• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Bütün dinler iki büyük esas getirmişlerdir

  • Konbuyu başlatan Ammar
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 6
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
Bütün dinler iki büyük esas getirmişlerdir

Ammar

Kıdemli
Üye
- Allah'tan başka hiç kimseye kulluk ve ibadet etmemek.
- Allah'a kulluğu ancak dinin kaynağından öğrenip yapmak, kendi aklımızın, heva-hevesimizin bize telkin ettiği bid'atlere dayalı olarak ibadet yapmamak..Yüce Allah şöyle buyurmaktadır meâlen

"Bir kimse Rabbinin rızasına kavuşmak arzusu taşıyorsa, salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadette kimseyi O'na ortak koşmasın." (Kehf: 110)

Bu aynı zamanda iki şahadetin gerçekleşmesidir. Allah'tan başka ilâh olmadığı ve Muhammed'in O'nun resulü olduğuna şahadet.

Birinci şahadete, O'ndan başka kimseye itaatle ibadet etmememiz gerektiğini. İkinci şahadette ise, Muhammed adlı Resul aracılığı ile gönderilen şeriata, Kur'ân'a göre bu ibadet ve itaati yapmamız gerektiğini belirtmekteyiz. Resulün getirdiklerini, tebliğ ettiklerini tasdik ve emirlerine uymak bizim için bir farzdır ettiğimiz şu şahadete göre.
Hiç şüphe yok ki Allah'ın Resulü, bize Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi bildirmiş, kötülüklerden, bidatlerden menetmiş, onların birer dalalet ve sapıklık olduğunu haber vermiştin Kâinatın yaratıcısı buyuruyor ki mealen::

"Hayır, onların dediği gibi değil. Her kimi itaat ve emelinde muvahhit bîr mümin olarak kendi tamamen Allah'a teslim ederse, onun için Rabbi katında emelinin mükâfatı olarak cennet vardır. Onlar için hiç bir korku da yoktur ve onlar mahzun da olmazlar." (Bakara: 112)

Ve biz, nasıl ki sadece Allah'tan korkmakla, ancak O'na tevekkül etmekle, rağbet etmekle, O'ndan yardım dilemekle ve ibadetlerimizi sadece Allah için yapmakla mükellef isek, aynı şekilde, Resule uymakla, emrine itaat etmekle ve yasakladıklarından kaçmakla da mükelleftir. Helâl sadece O'nun helâl ettiği, haram sadece onun haram saydığı ve meşru din sadece onun meşru saydığı şeydir. Yüce yaratan mealen şöyle buyuruyor:

"Ne olurdu bunlar Allah ve Resulü kendilerine ne verdiyse razı olsaydılar da, şöyle deseydiler: "Bize Allah yeter. Allah bize fazlın an yine verir, Resulü de.. Biz ancak Allah rağbet edicileriz." (Tevbe: 59) Yüce Allah vermeyi, kendine ve Resulüne dit kılmıştır. Bir başka ayette olduğu gibi: "Resulün size verdiğini alın, vermediğinden de geri durun." (Haşr: 7)


Tevekkülü ise sadece kendine ait kılmıştır yüce yaratıcı: "Allah bize yeter dediler " (Tevbe: 59) Dikkat edilirse, Resul bize yeter denmemiştir. Ashabın vasıflarını anlatan âyetlerde de şöyle buyrulmuştur:

"Onlar o kimselerdir ki, insanlar onlara "halk size kötülük etmek üzere birleşti, onlardan korkun" dedikleri zaman, onların îmanlarını artırır ve derler ki: "Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir." (Âli İmran: 173)

" Ey Nebi! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter.." (Enfal: 64)

Bir başka âyette de: "Allah kuluna yeterli değil midir?" (Zumer 36) denmektedir.

