Biz sadece Kur'an'a bakarız diyenlere Sahabeden cevap

Biz Sadece KURANa Bakarız Diyen Hadis İnkarcılarına Reddiye!​

İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder:
Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:
- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kuranda bir şey bulamıyoruz.
İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:
  • Sen Kuranı okudun mu?
  • Evet.
  • Kuranda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?
  • Hayır.
  • Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) öğrenmedik mi? Peki Kuranda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?
  • Hayır.
  • Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabeyi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabeyi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?
  • Hayır.
  • Allahü teâlânın Kuranda şöyle buyurduğunu duymadınız mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]
Hz. İmran (RADIYALLAHU ANH) daha sonra buyurur ki: Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) öğrendiğimiz daha çok şey vardır.
Sonra Şunu Okudu , (Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir Resul gönderdik.) [Bakara 151]
İmam-ı Şafii hazretleri,(RADIYALLAHU ANH) (Bu âyetteki (üstteki ayet)in hikmetten maksat, Resulullahın sallallahu aleyhi vessellem sünnetidir. Önce Kuran zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir. buyuruyor.
Kuran-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:
(Kuranı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]
(Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]
Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kuran-ı kerimde her bilgi açık değildir. Peygamber efendimiz (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Bana Kuranın misli kadar daha hüküm verildi.) [Ahmed İbni Ahmed]
(Cebrail aleyhisselam, Kuran ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]
İmam-ı Şarani diyor ki:
Malûmdur ki, Sünnet Kitâb üzere kaziyedir(önerme). Aksi değildir. Zira sünnet, Kurân-ı kerîmdeki icmallerin(özet) açıklanmasıdır. Müctehid imamlar, sünnetteki icmalleri bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara uyan âlimler de, onların sözlerindeki icmalleri bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder.
Üstadım Aliyyülhavasdan (rahimehullah) duydum. Buyurdu: Sünnet bize Kurândaki icmalleri bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldükte yapılan düâda, iftitahda ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû ve sücûd tesbihlerini, tadili erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri kimse bilemezdi.
Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın şartlarını, alış veriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının hüküm ve esaslarını bilen olmazdı.(yani hadis ve sünnet olmasa Hazreti İslamı kimse bilemez ve yaşayamazdı!!!)1
İmrân bin Husayne (RADIYALLAHU ANH) bir kimse, bizimle yalnız Kurânla konuş dedikte, İmrân ona: (Sen tam ahmaksın. Kurân-ı kerîmde farzların rekatlarının sayısı açık olarak var mı? Yahud bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?) buyurdu. O kimse hayır dedi. İmrân bu sözü ile onu susturdu.Yine Beyhakî Süneninde Müsâfir namazı bölümünde, hazreti Ömerden (radıyallahü anh) bildirir: Hazret-i Ömere yolculukta namazın kasr edilmesi, yanî dört rekatlı farzları iki rekât olarak kılmaktan soruldu ve: «Biz, azîz kitabda korku namazını buluyoruz, fakat seferî namazı bulamıyoruz» denildi. Sorana: «Ey kardeşimin oğlu [yeğenim], Allahü teâlâ bize Muhammed aleyhisselâmı gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı. Onu teşrî eden (yasalarını koyan) Resûlullahdır (sallallahü aleyhi ve sellem)» buyurdu. Bu sözü iyi düşün. Çünkü çok güzeldir.
İmam-ı Süyuti (radıyallahü anh) diyor ki:
Şunu bilesiniz ki, usül ilminde maruf olan şartları taşıyan -kavlî(sözlü) olsun fiilî(eylem-hareket) olsun- hadisler hüccetdir. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadislerini inkar eden kimse küfre girer ve İslam dairesinden çıkar, yahudilerle, hıristiyanlarla veya Allahü teâlânın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur. (Miftahul-cenne, s.18)
Mehazlar:
1. İmam-ı Süyuti, (radıyallahü anh) Miftahul-cenne fil-ihticac bis-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım)
2. İmam-ı Şarani, (radıyallahü anh) Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).
Hazırlayan: Murat Yazıcı
1 Parantez içindeki söz yani (yani hadis ve sünnet olmasa Hazreti İslamı kimse bilemez ve yaşayamazdı!!!) bana nacizane aittir.

(kaynak:Mumsema)
 
Evrensel bir kitap savunusu yapılıyor ise " Ali'den, Veli'den " değil, evrensel kitaptan öğrenilmeli nasıl davranılacağı, ne yapılacağı...O kitapta olmayan bir şey YOK DEMEKTİR, olan şeyler de VAR DEMEKTİR...! Yoksa olmayan şeyleri Yaratıcı Vahyetmeyi mi " unutmuş "...? Hiç sanmıyorum...Yok, yok, o yüzden kişilerin tamamen kendisine kalan bir serbestlik var demektir...! Yaratıcının serbest bıraktığını beşer zorunlu hale getiriyor...Kraldan çok kralcılık...!
 
bursali68 daha önceki yazıda ALEMLERE RAHMET HAZRETİ KUR'AN yöresel bir kitaptır diyordun sana öyle olmadığını gösterdim şimdi ise bir SAHABE ALEYHİSSELAM'IN sözlerini tenkit etmeye çalışıyorsun.değerli bursali68 bu zatlar dini bizzat ALLAH RASULÜ ALEYHİSSELAM'DAN öğrenmiş ve bize öğretmiş kimselerdir.söylediklerine dikkat etmeli ve öğrenmeye çalışmamız uygun olan davranıştır!tenkit değildir.

Şu ayeti dikkatle okuyunuz bu ayet PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN kitabı ve hikmeti bize öğreten öğretmen olduğunu bildiren ayettir ve bunun gibi nice ayetler O'NUN dini bize öğreten olduğunu bildirir..konuda da SAHABE İMRAN ALEYHİSSELAM bunu anlatmaya çalışıyor konuyu dikkatle yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim:

Bismillâhirrahmânirrahîym
Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resûl gönderdik.
Bakara Suresi 151. Ayet.Diyanet Vakfı Meali(kuranmeali .com)
 
Son düzenleme:
Daha önceki yazınız hiçbirşeyin ispatı değil...Ayetler kitapta durup duruyor...O ayetleri okursanız " bölgesel, yöresel, belli bir toplum için olduğunu " anlarsınız...

" Dini bizzat Peygamberden dinlemiş "....Vs...vs... Bu lakırtılar bir şey ifade etmiyor...Kur'an'ın aslını, Hz.Osman'a neden yaktığını sorun bakalım ne diyecek...? Sonrasında hazırlanan Musafların KİMLERE göre hazırlandığını araştırın biraz...Masal anlatmayın...Haaa masal demişken Kütüb-ü Sitteye bir göz atın bakalım 5 vakit nasıl emrolunmuş...Masalın alasını göreceksiniz...
 
Daha önceki yazınız hiçbirşeyin ispatı değil...Ayetler kitapta durup duruyor...O ayetleri okursanız " bölgesel, yöresel, belli bir toplum için olduğunu " anlarsınız...

" Dini bizzat Peygamberden dinlemiş "....Vs...vs... Bu lakırtılar bir şey ifade etmiyor...Kur'an'ın aslını, Hz.Osman'a neden yaktığını sorun bakalım ne diyecek...? Sonrasında hazırlanan Musafların KİMLERE göre hazırlandığını araştırın biraz...Masal anlatmayın...Haaa masal demişken Kütüb-ü Sitteye bir göz atın bakalım 5 vakit nasıl emrolunmuş...Masalın alasını göreceksiniz...

Lütfen konu ile alakalı yazılar yazalım aksi takdirde cevap vermeyeceğim.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt