Çekirdek medir?

ÇEKİRDEK (NUKLEUS)

Her hücrenin bir çekirdeği vardır.İstisna olarakiskelet kası hücreleri çok çekirdekli iken olgun kırmızı kan hücresi olan eritrositler ise çekirdeksizdir.

* Çekirdek sitoplazmadan karyolemma adı verilen çekirdek zarı ile ayrılır.

ÇEKİRDEĞİN YAPISI

Sitoplazma zarına benzemekle beraber,çift katlı ve por oluşu ile stoplszma zarından ayrılır.Çekirdek zarının dış kısmı endoplazmik retikulum ile bağlantılıdır.Çekirdeklerin çoğunun içerisinde en azından bir tane olabilen,çekirdekçik (nukleolus) bulunur.

ÇEKİRDEKÇİĞİN ÖZELLİKLERİ

Zarı yoktur.Çok büyük oranda rRNA ve prrotein ihtiva eder.Çekirdekçik protein sentezinde iyice belirgenleşirken,hücre bölünmesi sırasında kaybolur fakat sonra yeniden organize olur.

ÇEKİRDEK STOPLAZMASI

İnce filamentlerden meydana gelmiş matriks ihtiva eder.Matriks yapısal destek sağlar ve genetik aktivitenin kontrolünde rol oynar.Ayrıca iyonlar,enzimler ile DNA ve RNA nukleotitleri yer alır.DNA ihtiva eden yapılar kromozom olarak adlandırılır.Her bir kromozomda bulunan DNA bantlarına histonlar adı verilir.Kromozomlar boyunca adına gen denilen kalıtım meteryalini depolayan segmentler (nukleotitler) uzanır.Kromozom yapıları ancak hücre bölünmesi sırasında görülür.İnterfazda ise kromatin iplikeri halinde bulunur.Çok sayıdaki gen,son uçlarından birbirine eklenerek oldukça uzun zincir yapısı oluşur.Bu zincir yapısı DNA'da çift,RNA'da ise tektir
 
Üst Alt