Bu Dünyada Adalet Var mı?

Adaletin tanımı wikipedi'de böyle anlatılmış. ''Adalet isteyen mezara gitsin.'' Der bir alman atasözüde.
Ben bu dünyada gerçek adalet olduğuna inanmıyorum. Ya siz?

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anl***** gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.
Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. wikipedi
 
Üst Alt