Biz Müslümanlarız

Biz, Allahtan başka bütün ilahları ret etmiş, yaratan ve yaşayan Allaha iman ettiğimiz gibi, hükmün kendisine ait olan Allaha, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe iman edenleriz, biz alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir Peygamberin ümmetiyiz. Onda bizim için en güzel örnekler vardır.

Biliriz ki, ahiret yurdu dünyadan daha hayırlıdır. Yaratılış gayemiz, Alemlerin Rabbine kulluk üzerinedir. Yeryüzüne bir tek gaye için geldik o da, Allaha ortak koşmadan kulluk etmektir. Yaratılıp başı boş bırakılmadığımızın bilincindeyiz, her birimizin ayrı ayrı imtihanlardan geçirileceğini ve hangimizin sabır ve sebatla kulluğa devam edeceğini Rabbimiz görmek istemektedir.

Biz, hayatın ve ölümün hangimizin daha güzel ameller yapacağının belirlenmesi için yaratıldığını ve sonra da dönüşümüzün Allaha olacağını bilenleriz. Ne zaman yolumuzu şaşırsak şifa ve rahmet olan Kurana, Kabeye yüzümüzü döndüğümüzde dosdoğru yolu bulacağımızın idraki içindeyiz.

Her canlının bir gün ölümü tadacağını bildiğimiz için ahret merkezli bir hayatı tercih edenleriz. Ebedi kurutuluşun ancak bu yolla olacağını, altlarından ırmaklar akan cennetlere kavuşmak için ölüm bize gelene kadar kulluğumuza devam etmemiz gerekeceğine iman etmişiz.

Allahtan başka veliler edinmeyiz, bizim velimiz, Allah, Resulü ve Müslümanlardır. Biliriz ki Allaha ne kadar yaklaşırsak, küfürden o kadar uzaklaşırız. İzzeti ve şerefi sadece Allahtan taraf olanların yanında ararız, çünkü izzet ve şeref sadece Allahın Resulünün ve müminlerindir.

Bizim Allahtan başka velimiz ve yardımcımız yoktur, çünkü göklerin ve yerin mülkü Allahındır. Bizim velimiz olan Allah(c.c.), bizleri karanlıklardan nura çıkarır, inkar edenlerin velisi tagutlar ise, insanları aydınlıktan karanlıklara götürür. Müminleri bırakıp kafirleri asla dost edinmeyiz, yoksa Allahın(c.c) yardımın kaybederiz. Allah(c.c.), bizim düşmanlarımızı çok iyi bilir ve bizi uyarır, bizler veli olarak sadece Allahı(c.c.) biliriz.

Müminleri bırakıp kafirleri dost edinirsek, aleyhimize bir delil olacağının, bununda günah olarak bize yeteceğini biliriz. Allahı, Resulünü ve müminleri dost edindiğimiz taktirde, galip gelecek olan mutlaka biz olacağız çünkü Allahın(c.c) taraftarları her zaman üstündür.

Rabbimiz bizim, kendi yolunda cihat etmemizi emrediyor ve bizim ellerimizle kafirlere azap etmek istiyor, çünkü bizi milyarlarca insan içinden seçti, bize Müslüman adını verdi, bize dinde herhangi bir güçlük tanımadı, dünyada var olan her şeyden daha önemli olan iman nimetini lütfetti, bu Allahın(c.c.) bir lütfudur, Allah(c.c.) lutfunu dilediğine vermeye kadirdir.

Eğer bizler, gereği gibi mücadele etmez, çaba göstermez isek, Allah(c.c) bizden nimetini her ana alabilir, bu şuurla yaşamak zorundayız.

Allah(c.c.), ebedi hayatta bizler için hayal edemeyeceğimiz nimetler hazırlamıştır, kulluğumuza devam üzere öldüğümüzde, bizi bu nimetlerle ve daha fazlasıyla mükafatlandıracaktır. Salih amellerde bulunanların yeri cennettir, orada süresiz kalacağız inşallah. Rabbimizden bir mağfiret olan ve eni yerlerle gökler kadar olan cennet için yarışırız.

Biz iman ederiz ki, her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirlerimiz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Gayemiz, dünyanın aldatıcılığına aldanmadan kulluğumuzda sabırla devam etmek ve o hal üzere Müslüman olarak can vermektir.

Biz, kendimizi sadece, Müslüman olarak sıfatlandırırız, önüne yada arkasına herhangi bir ek getirmez, başka bir sıfatla kendimizi sıfatlandırmayız. Çünkü bize bu ismi Allah(c.c.) vermiştir ve yalnızca Müslümanlar olarak ölmemizi emretmiştir. Bize bu ismi verdiği gibi, bizden önce yaşamış iman ehline de aynı ismi vermiştir ve hepsinin adını Müslüman olarak zikretmiştir.

Bizim dinimiz İslamdır, Allah(c.c.) katında hak olan dindir, başka bir yola, izm ve ideolojiye tabi olamayız, başka yollara sapamayız, bütün beşeri ideolojiler sapıklıktır, beşer kaynaklı dinlerdir ve Allah(c.c.) tarafından yasaklanmıştır, kendisine ortak koşmak olarak belirtilmiştir. Bizlerde Müslüman olmamız nedeniyle tümüne La demişizdir.

