Caiz olmayan mezhep taklidi

Arkadaş yazdıklarıma iftira diyerek bu işin yanlış bir şey olduğunda aynı fikirde olduğumuzu beyan etmiş oldu. Yani bu iş ona göre de normal bir iş değil.

Şimdi bu arkadaşın "iftira atıcı" şeklindeki iftirasına yanıt veriyorum :)))

1) Arkadaşın verdiği linkten dosyayı indiriniz
2) 15. cildi açınız
3) Sol altta sayfa numaralarını göreceksiniz. 268. sayfada 20 ve 21 numaralı maddeleri okuyunuz.

Gördünüz mü? İftira mıymış?

Doğruyu arayanlar şunu akıllarından çıkarmasınlar: Akıl sahiplerinde kuklalardaki gibi yalan olmaz. Çünkü saltanat için hadis uyduruculardan ya da vahiy aldığını iddia edenlerden değiliz. Biz şahsen Allah ile muhatap olup vahiy almadığımız için Allah'tan korkarız.

Kendin çalıyorsun kendin oynuyorsun , ayetleri kendi aklına göre yorumladığın gerçeği yüzüne çarpılınca ne yapacağını şaşırdın bakıyorum.İftira konusu ise senin anladığın gibi olmadığı aklın ile bunları ölçmenin hata olduğunu noktasındadır.Aynı fikirde olmamız ebediyen imkansızdır ... demekki ezbere karalama kampanyası için kaynak verirsen rezil olur kalırsın.

Yani senin anlayacağın gibi manalar vererek yüz milyonların Alim olarak tanıdığı mümtaz zatların sizin yanlış anlayarak yaptığınız iftiralar ile gerçek manada Allahü Teala'nın dostları olduğu gerçeği asla değişmez.

Cahilin şehadeti ile Alim cahil olmaz.Senin ve uydurma kitapları düzen mezhepsiz cahillerin anladıkları gibi din olmaz.Bunlar sizin uydurduğunuz beşeri putlardır.

BAHSETTİĞİN 15 CİLD 268 SAYFA :

İnsanlar arasında halîfemizdir. Allahü teâlâ, bizim tekrim (hürmet) ve ta’zim ettiğimize merhamet eylesin, ona ihânet edenleri alçaksın.

Onu kerîm tutar ve ta’zim ederiz. İhânet edene ihânet ederiz. Azîm ve Mennân olan Allahü teâlâdan, bu kardeşimin ind-i ilâhide râzı olunan kullardan, insanlar arasında sevilenlerden olmasını duâ ederim. Yâ Rabbî! Onu sıddîkların arzularının sonuna ulaştır. Kâmil ve mükemmil olan âriflerin en yüksek derecelerine kavuştur ve bu duâmı Peygamber efendimiz (s.a.v.) hürmetine kabûl eyle. Bu icâzeti, fakîr, hakîr Rukneddîn bin Abdülkuddûs İsmâil Hanefî yazdı. Hicrî 979 (m. 1571) senesinde verdi. Allahü teâlânın yolunda gidenlere selâmlar olsun.”

Abdülehad hazretleri, hocası Abdülkuddûs’ün en başta gelen talebelerinden Şeyh Celâl Tehânîserî’nin sohbetlerine de devam etti. Onun meclisinde iken, Kadirî tarîkatının o zaman en büyük âlimi ve mürşid-i kâmili olan Şâh Kemâl ile görüşüp sohbet etti. Bu görüşmeleri senelerce devam etti ve bu sohbetlerden çok fâideler elde etti. Şâh Kemâl ile görüşmesi ve tanışması Şeyh Celâl Tehânîserî’nin bir sohbeti sırasında olmuştu. Birgün Şâh Kemâl, Şeyh Celâl Tehânîserî’nin sohbetine gelmişti. Abdülehad, Şâh Kemâl’in üstün hâllerini görünce, onunla tanışıp dost olmak istedi. Sohbetten sonra dışarı çıkınca görüşüp tanıştı. Abdülehad’a; “Benim ismim Kemâl’dir. Pâil’de otururum, orada makâmım
vardır. Eğer sohbetimizin sırrını anlamak istersen, buyurun oraya gelin de sohbet edelim” dedi. Pâil, Serhend şehrine bağlı, yirmiyirmibeş kilometre mesafede bir kasaba idi.


GÖSTER BAKALIM SYIN APOLLO ; KENDİ AKLINA GÖRE VERDİĞİN MANANIN SATIRLARINI...KURU PALAVRALARLA İNSANLARI KANDIRMAYA KALKMAYIN...
 
"Çevir kazı yanmasın"

Duyduğuma göre bazı arkadaşlar iftiraları ortaya çıkınca konu değiştirip ayetleri kendi kafama göre yorumladığımı iddia etmektelermiş.

