• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

cennet - cehennem yoktur.

  • Konbuyu başlatan peniel
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 12
  • Görüntüleme 5K

Okunuyor :
cennet - cehennem yoktur.

peniel

Amatör
Uzaklaştırıldı
cennet-cehennem dinlerde vazgeçilmezdir. inanları dizginlemek için başka yol yoktur.
bunlarla korkutulmasa..... korkutulduğu halde.........

zararları: ibadetlerin rol icabı yapılmasına yol açıyor. dinlerdeki, iki büyük put olmuştur adeta.
 

RABİA

Bağımlı
Üye
cennet-cehennem dinlerde vazgeçilmezdir. inanları dizginlemek için başka yol yoktur.
bunlarla korkutulmasa..... korkutulduğu halde.........

zararları: ibadetlerin rol icabı yapılmasına yol açıyor. dinlerdeki, iki büyük put olmuştur adeta.


Hz. Ali’ye (r.a), birisi geldi. Adam, öldükten sonra tekrar dirilmeyi, ahiretteki hesabı, cenneti ve cehennemi inkar ediyordu. Hz. Ali’ye,

“Ya Ali, siz müslümanlar ölüme ve ölüm ötesine inanıyorsunuz; biz ise inanmıyoruz. Siz cehennemden kurtulmak, cennete girmek için bir sürü ibadet ediyor, mal harcıyor, zahmete giriyorsunuz. Bu zahmete değer mi? Hem ölümden sonra tekrar dirilmenin olacağı ne malum?” diye sordu.

Hz. Ali (r.a) adamı sükünetle dinledi, sonra ona şu cevabı verdi:

“Evet, ölümden sonra dirilmek, hesaba çekilmek, cennete veya cehenneme girmek, ya senin dediğin gibi yoktur; ya da bizim dediğimiz gibi vardır. Önce senin dediğinin doğru olduğunu düşünelim. Ölümden sonra ahiret hayatı yoksa seninle biz aynı durumdayız. Sana da yok bize de yok. Bu arada bizim Yüce Allah için kıldığımız namazların, yaptığımız ibadetlerin, hayır ve iyiliklerin, güzel ahlakın, verdiğimiz zekat ve sadakaların bize bir zararı olmaz. Ama ya ahiret varsa; bizim dediğimiz doğru çıkarsa, senin halin nice olur?”diye sordu. Adam, biraz durdu, düşündü ve sonra,

“Vallahi, her iki durumda da siz kazançlısınız, ahiret, cennet ve cehennem varsa vay bizim halimize! Yolunu öğret, ben de Müslüman olacağım.” Dedi ve Müslüman oldu,kulluk yoluna adım attı, emniyet dairesine girdi
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
cennet-cehennem dinlerde vazgeçilmezdir. inanları dizginlemek için başka yol yoktur.
bunlarla korkutulmasa..... korkutulduğu halde.........

zararları: ibadetlerin rol icabı yapılmasına yol açıyor. dinlerdeki, iki büyük put olmuştur adeta.
Sayın peniel;
Ustanın eserlerini kabul etmemek, yada yok saymak; Ustayı yok saymak hesabına geçtiği için, önce USTA'nın varlığını bilmek icap eder.
Biz bu mihval üzeri dönelim mümkünse.
An şartki; Hakkı arayan , vicdan ve AKLIMIZI da beraber alalım...
Kapılarımızı ise Öfkeye, Önyargıya, ve Kalu kıllere , ve İNADA kapatalım.
Değerlerimize saygı duyalım kı hoş olmayan ortamlara meydan vermeyelim. Hadi buyurun efendim, Cennet ve Cehennemden önce , onların Sahibini bulmaya...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
İhtar

Şu notada, Tabiiyyûnun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden dokuz muhal ile beyân edilmiş. Sâir risâlelerde o muhaller kısmen îzah edildiğinden; burada gâyet muhtasar olmak haysiyetiyle, ba’zı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birdenbire, bu kadar zâhir ve aşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur âkıl feylesoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar, mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakîkat-ı meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki; yazılmış herbir muhalin ucunda beyân edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı ma’kûl (Hâşiye) hulâsa-i mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarûri muktezası olduğunu gâyet bedihî ve kat’i bürhanlarla şübhesi olanlara tafsilen beyân ve isbat etmeye hazırım.
R.N.K

Üslübümüz biraz ağır olabilir. Azami dikkatlerinizi ümid ediyorum.
 

peniel

Amatör
Uzaklaştırıldı
şunu demek istiyorum: dünya bir maraton.
bir kaç kişi koşuyorsunuz.maratonu normal bir zamanda bitirirsiniz
bazılarınız da sagınıza _ solunuza bakarak koşarsınız.

bir de peşinizden köpek kovalasa...... koşmanız daha farklı olurdu.
 

RABİA

Bağımlı
Üye
şunu demek istiyorum: dünya bir maraton.
bir kaç kişi koşuyorsunuz.maratonu normal bir zamanda bitirirsiniz
bazılarınız da sagınıza _ solunuza bakarak koşarsınız.

bir de peşinizden köpek kovalasa...... koşmanız daha farklı olurdu.
Sevgili peniel,

Zannedersem anlatmak istediğiniz bu cümlenizde daha iyi ifade edilmiş.

Yanılmıyorsam siz; insanların birçoğunda ibadetin Allah rızası için değil de, cennet arzusu ve cehennem korkusu ile yapıldığından bahsetmektesiniz.

Yanılıyor muyum?
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
şunu demek istiyorum: dünya bir maraton.
bir kaç kişi koşuyorsunuz.maratonu normal bir zamanda bitirirsiniz
bazılarınız da sagınıza _ solunuza bakarak koşarsınız.

bir de peşinizden köpek kovalasa...... koşmanız daha farklı olurdu.
Siz onu demek istemiyorsunuz.
Çünkü; Önce DÜNYA nın var olduğunu kabul etmeniz gerekiyor, maratonun yapılabilmesi için.

Maraton dediğiniz müsabakanın olması için, veya
maratonun ,
Koşanların ,
Yarış pistinin ,
Ve hatta Tabirinizle kovalayan köpeğin olması için

Yani bütün bunlar için , Bir NİZAM ve İNTİZAM' a ihtiyaç yokmudur ?
Elbetteki ihtiyaç vardır.
Aksi halde maraton diye bir şey olmamakla beraber, maratonu bitirmekte olmaz.

Ne dersiniz efendim.
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
şunu demek istiyorum: dünya bir maraton.
bir kaç kişi koşuyorsunuz.maratonu normal bir zamanda bitirirsiniz
bazılarınız da sagınıza _ solunuza bakarak koşarsınız.

bir de peşinizden köpek kovalasa...... koşmanız daha farklı olurdu.
Bir aspirine bile bu kadar ihtimam gerekiyorsa.......... DÜŞÜN... Çünkü yaradılışın gereğidir düşünmek ve doğruyu sahiplenmek.

Bir eczahânede, gâyet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden, zîhayat ( hayat sahibi )bir mâcun istenildi.
Hem hayatdar harika bir tiryak onlardan yapılmak îcab etti. Geldik, o eczahânede, o zîhayat mâcunun ve hayatdar tiryâkın çoklukla efradını gördük. O mâcunlardan herbirisini tedkik ettik.

Görüyoruz ki: O kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mîzan-ı mahsus ile, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından ve hakeza.. muhtelif mikdarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o mâcun, zîhayat olamaz, hâsiyetini gösteremez.

Hem o hayatdar tiryakı da tedkik ettik. Herbir kavanozdan bir mîzan-ı mahsus ile bir madde alınmış ki, zerre mikdarı noksan veya ziyâde olsa, tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar elliden ziyâde iken, herbirisinden ayrı bir mîzan ile alınmış gibi, ayrı ayrı mikdarda eczaları alınmış.

Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif mikdarlar, şişelerin garib bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasiyle devrilmesinden, herbirisinden alınan mikdar kadar yalnız o mikdar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o mâcunu teşkil etsinler?
Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl birşey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, “Bu fikri kabul etmem” diye kaçacaktır.

İşte bu misal gibi; herbir zîhayat, elbette zîhayat bir mâcundur; ve herbir nebat, hayatdar bir tiryak gibidir ki; çok müteaddit eczâlardan, çok muhtelif maddelerden, gâyet hassas bir ölçü ile alınan maddelerden terkib edilmiştir. Eğer esbâba, anâsıra isnad edilse ve “esbâb îcad etti” denilse; aynen eczahânedeki mâcunun, şişelerin devrilmesinden vücûd bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhâl ve bâtıldır
 

serseriozi

Tecrübeli
Üye
cennet-cehennem dinlerde vazgeçilmezdir. inanları dizginlemek için başka yol yoktur.
bunlarla korkutulmasa..... korkutulduğu halde.........

zararları: ibadetlerin rol icabı yapılmasına yol açıyor. dinlerdeki, iki büyük put olmuştur adeta.
Sen hiç merak etme Allah c.c dünyayı yarattı ve dediki Ey insanoğulları size doğru yolu bulmanız için kur-anı kerimi gönderiyorum hiç şüphesiz cennette cehennemde siz insanlar içindir buyurmuştur.
cennet cehennem olmasaydı neden namaz var neden camiler var neden islanlar oruç tutuyor neden zekat veriyor cennet cehannem olmasaydı 128000 peygamber olurmuydu cennet cehennem olmasaydı din uğruna savaşlar olurmuydu onca insan ölürmüydü
aman kardeşim sakın bu gibi olaylara kendini kaptırma yazıklar olsun genç insanların kafasını karıştıranlara
 

peniel

Amatör
Uzaklaştırıldı
cennet-cehennem olmasa-yok zaten-
siz olmadığını fark etseniz. işte bundan korkulduğu için, var dendi.

*sayısal loto büyük ikramiyeyi bu haftaya devretmiş. hemen on ytl'lik oynadım. loto tanrısı
"vay uyanık vay" dedi ve elimdeki on ytl'yi de aldı.
verilen bir şey yok: cennet-cehennem mesela var.

insanların allah anlayışı yanlış.

dünyayı düzene koymak için her şey. cennet-cehennem yok mu? var: var ama burada.
 
Üst Alt