Allah'ın Resulü ibni Abbas'a şöyle buyurmuştur: "istediğin zaman Allah'tan iste, istiane ettiğin zaman Allah'tan istiane et." (Ahmed ve Tirmizî)

Kur'an birçok âyette bu noktaya temas ve işaret etmektedir. İbadet, haşyet ve takva Allah'a ait kılınmış, muhabbet ve sevgi hususunda ise, Allah ve Resûlüne birlikte zikredilmiştir. Hz. Nuh'un da dediği gibi:

"Allah'a ibadet edin! yaInız O'ndan korkun ve bana itaat edin!" (Nuh: 3)

Diğer bir ayette mealen şöyle buyruluyor: "Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar takva sahibi olursa işte kurtuluşa erenler bunlardır." (Nur: 52)

Eğer özetlersek: Resuller, ibadet, rağbet ve tevekkülün sadece Allah'a ait olduğunu, itaatin da Allah'la birlikte kendilerine yapılmasını gerektiğini vurgulamışlardır. Fakat şeytan Hıristiyan ve diğerlerini aldattı ve Hz. İsa veya rahiplerini onlara rableri olarak tanıttı. Böylece onlar başladılar bu çeşit Rablere itibar etmeye. Böylece Allah'a şirk koştular ve Resulüne asi duruma düştüler. Başladılar onlara rağbet ve tevekkül etmeye, emirlerine karşı ve sünnetlerine muhalif olduğu halde onlardan yalvarıp isteme büyük hatasına düştüler. Fakat bunlara karşılık Allah ihlaslı kullarını, yani müminleri hakkı bilen ve ona uyanların yoluna, doğru yola şevketti. Böylece gazaba uğrayanların ve sapıtanların yolundan gitmediler. Dinlerini sadece Allah için ihlasla benimsediler. Allah'ı sevip, yalnız O'na güvendiler, umutlarını sadece O'na bağladılar. Yalnız O'ndan korktular ve sadece O'ndan istediler. Bir tek O'na rağbet ve iltifat ettiler. İşlerini O'na havale ettiler. O'nu kendilerine vekil edindiler ve Resullerine de itaat ettiler. Resullerini üstün bir yere koyup hürmet ettiler ve onları sevdiler. Onları dost edinip sözlerini dinlediler. Eserlerine sarılıp, önderliklerini kabul ederek doğru yolu buldular. İşte, bu. Yüce Allah'ın evvelki ve sonrakilere gönderdiği Resullerin ve İslâm dininin ta kendisidir.

Bu öyle bir dindir ki, Yüce Allah bu dinden başkasına bağlanmayı asla kabul etmiyor Allah'a kulluğun ve ibadetin tek yolu bu dinden geçmektedir, ibadet ve kulluğun gerçeği sadece bu dinde bulunmaktadır.

Yüce Allah'tan, bizi bu dinin üzerinde sebatkâr kılmasını, ve bizi yine bu dinle yüceltmesini niyaz ederiz. Bizi ve diğer Müslüman kardeşlerimizi bu dinin gereklerini yerine getirirken ukbaya göçürmesini .intikal ettirmesini dua ederiz. Hamd yalnız Allah'ındır. Selât ve selâm ise, efendimiz Muhammed Mustafa ve onun yüce arkadaşları üzerine olsun..

KAYNAK

EbuMuaz
 

ashenarşi

Kıdemli
Üye
En az 700 tane vardır.en az 700 tane peygamber bildiğim kadarıyla. Dile kolay.

Yanlış olmasın Tek din aslında İslamiyettir, bütün peygamberlerin hepsinin getirdiği hepsi islamiyettir desek daha doğru olur.
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Din vardir.
Dindar vardir.
Dinci vardir.
Dinsiz vardir.

Birde ormana bakip;
En ondeki mese agacindan baskasini
Goremeyen/gormek istemeyen vardir.

- Allah'tan başka hiç kimseye kulluk ve ibadet etmemek.
- Allah'a kulluğu ancak dinin kaynağından öğrenip yapmak, kendi aklımızın, heva-hevesimizin bize telkin ettiği bid'atlere dayalı olarak ibadet yapmamak..

Ve
Dokuz Allah cc hadisi!

Yaziya yapilan yorumler ise......
 
Üst Alt