Çağdaş Gagavuz Şiiri

Böcek, böcek gel bana
Bir laf söyleycäm sana
Yapacam bän bir evcäz
Sän taşı bana kumcaz
Sän taşı bana sucaz
Sän taşı bana otçaz
Evcezi ben yapacam
Sän da orda yaşaycan
Dionis Tanasoglu

ŞİİRLERİMDÄ
Şiirlerimdä gün sevda
Hep işledi canımda,
Zerä ömür sevdasız,
Nicä insan saalıksız

Şiirlerimde bulacan
Dolu şarapla filcan
Saalın olsun dünnedä
Hem can lafın dilindä

Şiirlerimdä ekili
Derin saygı ihtärä
Hem ii duygu –bu belli-
Halkların kardaşlıına.

Şiirlerimdä çalıştım
Dooruluk için çok kondum,
Kötüledim yalanı,
Kucakladım insannıı.
Mina Köse

GENÇ DOSTLARIMA
Gagauzluunu sevmäzsän
Vatanın istemäzsän
Gagauz musun ?

Topraında işlemäzsän
Memlekete acımazsan
Gagauz musun?

Gelecei düşünmäzsän
Derslerini çalışmazsan
Gagauz musun?

Tarihimizi bilmäzsän
Adetleri tanımazsan
Gagauz musun?

Eşillii korumazsan
Suyu boşuna harcarsan
Gagauz musun?

Yaşlıları azarlarsan
Küçüklere arka çıkmazsan
Gagauz musun?

Babana saygı duymazsan
Ana elini öpmäzsän
Gagauz musun?

Gagauz Yeri için
Canını kurban etmäzsän
Gagauz musun?
Gagauz mu-s-u-u-u-n?
Lüdmila Kasap

Güz yağmuru/havam benim
Kuru toprağa toz dolaya
İnce sicimler yağdı
Kahrımı sellere attım.

Güz çiçeği/acım benim
En sevgili çiçeklerim
Erken düşen kar üstünde
Sarıların pembelerin...

Bulutla da yağsın, yağsın
Hiç bitmesin çivgin yağmur
Duman içmiş bir tomurcuk
Sonsuz tutsun beni mahmur.
Sona Adiyeva

KREÇUN DEDE
Kreçun Dede ak sakal
Seni biz çok bekledik
Yılbaşı yortusuna
Çam aacını süsledik

Kreçun dede aksakal
Çok yalvartma kendini
Tavşan takımı giydim
Bana nelar getirdin?
(...)

Yılbaşınızı kutleerim
Saalik mutluluk dilerim
Benim gözal halkıma
Sevgili Gagauzlarıma.
Lüdmila Kasap

Bu gecä duudu Hristos
Üreemiz bundan çok hoş
Ekinnär büüsün üüsek
Unnansın sizdä elek

Tok gezsin ne var diri,
Kalmasın günnär geri
Hatırlı Kreçun geçsin
Hristosu insan sevsin !
Todor Marinoglu

BEN İSTERİM KALMAK ORADA
Pek çoktan kaybettim ben seni
Kim severdi yürekten beni
Her akşam gelirsin düşüme
Su kızı durursun önümde

Ben sıkça görürüm düşümde
Uzun senin saçlarını
Onlar gerçek tümlüğü örter
Denizin yeşil sularını

Tutabilseydim saçlarını
Balen balığı gibi çırpınacaktım
Ama kurtulmak bana korkunç
Niçin ki seni kaybedeyim.

Taa aşağı giderim gün günden
Son kere soluk alırım.
Ben bilirim yok geri yolum
Ama gene dibe dalarım.

Pek güzel o deniz dibinde!
Sen durursun benim önümde
Ben isterim kalmak orada
Bir gece o büyülü düşümde.
Konstantin Vasilioglu

Hulki Can Duru yazısıdır.
Her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilmeden kısmen
ya da tamamen kullanılamaz.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt