• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Bu Kervan Yürüyecek!

Okunuyor :
Bu Kervan Yürüyecek!

Mustad'af

Tecrübeli
Üye
Eşref-i mahlukat(Yaratılmışların en üstünü) olarak yaratılan insanın birinci görevi ve yaradılışındaki ana gaye,Yaratanını tanımak ve O’na hakkıyla kulluk edebilmektir.Bu husus Yüce Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir:

“Şüphesiz cin ve insanı,sadece bana kulluk etsinler diye yarattım”

Yüce Yaratıcının bu hükmüne icabet etmek,şereflerin en güzeli ve en büyük onurdur. Ona karşı çıkmak,bu kulluğun yaşanılmasına mani olmak ise, aşağının aşağısı bir rezalettir.
Tarih bize,Hakk’a kul olanlarla,karşı çıkanların,kendilerinde mutlak üstünlük ve tahakküm gücü bulanların mücadelesinden haber vermektedir.Ta ilk insan ve ilk Peygamber Hz.Adem’den,günümüze kadar bu mücadele süregelmiştir.Musa(a.s)ya karşı bir Firavun,İbrahim(a.s) e karşı bir Nemrud,Muhammed(s.a.v)e karşı bir Ebu Cehil,hep bu zihniyetin tezahürüdür.

Yüce Yaratıcının “zalim,aceleci ve nankör”olarak vasfettiği insan,yine O’nun ifadesle “hars ve nesli ifsad etmeye”,yani yaratıcının koyduğu yasaları değiştirmeye,kültürel,sosyal ve ekonomik tahribata yeltenmiştir.Siyasal ve ekonomik gücü eline alınca da,topluma baskı yapmaya ve zulmetmeye başlamıştır.İşte Peygamberlerin tevhid mücadelesi de hep bu şer odaklarına karşı olmuştur.

Tarih şahittir ki,bu davanın önderleri olan Peygamberler ve Onlara tabi olanlar,hep sıkıntı çekmiş,ezilmiş,hor görülmüştür.Sayıca az kalmış,zorbaların en aşağılık tavırlarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Her bir peygamberin görevlendirilmesiyle, bu hak-batıl mücadelesi yeni boyutlar kazanmış,Hakk’a karşı ellerinde güç ve kuvvet olanlar,bütün imkanlarını kendi sömürü düzenlerinin devamı için seferber etmiş,karşı duranlara da en vahşi saldırı ve işkenceler yapagelmişlerdir.

Zorbaların,geçmişten günümüze kadar uyguladıkları taktikler,davranış ve tepkileri hep aynıdır.Önce kendi davalarının doğruluğu için inananlar cephesini “ikna”etmeye kalkışmışlar,sonuç alamayınca “tehditlere,iftiralara” başvurup karalama kampanyaları başlatmışlardır.Günümüz İslam dünyasında yaşananlara baktıkça,bunu daha net bir şekilde görebilmekteyiz.

Tarih tekerrür etmeye devam ediyor.Olaylar iyi okunmadıkça,tavırlar netleşmedikçe de tekerrüre devam edecek.Geçmiş milletlerin başına gelenler,bizlerin de başına gelmedikçe,son saatin gelmeyeceğini ifade ediyor Hz.Peygamber.Yani imtihan devam ediyor.Bu yolda çile,işkence ve haksızlıklara maruz kalmak var.

Müslümanlar davalarına sahip çıkmadıkça,bu mücadelenin bir bedelinin olduğu şuuruna varmadıkça,zaman zaman elde ettiği kısmi başarılarla avunup,rehavete kapılıp,davasının dikkatli ve istikrarlı olmayı gerektirdiğini unutmadıkça,mücadelesini tüm inananlar,hatta tüm insanlık için yapması gerekirken,bölgesel ve ırki düşüncelerle mücadelesini”kirletmedikçe”,

“Allah taraftarlarının mutlaka galip geleceğini”unutmadıkça,mücadelenin sabır ve kararlılıkla başarılacağını görmedikçe,

Zafere ulaşmak mümkün değildir.

İnanıyorum ki, Sabreden, , yorgunluk, bıkkınlık, yılgınlık göstermeden hizmete devam edenler, kulluk vazifesini yapması gerektiği şekilde yapanlar neticede hedefe ulaşacaklardır.Bu,Mutlak İrade sahibinin bir va’didir.

Allah’ın ipine sımsıkı ve topluca sarılanlar,bu yolda can ve mallarını harcamayı göze alanlar,imanlarında sabır ve sebat gösterenler mutlaka kazanacaktır.İnkarcılar istemese de,Allah nurunu tamamlayacak;

Zorbalara inat,
Bu kervan yürüyecektir!
 
Üst Alt