Rehberimiz, Kurandır, bizim için şifa ve rahmettir, hakkımızda olan her şey bu kitapta açıklanmıştır, eksiksiz ve korunmuştur ve bu Kur'an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü'minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Bizde bu şuurla amellerde bulunur, Allaha(c.c.) yaklaşmak için vesileler ararız. Vesilenin Salih ameller olduğunu biliriz.

Allah(c.c.) ve Resulü bizi, bize hayat verecek şeylere çağırdığı zaman hemen icabet ederiz, biz biliriz ki Allah(c.c.) kişi ile kalbi arasına girer, mallarımız ve evlatlarımız bizim için birer imtihan vesilesidir dünyanın gösterişi ve süsüdür. Bizler, Allah(c.c.) ve Resulüne itaat ederiz, aramızda tartışmaz ihtilafa düşmeyiz, bir ihtilaf söz konusu olduğunda onu Allaha ve Resulüne götürürüz. Biliriz ki, bölünüp parçalanırsak gücümüz gider zayıflarız.

Herhangi bir sıkıntıya düştüğümüzde Allahtan(c.c.) sabırla ve namazla yardım dileriz, çünkü biliriz ki Allah(c.c.) sabredenlerle beraberdir ve biliriz ki, bizim sabrımızda Allahın(c.c.) yardımı iledir. Allahın(c.c.) yardımı olmadan hiçbir şeyi başaramayacağımızın idraki içindeyiz.

Allahtan(c.c.) korkar sakınırız, bizi Allaha(c.c.) yaklaştıracak vesileler ararız ve Allah yolunda mücadele ederiz. Böyle yaparsak kurtuluşa ereceğimizi umabiliriz. Allaha Resulüne ve bizden olan emir sahiplerine itaat ederiz, bizim dinimizden olmayanların bizim üzerimizde velayet hakkı yoktur, hiçbir eşerin ilahlık taslamasına itibar etmez, hepsini ret ederiz.

Bizler, doğru ile yanlışı ayırt edebilmek için Allahtan korkup sakınmamız gerektiğini biliriz.Böyle yaparsak Allah bizlere doğruyu yanlıştan ayıracak bir Furkan verecektir, kötülüklerimizi örtecek günahlarımızı bağışlayacaktır. Allah8c.c.) büyük lütuf sahibidir.

Bizler şeytanın adımlarına uymayız, çünkü o her zaman günahı ve isyanı tavsiye eder, şeytan bize apaçık düşmandır, bizde onu düşman edinir, şeytan ve dostlarının adımlarını takip etmeyiz. Her zaman Allahın(c.c.) dinine yardım etmeye çalışır gereği gibi mücadele etmenini yollarını ararız. Biliriz ki, bizler Allaha(c.c.) yardım edersek Allahta(c.c.) bizlere yardım edecek, mücadele yollarımızı gösterecektir.

Allaha ve elçisine baş kaldıran hiç kimseye sevgi beslemez ve dostluk kurmayız, bizler Allaha ve ahret gününe iman etmiş Müslümanlarız. Allaha ve Peygamberine baş kaldıranlar isterse en yakınlarımız, anne-babamız, kardeşlerimiz olsun. Bizler Müslümanız, Allah bizlerin kalbine imanı yazmış ve desteklemiştir. Ebedi hayatta ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağını vadetmektedir, bu vaade layık olursak orada süresiz kalacağız inşallah. Müslümanlar Allahın(c.c.) fırkasıdır, ne mutlu Allahtan taraf olan ve bütün tagutlara başkaldıran cahiliyenin her türlüsünü ret edenlere. Allah(c.c.) yazmıştır, galip gelecek olan Allah ve elçileridir, Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

İyilik edersek de, kötülük edersek de kendimizedir, her nefis kendi kazancına rehindir, Alemlerin Rabbi olan Allah(c.c.) hesap gününde zerre miktarı hayrı da zerre miktarı şerri de çıkarıp önümüze koyacaktır. Yaptıklarımızın hepsi bir kitapta yazılmaktadır.

Bizler Müslümanlarız, Allaha(c.c.) teslim olmuş olanlar, Rabbimiz Allah(c.c.), dinimiz İslam, kitabımız Kuran, liderimiz, örneğimiz, önderimiz Resulullahtır(s.a.v.). Beşer kaynaklı bütün dinleri, bu dinlerin sahte ilahlarını, yollarını, kıblelerini, ilkelerini ret ediyoruz. Sahte ilahlar ne zaman hayata müdahil olsalar, yeryüzü fesada uğruyor ve karışıklık kaos oluşuyor. İnsanlara ve bütün dünyaya huzur, sükunet getirecek olan sadece Allahın(c.c.) yasalarıdır. Yarattığını en iyi bilen Allahtır(c.c.). Bizim ilahımız, Alemlerin Rabbidir.

Kafirler kendi hevalarından uydurduklarını, zulümle, zorbalıkla, baskıyla Allahın kullarına dayatırlar, kendilerine itaate zorlarlar. Biz Müslümanlar, bunların hepsini elimizin tersiyle iter, ret eder, onlardan uzaklaşır yalnızca Allaha(c.c.) kulluk ederiz.

Çünkü bizler Müslümanlarız, Allaha teslim olmuş olanlarız...

Yakup Döğer
 
Üst Alt