Sevgili Arkadaşlar, ayet verdiğim mesajımda gördüğünüz üzere herhangi bir yorumda bulunmadım. Çünkü apaçık ayetlerin yoruma ihtiyacı yok.

- Ayetlerin yoruma ihtiyacı olduğunu
- okuyunca anlamanın imkansız olduğunu
- ayetlerin apaçık yazan anlamlarına hiç ama hiç bakmayıp özel ihtisas uzmanları (din baronları) tarafından altında derin manalar aranması gerektiğini

iddia edenler kendileridir.
 
AYNI CİLD 918 SAYFADA BAKIN BÜYÜK HAZRET NE BUYURUYOR ...Ve buna rağmen SALLAMACI APOLLO NE ZIRVALIYOR...

“Velîlerin hiçbiri, peygamber mertebesine varamaz.”
“Velîlerin hiçbiri, Sahâbî mertebesine çıkamaz.”
 
HER MEZHEPSİZ GİBİ KONUNUN ÜSTÜNE GİDİNCE LAFI EĞİP BÜKERLER ve CEVAP VERMEKTEN ACİZ KALINCA DA KONUYU DAĞITIRLAR...

YANİ her zaman olduğu gibi temelsiz söylemlerle Ehli sünnet Alimlerine iftira atan , mezheplere düşmanlık yapan , islamı bölmeye çalışan bu güruh , Ehli sünnet kalesinin duvarlarına çarpıp un ufak olmaya mahkumdur.
 
GÖSTER BAKALIM SYIN APOLLO ; KENDİ AKLINA GÖRE VERDİĞİN MANANIN SATIRLARINI...KURU PALAVRALARLA İNSANLARI KANDIRMAYA KALKMAYIN...


Sayfa numarasından bulamıyorsanız CTRL + F kısayol tuşları ile arama kutucuğunu açınız.

Yazıyı Buradan kopyalayarak

Sol tarafa dönüp yattım

cümlesini arattırınız. Hemen bulacaksınız. işte o madde ve altındaki madde. aynen şöyle yazmakta:

20- İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyurdu ki: “Ramazân-ı şerîfin son on gününde idi. Teravih namazını kıldıktan sonra, kendimde bir gevşeklik hissedip yatağıma yatmak istedim. Yatarken, bu gevşekliğin çokluğundan evvelâ sağ tarafa döneceğimi unuttum. Hâlbuki bu sünnet idi. Sol tarafa dönüp yattım. Bir müddet sonra sünneti terk ettiğim hatırıma geldi. Bunu ilk defâ terk ettiğimi düşündüm. O anda unutarak ve sehven olduğu bildirildi. Fakat, sünneti terketmek korkusu benden gitmedi. Hemen kalktım; sağ tarafa dönüp yattım. Bunu yaptıktan sonra Allahü teâlânın nihâyetsiz nûr ve feyzleri zâhir oldu ve şöyle bildirildi: “Sen bu kadar sünnete riâyet edince, âhırette hiçbir şekilde sana azâb etmem

21- Yine Ramazân-ı şerîfin son on gününde buyurdu ki: “Bu gün son derece güzel bir hâl zâhir oldu. Yatağımda uzanmış yatıyordum. Gözlerimi kapamıştım. Yatağımın üzerine bir başkasının gelip oturduğunu hissettim. Bir de ne göreyim, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi, efendisi Peygamberimizdir (sallallahu aleyhi ve sellem.). Buyurdu ki: “Senin için icâzet yazmağa geldim. Hiç kimseye böyle bir icâzet yazmadım.” Gördüm ki, o icâzetnâmenin metninde bu dünyâya âit büyük lütuflar yazılı idi. Arkasında da öbür dünyâya âit, çok inâyetler yazmışlardı.” İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu husûsu, “Mektûbât”ının üçüncü cild, 106’ncı mektûbunda uzun bildirmektedir.
 
Sayfa numarasından bulamıyorsanız CTRL + F kısayol tuşları ile arama kutucuğunu açınız.

Yazıyı Buradan kopyalayarak

Sol tarafa dönüp yattım

cümlesini arattırınız. Hemen bulacaksınız. işte o madde ve altındaki madde. aynen şöyle yazmakta:

Demekki ezbere olmuyor ; ilk önce 300 lerden başladın sonra 200 lere indin şimdi başka şekilde veriyorsun.Neyse...

Biz senin anlayışına göre bakmıyoruz konuya.Ehli sünnet İtikadında olmak demek bu itikadın her nakli bilgisine iman etmek demektir.Bu İman Allahü Teala'ya ve Efendimize imanın kendisi olur.Çünkü Ehli sünnet bilgileri Efendimizden gelen bilgilerin bid'atsiz tek kaynağıdır.Hocadan talebeye icazet ve veraset le intikal etmiştir.

