Bütün

Merhaba

-PARÇALARIN TOPLAMINDAN ÖTE
BİRŞEY'DİR.."

-"Herhangi birşeyin bütünsel özelliklerine,
bu bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı
çözümlenmeleri ile ulaşılamaz."

-Hareketsiz nesneler birbiri ardına hızla
gösterildiğinde, tek tek algılanabilecekleri
eşiği aşarak hareketliymiş gibi görünür; bu
yanılsamanın en tipik örneği sinemadır.

-Fİ VAK'A'sında algılanan hareket, fiziksel
uyaranlar içinde kendi başına var olmayan,
ancak uyaranların birbirleriyle ilintili
özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan bir
deneyimdir.

-Gözlemcinin sinir sistemi ve deneyimleri,
fiziksel girdiyi parçalar halinde ve edilgen
biçimde kaydetmez. Tersine, sinir sistemindeki
örgütlenme, tıpkı algılamada olduğu gibi ayrışmış
parçaları hemen bir bütüne dönüştürür.

-Bu kabule göre, alınan bir uyaran kümesi'nin
sinir sisteminde ve algı mekanizmasında
örgütlenmesi, koşulların izin verdiği ölçüde
"İYİ" bir bütün oluşturur.

GESTALT-AnaBRİTANNICA
 
Üst Alt