Burundi

Burundi Coğrafi Verileri​

Konum: Orta Afrika'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 3 30 Güney enlemi, 30 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 27,830 km²
kara: 25,650 km²
su: 2,180 km²
Sınırları: toplam: 974 km
sınır komşuları: Demokratik Kongo Cumhuriyeti 233 km, Rvanda 290 km, Tanzanya 451 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Ekvator iklimi
Arazi yapısı: Tepelik ve dağlık araziye sahiptir, doğuya gidildikçe dağların yerini yaylalara bıraktığı görülmektedir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tanganyika Gölü 772 m
en yüksek noktası: Heha Dağı 2,670 m
Doğal kaynakları: nikel, uranyum, nadir oksitler, bataklık kömürü, kobalt, bakır, platin, vanadyum, işlenebilir topraklar, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %44
sürekli ekinler: %9
otlaklar: %36
ormanlık arazi: %3
diğer: %8 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 140 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Sel, toprak kaymaları, kuraklıklar
Coğrafi not: kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 6,223,897 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %46.82 (erkek 1,472,618; kadın 1,441,548)
15-64 yaş: %50.37 (erkek 1,541,131; kadın 1,593,743)
65 yaş ve üzeri: %2.81 (erkek 71,984; kadın 102,873) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.38 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 70.74 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 46.06 yıl
erkek: 45.15 yıl
kadın: 46.99 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 6.16 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %11.32 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyıcı sayısı: 360,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 39,000 (1999 verileri)
Ulus: Burundili
Nüfusun etnik dağılımı: Hutu (Bantu) %85, Tutsi (Hamitik) %14, Twa (Pygmy) %1, Avrupalı 3,000, Güney Asyalı 2,000
Din: Hıristiyan %67 (Roma Katolikleri %62, Protestanlar %5), yerel inançlar %23, Müslüman %10
Dil: Kirundi (resmi), Fransızca (resmi), Svahili
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %35.3
erkek: %49.3
kadın: %22.5 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Burundi Cumhuriyeti
kısa şekli : Burundi
Yerel tam adı: Republika y'u Burundi
yerel kısa şekli: Burundi
eski adı: Urundi
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Bujumbura
İdari bölmeler: 16 eyalet; Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi
Bağımsızlık günü: 1 Temmuz 1962 (Belçika yönetiminden çıktı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 1 Temmuz (1962)
Anayasa: 13 Mart 1992
Hukuk sistemi: Alman ve Belçika hukukları temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEPGL, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat , Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Burundi kara ile çevrili, zayıf imalat sektörü ve fakir kaynakları olan bir ülkedir. Nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Ekonomik iyileşmenin dayanağı dış kazancın %80'ini oluşturan kahvedir. Ekim 1993'ten beri, belki 250.00 kişinin ölümü ve 800.000 inin yurdundan edilmesiyle sonuçlanan etnik kökenli büyük şiddetten dolayı ulus büyük acılar çekmiştir. Yiyecek, ilaç ve elektrik stokları yetersiz kalmıştır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.4 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1.8 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %50
endüstri: %18
hizmet: %32 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %22 (2000 verileri)
İş gücü: 1.9 milyon
Bütçe: gelirler: 125 milyon $; giderler: 176 milyon $ (2000 verileri)
Endüstri: Battaniye, ayakkabı, sabun, gıda
Endüstrinin büyüme oranı: %6.3 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 141 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %0.71
hidro: %99.29
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 160.1 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 29 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: Kahve, pamuk, çay, mısır, patates, muz, sığır eti, süt, manyok, darı
İhracat: 32 milyon $ (2000)
İhracat ürünleri: Kahve, çay, şeker, pamuk, deri
İhracat ortakları: Almanya %17, Belçika %14, ABD %8, Fransa %6, İsviçre %4 (1999)
İthalat: 110 milyon $ (2000)
İthalat ürünleri: Sermaye ürünleri, petrol ürünleri, gıda maddeleri
İthalat ortakları: Belçika %20, Zambiya %11, Kenya %8, Güney Afrika %5, Fransa %4 (1999)
Dış borç tutarı: 1.12 milyar $ (1999 verileri)
Para birimi: Burundi Frankı (BIF)
Para birimi kodu: BIF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 16,000 (1997)
Telefon kodu: 257
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 440,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1999)
Televizyonlar: 25,000 (1997)
Internet kısaltması: .bi
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 2,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 14,480 km
asfalt: 1,028 km
asfalt olmayan: 13,452 km (1996)
Su yolları: Tanganyika Gölü
Limanları: Bujumbura
Hava alanları: 4 (2000 verileri)
 
Üst Alt