Evliyaullah'ın büyüklüğüne inanmıyan , bu mübarekleri kendi nefsleri ile bir tutan ve kıyaslayan elbette büyük hataya düşer.

Allahü Teala'nın en sevgili kulu ve PEygamberi aleyhisselatüvesselam sevdiği bir ümmetini ziyaret etmiş , bundan daha doğal ne olabilir.Bunu inkar etmek , yalan demek , yalancı demek , Allahü Teala'ya inanmamak olur.

Allahü Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda dünyanın bir ucundan diğer ucuna gider buna inanırsınız , Dostu olan bir kuluna hususi ihsanlarına ise şüphe ile yaklaşırsınız ve ileri gider yalancılık ve ifitira ile suçlarsınız.

Düşmana verilen güç dosta verilmez mi...Elbette verilir fakat dost olmayı becermek becerebilmek lazım.Bunu beceremiyen sizler elinizde avucunuzda bişeyde olmadığı için zavallı nefsinizin pençesinde çırpındığınız için dostlara verilenlere hased eder birde sakim akıllarınız ile bunu anlayamadığınız için yanlışa düşersiniz.

Dost olmayı becerin , sizie ziyarete gelsin Efendimiz...Bu güç bişey değildir...
 
Velîlerin hiçbiri, peygamber mertebesine varamaz.
Velîlerin hiçbiri, Sahâbî mertebesine çıkamaz.

Bu lafları diyen kişi (Rabbani) aynı zamanda yukarıda ispatladığım gibi Allahtan vahiy aldığını da iddia ediyor arkadaşlar.

(Rabbani: Bunu yaptıktan sonra Allahü teâlânın nihâyetsiz nûr ve feyzleri zâhir oldu ve şöyle bildirildi: Sen bu kadar sünnete riâyet edince, âhırette hiçbir şekilde sana azâb etmem!)

Demekki ezbere olmuyor ; ilk önce 300 lerden başladın sonra 200 lere indin şimdi başka şekilde veriyorsun.Neyse...

Demiş bir kişi. Bu kişi elektronik kitap ile normal kitabın farkını anlayamamış olan bir insandır. Alın kitapçıdan kitabı İslam Alimleri Ansiklopedisi cilt 15 elinize. açın sayfa 332'yi görün doğru olduğunu. Sayfa 268 dediğim ise arkadaşın verdiği word formatındaki kitap içindi, ki word programı bu sayfa numaralarını otomatik kendisi numaralalandırmaktadır. Örneğin tümünü seçip yazıtipini bir punto bile büyütseniz sayfalar tekrar numaralandırılacak, sayfaların yerleri kayacak ve kitabın toplam sayfa sayısı artacaktır. Yani sabit bir numara değildir. Lakırdılarının savunulacak tarafı kalmayan arkadaşlar bu kısımlara takılmaktadırlar. (bkz: sozluk.sourtimes.org

Allahü Teala'nın en sevgili kulu ve PEygamberi aleyhisselatüvesselam sevdiği bir ümmetini ziyaret etmiş , bundan daha doğal ne olabilir.Bunu inkar etmek , yalan demek , yalancı demek , Allahü Teala'ya inanmamak olur.

Bu cümledeki yorumu okuyuculara bırakıyorum. Yine de bir ipucu vereyim. Sahabeler hilafet için birbirlerini doğrarken, Peygamberimizin amcaoğlu Hz. Ali, peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı zamanlarda öldürülürken, Mekkeye saldırılar olup kabe yıkılırken, Medine yakılıp yıkılırken canlanıp "durun" demeyen peygamberimiz Rabbaninin diploma töreni için çıkıp geliyor hem de tam yatarken icazet vermek için. Rüyada falan da değil.. Ve bunu inkar edersek Allaha inanmamak olurmuş arkadaşın söylediğine göre. Aman ha, atarlar bunlar adamı dinden, sözlerini dinlemek gerekir.

Dost olmayı becerin , sizie ziyarete gelsin Efendimiz...Bu güç bişey değildir...

Arkadaşa sorunuz: iyi dost olursak Rabbani gibi vahiy de alır mıyız?

Arkadaşlar Trans haline geçen herkes bir takım mesajlar aldığını iddia eder. Bunun İslamla ilgisi yoktur. Dünya üzerinde her milletten ve her dinden, vahiy aldığını, meleklerle, ruhlarla irtibata geçtiğini iddia eden insanlar vardır. Kendinizi ve din duygularınızı kullandırtmayın. Din sizin ile Allah arasında. Kimsenin kimseyi dinden atma yetkisi yoktur. Kimse vahiy vs. de alamaz. Her gün 3 saat bilfiil "apollonius apollonius apollonius" kelimesini binlerce kez tekrar edip beni gözünüzde canlandırırarak kafa sallarsanız siz de bir takım mesajlar alırsınız. Size garanti(icazet) veriyorum.

