Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma İzni Nasıl Alınır?,Yabancılara Çalışma İzni, Yabancı İşçi Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye'de çalışma amacıyla bulunan T.C. uyruklu olmayan yabancılar, TC Anayasasının 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun gereği, çalışma izni almak zorundadır. Türkiye çalışma izni bazı durumlar da çalışma hayatına başlamadan önce verilebilirken, bu mücbir ve Türkiye menfaatlerini göz önünde bulundurularak verilen çalışma izni 1 ayı geçmeme koşulu ile verilmekte ve Çalışma Bakanlığı'nın onayı ile alınabilmektedir.

Türkiye dışında ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişiler; ikamet ettikleri / vatandaşı oldukları ülkedeki bulundukları ülkenin Türkiye Dış Temsilciliklerine (konsolosluk, büyükelçilik) gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu başvuru esnasında Türkiye'deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler.

Türkiye'de geçerli bir oturma iznine ( eğitim için olanlar dışında; en az 6 ay süreyle geçerli olması şartıyla ) sahip olan yabancı uyruklular; doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru da bulunabilirler. İkamet ettikleri ülkeden çalışma izni başvurusu yapan yabancılar gönderilen bütün belgelerin doğruluğu ve eksikliğini kontrol edildikten sonra, herhangi bir sorun yoksa çalışma izninin ayarlanması yaklaşık 30 gün sürecektir. Onaylanma işlemi gerçekleştikten sonra, başvuru sahibi olan kişi telefon veya e-posta yoluyla haberdar edilir. Elektronik başvuru işleminin yapılabilmesi için bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gerekeceği için, başvuru sahibi olan kişilerin bu süreci vekaleten yürütecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına vekalet vermeleri gerekir.

Çalışma izni düzenlendikten ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Çalışma vizesi işlem ücreti iade edilmez. Çalışma vizesi ve çalışma izni sahiplerinin ikamet izni alabilmeleri için; Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne başvurmaları gerekir. Türkiye'de çalışma izni başvurusu yapan yabancılar; Eğitim amacı taşıyan ikamet izinleri hariç olmak üzere, en az 6 ay süre ile geçerli olan bir ikamet izni bulunan yabancılar doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunabilir.

Çalışma İzni için Gerekli Olan Evraklar
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1) İşveren tarafından verilecek Vekaletname
2) En son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren ONAYLI Ticaret Sicil Gazetesi,
3) Faaliyet Belgesi ASLI
4) Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
5) Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
6) SSKlı personel listesi (iş yeri personel dökümü)
7) Belirli Süreli İş-Sözleşmesi ⬇️ (iki suret olarak hazırlanacak)

İşverenin kendisi veya vekili calisma izni başvuru dilekçesini imzalayarak hem online sistemden hem de print alarak çalışma bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Yabancı İşçiden İstenilen Belgeler:
1) Vesikalık fotoğraf
2) Oturma izni kartı renkli fotokopisi,
3) Renkli Pasaport Fotokopisi
4) Diplomasının tercümesi (yeminli tercümandan) sertifika ve lisansları,
5) Daha önceden alınmış çalışma izni varsa fotokopisi,
6) Özgeçmiş, varsa Referans mektubu türü destekleyici belgeler,
7) Türk vatandaşı ile evli ise yada TC vatandaşı çocuğu varsa nüfus fotokopisi,
 
Üst Alt