Cebelitarık

Cebelitarık Coğrafi Verileri​

Konum: Güneybatı Avrupa'da, Cebelitarık Boğazı kıyısında, İspanya'nın güney kıyısında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 36 11 Kuzey enlemi, 5 22 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 6.5 km²
Sınırları: toplam: 1.2 km
sınır komşuları: İspanya 1.2 km
Sahil şeridi: 12 km
İklimi: Akdeniz iklimi, kışlar ılıman ve yazlar sıcak geçer.
Arazi yapısı: Kıyıdaki dar alçak araziler Cebelitarık Kayası ile çevrilidirler.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Akdeniz 0 m; en yüksek noktası: Cebelitarık Kayası 426 m

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 27,649 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.24 (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 5.49 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.09 yıl
erkeklerde: 76.23 yıl
kadınlarda: 82.1 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Cebelitarıklı
Nüfusun etnik dağılımı: İspanyollar, İtalyanlar, İngilizler, Maltalılar, Portekizler
Dinler: Roma Katolikleri %76.9, Müslümanlar %6.9, Museviler %2.3, diğer %7 (1991)
Diller: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça

Yönetimi​

Ülke adı: Cebelitarık
ingilizce: Gibraltar
Bağımsızlık durumu: İngiltere'nin müstemlekesidir.
Başkent: Cebelitarık
Bağımsızlık günü: yok (İngiltere'nin müstemlekesidir.)
Milli bayram: Ulusal Gün, Mart ayının ikinci Pazartesi
Anayasa: 30 Mayıs 1969
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 500 milyon $ (1997 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.5 (1998)
İş gücü: 14,800
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %60, endüstri %40
İşsizlik oranı: %13.5 (1996)
Endüstri: Turizm, bankacılık ve finans, gemi yapımı ve onarımı, tütün, maden suyu, bira, konserve balık
Elektrik üretimi: 95 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 88.4 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: yok
İhracat: 81.1 milyon $ (1997)
İhracat ürünleri: Petrol %51, endüstri malları %41, diğer %8
İhracat ortakları: İngiltere, Fas, Portekiz, Hollanda, İspanya, ABD, Almanya
İthalat: 492 milyon $ (1997)
İthalat ürünleri: Yakın, endüstri malları ve gıda ürünleri
İthalat ortakları: İngiltere, İspanya, Japonya, Hollanda
Para birimi: Cebelitarık Poundu (GIP)
Para birimi kodu: GIP
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 19,000 (1997)
Telefon kodu: 350
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 5, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 37,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 10,000 (1997)
Internet kısaltması: .gi
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Karayolları: toplam: 46.25 km (2001)
Su yolları: yok
Boru hatları: 0 km
Limanları: Cebelitarık
Hava alanları: 1 (2000 verileri)

Cezayir Coğrafi Verileri

Konum: Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey enlemi, 3 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 2,381,740 km²
kara: 2,381,740 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 6,343 km
sınır komşuları: Libya 982 km, Mali 1,376 km, Moritanya 463 km, Fas 1,559 km, Nijerya 956 km, Tunus 965 km, Batı Sahra 42 km
Sahil şeridi: 998 km
İklimi: Yağışlar genellikle batıdan doğuya doğru artar, kuzeyden güneye doğru azalır. En çok yağış alan yöre, Akdeniz`in nemli rüzgarlarına açık olan doğu kıyı şerididir.
Arazi yapısı: Toprakların yaklaşık %85`i Büyük Sahra ile kaplıdır. Kuzeydeki dağlar ve bu dağların arasındaki sulak ve verimli ovalar kıyı boyunca dar bir şerit oluşturur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Chott Melrhir 40 m
en yüksek noktası: Tahat 3,003 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir yatakları, fosfat, uranyum, kurşun, çinko
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3
otlaklar: %13
ormanlık arazi: %2
diğer: %82 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 5,550 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Dağlık arazilerde depremler; toprak kaymaları
Coğrafi not: Afrika'nın ikinci büyük ülkesi (Sudan'dan sonra)

