdışından 2 takvim yılında 1 adet cep telefonu getirebilme hakkı tanınmış, yolcunun yurda giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde cep telefonunun kayıt altına alınması zorunluluğu getirilmiştir.60 gün olarak verilen süre sistem tarafından kontrol edildiğinden 60 günlük süre zarfında işlem yaptırılmadığı takdirde IMEI kayıt işlemi yapılamamaktadır.

Diğer taraftan, 01.02.2008 tarihinden sonra yurda giriş yapan TC uyruklu vatandaşların cihaz kayıt işlemi yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılmaya devam edilmekte iken; Maliye Bakanlığınca çıkarılan, 15/06/2012 tarih ve28324 sayılı Resmi Gazeteâde yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanun gereğince, söz konusu kayıt işleminin yapılabilmesi için vergi dairelerine 2014 yılı için 119,5TL harç yatırılması uygulaması getirilmiştir.
Bu nedenle, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgini haiz cihazların kayıt işlemleri için vergi dairelerine 2014 yılı için 119,5TL harç yatırılması ve harç ödendi belgesinin aslı, pasaport türünün, yurda giriş/çıkış damgalarının, resminin ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların birer fotokopisi, üzerinde cihaz IMEI numarasının bulunduğu dilekçe ve pasaportunun aslı ile birlikte en geç bir ay içerisinde Abone Kayıt Merkezlerine başvurması gerekmektedir.

Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından pasaportun aslı görüldükten sonra dilekçenin üzerine âAslı Görülmüştürâ damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmektedir.

Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım?

Cihaza ilişkin olarak sunulan belgelerde ve cihazın elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmaması halinde, cihaza ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemiâne (MCKS) girilmekte ve cihazın IMEI numarası kayıt altına alınmaktadır.

E-Devlet üzerinden İşlemi tamamlanan cihaz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / IMEI Sorgulama internet adresinde yapılan sorgulamasında âIMEI numarası kayıtlı; Kaynağı: Yolcu beraberi kayıtlı cihazâ olarak görünmektedir.

Gerekli süreçlerden geçip cihazımı kayıt altına aldırtmama rağmen cihazıma yasal uyarı mesajı geldi ve cihazım haberleşmeye kapandı. Ne yapabilirim?

E-devlet kapısı üzerinden bilgilerinizi girerek tekrar kayıt yapmayı deneyebilirsiniz yada 0312 294 94 94 Bilgi ihbar servisi çağrı merkezini arayarak işlemleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yabancı şahıslar için:Abone Kayıt Merkezi üzerinden 60 gün içinde tekrar kaydınızı yapabilirsiniz.

Yurt dışından getirilen ve gümrük işlemleri yapılan her cihaz kayıt altına alınır mı?

Yurt dışından getirilmiş olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen ya da elektronik kimlik bilgisinde sorun olduğu tespit edilen cihazlar kayıt altına alınmamaktadır.

Posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazımı kayıt altına aldırabilir miyim ?

Yurt dışından bireysel ithalat yolu ile getirilen cihazlar Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüânün düzenlemeleri doğrultusunda kayıt altına alınmakta olup; posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazlar kayıt altına alınmamaktadır.

Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren iki takvim yılı içerisinde bir adet cep telefonunun yurda getirilebileceği belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 01.02.2008 tarihinden itibaren iki takvim yılı içinde aynı kişi adına birden fazla cihaz kayıt işlemi yapılmasının önüne geçmek üzere Mobil Cihaz Kayıt Sistemiânde gerekli önlemler alınmıştır.

Kısa sürede Türkiyeâde kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekiyor mu?

Geçici süreyle Türkiyeâde bulunan kişilerin (turist, gurbetçi vatandaşlar ve benzeri); ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından kişilerin cihazlarına ait IMEI numarası ve sözleşme yapılan cep telefonu numarası Mobil Cihaz Kayıt Sistemiâne girilmek suretiyle eşleştirilmekte ve ilgili IMEI numarası sadece ilgili telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır.

Eşleştirme işlemi için pasaport, Harç ödendiğine dair dekont ve abonelik sözleşmesi (Kayıt işlemi gerçekleştirilecek GSM hat numarasının kişi adına kayıtlı olduğu gösterir ilgili GSM işletmeci tarafından düzenlenmiş abonelik sözleşmesi) ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar kayıt altına alınabilir mi?


Türkiyeâde görev yapan diplomat, askeri personel, Türkiyeâde öğrenim gören öğrenci olması ya da Türkiyeâde ikamet etmesi halinde, 12 Temmuz 2014 tarihli tebliğ esas alınarak, tebliğ tarihinden 4 ay sonra; Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurularını E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler. Bunun haricindeki işlemler AKMâler üzerinden yapılabilmektedir.

18 Yaşından Küçükler için Cihaz Kaydı yapılabilir mi?

18 Yaşından küçüklerde yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından kendi e-devlet kapısı üzerinden çocuğun kimlik bilgileri kullanılarak kayıt yapılabilir.
 
Üst Alt