Bakınız:
budur.com

ve bakınız:
2012limitsiz.com

Sonuç olarak söylediğim hiç bir şey iftira değil ve söylediğim her şey yazdığım kaynaklarda var açıkça görebildiğiniz gibi. Önce iddiamın kötü bir şey olduğunun bilincinde olarak İFTİRA diyen arkadaş kendisine kaynaklarıyla ispatladığımızda bu sefer İFTİRA dediği kötü olay için savunmaya geçmiş ve o en başta kötü olarak algıladığı olayın olabileceğini, bizim o mertebeye çıkamayacağımızı söylemiştir. Yani bir insan peygamber olmasa da vahiy alabilirmiş ve peygamberlerle görüşebilirmiş. Allah hidayet versin diyorum.

Konuya geri dönecek olursak; Kuran kendisinin açık olduğunu gösteriyor ve özellikle haram ve helaller konusunda ictihad yapılamayacağını Allah açıkça belirtiyor. Bunlar benim kendi yorumum değil. Yoruma hiç gerek yok çünkü: Bu haram ve helaller ile ilgili ayetler ile mezhepleşme ayetleri kişisel yoruma tamamen kapalı olarak açık ve net bir şekilde yazıyor.
 
Baştan beri aynı şeyi söylüyoruz biz , baştan beri Evliyaullahın hususi ihsanlara kavuşabileceğini söylüyoruz.Kendi zan ve tahminlerini kesin gerçek gibi kabul eden , kendi düşüncelerinin kesin doğru olduğunu iddia eden ve bu fiili ile Allah'lık taslayan Apollo artık sapı değil , samanları otlarla karıştırmışsın.

Şeytana inanırsınız , peygamberin mücizelerini inkar edersiniz , düşmana güç verildiğine inanırsınız , dosta bir ikram olunur , olur mu öyle şey dersiniz.Yani sizin aklınıza ve nefsinize put gibi taptığınız , şu durumda ve Kur'anı Kerimi açıkca inkar ettiğiniz şu durumda halen adınıza utanmadan sıkılmadan müslüman diyebiliyorsanız demekki siz dinden de ilmden de çok çok bihabersiniz.Çünkü böylelerinin kafir olduğunu biz değil bizzat Allahü Teala bildiriyor.

Müşriklerde Peygamber Efendimize sizin baktığınız göz ile baktı ebedi saadetten mahrum kaldılar.Fakar Hz. Ebu Bekr , Allahın Resulü gözü ile baktı peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldu.

Velhasıl , acınacak halde olduğunuz için adınıza üzülüyor şeytanı ve nefsinizi mabud ve mürşit edindiğini gördükçe , halinin doğru olduğuna da böyle cahilce aldanmanı gördükçe kandırılmanı gördükçe Allahü Teala basiret versin diyorum başka şey demiyorum...
 
Konumuz peygamberimiz değildi Rabbani idi :) nerelerden nerelere atlıyorsunuz.
Çırpınırdı karadeniz parçası geliyor aklıma :))))
 
Konumuz peygamberimiz değildi Rabbani idi :) nerelerden nerelere atlıyorsunuz.
Çırpınırdı karadeniz parçası geliyor aklıma :))))


Doğru anlayış problemi olduğunu dikkate almamışız kusurumuza bakma...

Ha Peygambere Ebu Cehil gibi aynı göz ile bakmışsın ha O Resulün Varisine ikisi de aynı şeydir.İmamı Rabbani Hazretlerinin Müceddidi Elfi Sani olduğunu milyonlarca Ehli sünnet alimi sözbirliği ile bildirdi.Yani son 1000 yılın en yüksek Müctehidi ve Ehli sünnet alimi.Kendisi Müctehid olmasına rağmen Henefi mezhebinde idi.Peygamberlik makamı dışında bütün kemalatlara kavuşan Mürşidi Kamil idi.İcazetnamesini hocası Baki Billah hazretlerinden aldı.Bu icazet hocadan talebeye Efendimizden gelmektedir.

Sen ise ne yapıyorsun aynı Ebu cehil gibi , 1 dakikata İmamı Rabbani hazretlerine tabi olan onu büyük bir alim ve müctehid bilen milyonlarca Ehli sünnet alimini cahil yapıyor onlardan daha akıllı imiş gibi bu büyük alim hakkında ileri geri kafana göre konuşuyor , din ajanlarının safsataları ile aklınca toz konduruyorsun.Yani bu Ebu Cehillik değil de nedir ?

Bu cahillik değilde nedir ? bu sebeple haline acıyor seni tövbe istiğrafa davet ediyorum.

Cahilin alim hakkındaki görüşü ve şehadeti dikkate alınmaz....
 
Üst Alt