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 31,736,053 (2001 Temmuz ayı tahmini)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.21 (erkek 5,528,755; kadın 5,328,083)
15-64 yaş: %61.72 (erkek 9,901,319; kadın 9,687,449)
65 yaş ve üzeri: %4.07 (erkek 594,973; kadın 695,474) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.71 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.04 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 40.56 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.95 yıl
erkeklerde: 68.6 yıl
kadınlarda: 71.34 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
Ulus: Cezayirliler
Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap-Berber, %1 den az Avrupalılar
Dinler: Sünni Müslümanlar %99, %1 Hıristiyan ve Musevi
Dil: Arapça (resmi), Fransızca, Berber lehçeleri
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %61.6
erkeklerin: %73.9
kadınların: %49 (1995)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
kısa şekli : Cezayir
Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
yerel kısa şekli: Al Jaza'ir
ingilizce: Algeria
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Cezayir
İdari bölmeler: 48 il Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Cezayir, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen
Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1962
Milli bayram: İhtilal günü, 1 Kasım (1954)
Hukuk sistemi: Cumhuriyet, Başkanlık Sistemi
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), AMU (Arap Magrep Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), OSCE (ortak), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Bütçe gelirlerinin kabaca %52`sini, gayri safi milli hasılanın %25`ini ve ihracat kazancının %95`inde fazlasını karşılayan hidrokarbon sektörü, ülke ekonomisinin belkemiğidir. Cezayir, dünyadaki beşinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
GSYİH: 171 milyar $ (2000)
GSYİH: (Reel Büyüme): %5 (2000)
GSYİH - kişi başına 1.550 $ Satınalma Gücü paritesi: 5,500 $ (2000)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
İş gücü: 9.1 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %29, tarım %25, yapı ve inşaat %15, endüstri %11, diğer %20 (1996 verileri)
İşsizlik oranı: %30 (1999 verileri)
Bütçe: gelirler: 15.8 milyar $; giderler: 16 milyar $ (2001 verileri)
Endüstri: petrol, doğal gaz, hafif endüstri, madencilik, elektrik, petrokimyasallar, gıda ürünleri
Endüstrinin büyüme oranı: %7 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 23.215 milyar kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %99.14
hidro: %0.86
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 21.613 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 307 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 330 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: buğday, arpa, yulaf, üzüm, zeytin, narenciye, meyveler; koyun, büyükbaş hayvan
İhracat tutarı: 19.6 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri %97
İhracat ortakları: İtalya %22, ABD %15, Fransa %12, İspanya %11, Brezilya %8, Hollanda %5 (1999)
İthalat tutarı: 9.2 milyar $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: sermaye ürünleri, yiyecek ve içecek, tüketici malları
İthalat ortakları: Fransa %30, İtalya %9, Almanya %7, İspanya %6, ABD %5, Türkiye %5 (1999)
Dış borç tutarı: 25 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Cezayir Dinarı (DZD)
Para birimi kodu: DZD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 2.3 milyon (1998)
Telefon kodu: 213
Radyo yayın istasyonları: AM 25, FM 1, kısa dalga 8 (1999)
Radyolar: 7.1 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 46 (1995)
Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
Internet kısaltması: .dz
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 4,820 km
Karayolları: toplam: 104,000 km
asfalt: 71,656 km
asfalt olmayan: 32,344 km (1996 verileri)
Deniz yolları: yok
Boru hatları: ham petrol 6,612 km; petrol ürünleri 298 km; doğal gaz 2,948 km
Limanları: Cezayir, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni Saf, Dellys, Djendjene, Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Tenes
Hava alanları: 135 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 1 (2000 tahmini)

Christmas Adaları

Coğrafi Verileri

Konum: Güneydoğu Asya, Hint Okyanusu, Endonezya'nın güneyinde ada.
Coğrafi konumu: 10 30 Güney enlemi, 105 40 Doğu boylamı
Harita konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 135 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 138.9 km
İklimi: tropikal; sıcaklık ve nem rüzgarlara göre değişir.
Arazi yapısı: Sahildeki dik uçurumlar orta kesimlerde yerini yaylalara bırakır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Murray Tepesi 361 m
Doğal kaynaklar: fosfat
Doğal afetler: Adanın kayalıklarla çevrili olması denizcilik açısından tehlike taşımaktadır.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 2,771 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %7.77 (2001 verileri)
Ulus: Christmas Adalı
Nüfusun etnik dağılımı: Çinli %61, Malay %25, Avrupalı %11, diğer %3, yerlileri yoktur
Dinler: Budizm %55, Hıristiyan %15, Müslüman %10, diğer %20 (1991)
Dil: İngiliz, Çin, Malay

Yönetimi​

Ülke adı: Christmas Adası
ingilizce: Christmas Island
Bağımsızlık durumu: Avustralya'ya bağlıdır.
Anayasa: 1958 Christmas Adası Sözleşmesi
Hukuk sistemi: Avustralya hukuku.
Bayrak: Avustralya bayrağı kullanılmaktadır.

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Fosfat madenciliği adanın tek ekonomik etkinliği idi, ama 1987 yılında Avustralya Hükümeti madenleri kapattı. 1991 yılında madenler Avustralya işçileri için tekrar açıldı.
Sektörlere göre işgücü dağılımı: turizm 400 kişi, madencilik 100 kişi (1995)
Endüstri: Turizm, fosfat madenciliği
İhracat ürünleri: fosfat
İhracat ortakları: Avustralya, Yeni Zelanda
İthalat ürünleri: Tüketim malları
İthalat ortakları: Başlıca olarak Avustralya
Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
Para birimi kodu: AUD
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

İletişim Bilgileri​

Telefon kodu: 672
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 1, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 1,000 (1997)
Televizyonlar: 600 (1997)
Internet kısaltması: .cx
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 24 km
Karayolları: 140 km (1999)
Deniz yolları: yok
Hava alanları: 1 (2000 verileri)
 
Üst Alt