Biyolojik Silahların Sınıflandırılması

Biyolojik Silahların Sınıflandırılması

Biyolojik silahlar hedeflerine, üretimlerinde kullanılan kaynaklara ve hangi yolla üretildiklerine (doğal olanlar veya genetik mühendislik teknikleri kullanılarak üretilenler) göre sınıflandırılabilirler. Ancak burada kullanılan sınıflamaların dışında da sınıflamalar mevcuttur.

Hedeflerine göre biyolojik silahlar

· İnsana yönelik
· Ticari değeri olan hayvanlara yönelik
· Ticari değeri olan bitkilere yönelik
· Çevreye yönelik

Kaynaklarına göre biyolojik silahlar

Kaynaklarına göre biyolojik silahların sınıflandırılması aşağıda verilmiştir. Mikropların orijinal isimleri kullanılmıştır. Yanlarında "*" işareti görülen ajanların biyolojik silah olarak kullanıldıklarına veya üretildiklerine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte taşıdıkları özelliklerinden dolayı potansiyel bir öneme sahiptirler.

A. BAKTERİLER

İnsanda hastalık yapanlar
Coxiella burnetii, Bartonella Quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana), Rickettsia prowasecki, Rickettsia rickettsii, Bacillus anthracis, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Chlamydia psittaci, Clostridium botulinum, Francisella tularensis, Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Yersinia pestis, Clostridium perfringens*, Clostridium tetani*, Enterohaemorrhagic Escherichia coli *, Legionella pneumophila *, Yersinia pseudotuberculosis *

Hayvanlarda hastalık yapanlar
Mycoplasma mycoides, Bacillus anthracis

Bitkilerde hastalık yapanlar
Xanthomonas albilineans, Xanthomonas campestris pv. Citri, Xanthomonas campestris pv. Oryzae, Xylella fastidiosa

B. VİRÜSLER

İnsanda hastalık yapanlar
Chikungunya virus, Congo-Crimean haemorrhagic fever virus, Dengue fever virus, Eastern equine encephalitis virus, Ebola virus, Hantaan virus, Junin virus, Lassa fever virus, Lymphocytic choriomeningitis virus, Machupo virus, Marburg virus, Monkey pox virus, Rift Valley fever virus, Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus), Variola virus, Venezuelan equine encephalitis virus, Western equine encephalitis virus, White pox, Yellow fever virus, Japanese encephalitis virus, Kyasanur Forest virus *, Louping ill virus *, Murray Valley encephalitis virus *, Omsk haemorrhagic fever virus *, Oropouche virus *, Powassan virus *, Rocio virus *, StLouis encephalitis virus *

Hayvanlarda hastalık yapanlar
African swine fever virus, Avian influenza virus2, Bluetongue virus, Foot and mouth disease virus, Goat pox virus, Herpes virus (Aujeszky's disease), Hog cholera virus (Swine fever virus), Lyssa virus, Newcastle disease virus, Peste des petits ruminants virus, Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus), Rinderpest virus, Sheep pox virus, Teschen disease virus, Vesicular stomatitis virus

Bitkilerde hastalık yapanlar
Banana bunchy top virus *

C. MANTARLAR

Bitkilerde hastalık yapan mantarlar
Colletotrichum coffeanum varvirulans (Colletotrichum Kanawae), Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae), Microcyclus ulei (Dothidella ulei), Puccinia graminis (Puccinia graminis fsptritici), Puccinia striiformis (Puccinia glumarum), Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae, Deuterophoma tracheiphila (Phoma tracheiphila), Monilia rorei (Moniliophthora rorei)

D. Biyolojik Olarak Üretilen Maddeler (Toksinler):

Botulinum toksinleri, Clostridium perfringens toksinleri, Conotoksin, Ricin, Saxitoksin, Shiga toksin, Staphylococcus aureus toksinleri, Tetrodotoksin, Verotoksin, Microcystin (Cyanginosin), Aflatoksinler, Abrin *, Kolera toksini *, Tetanus toksini *, Trichothecene mycotoksinleri *, Modeccin *, Volkensin *, Viscum Album Lectin 1 (Viscumin) *.

Burada isimleri belirtilen biyolojik silahların özelliklerine ait bilgiler vermek bu yazının amaçlarının ötesindedir. Ancak yukarıda listelenen biyolojik silah hammaddelerinin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle her birinin ayrı bir öneme sahip olduklarına dikkat edilmelidir. Örneğin; çiçek hastalığının tüm dünyada yok edildiği kabul edilmekte ve herhangi bir ülkede insanlar çiçek hastalığına karşı aşılanmamaktadırlar. Ancak ABD ve Rusya'da bu hastalığı meydana getiren virüsler saklanmaktadır, ayrıca Çin'de de saklandığı düşünülmektedir. Dolayısı ile çiçek hastalığı etkeninin ileride biyolojik silah olarak kullanılması çok ciddi sonuçlara neden olabilir
United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) Bakteriyoloji Bölümü tarafından 14 Şubat 1998 tarihinde, Rusya'da şarbon hastalığı yapan mikrobun değişikliğe uğratılarak, mevcut aşılardan etkilenmez hale getirildiği belirtildi. Bu, ilk genetik mühendislik çalışmaları sonucu değiştirildiği bilinen biyolojik silah hammaddesidir (bundan daha önce de genetik çalışmalar sonucu değiştirilmiş biyolojik silah hammaddeleri olduğu düşünülmektedir, fakat bu tür bilgiler genelde çok gizli olduğundan üreten devletler tarafından kabul edilmemekte ve resmiyet kazanmamaktadır). Ancak bundan önce de, üretilmeleri sırasında bir şekilde değişikliğe uğramış ve ilaçlara karşı direnç kazanmış mikroplar biyolojik silah hammaddesi olarak seçiliyorlardı

Genetik mühendislik teknikleri kullanılarak geliştirilen bazı biyolojik silahların doğrudan belirli ırklar ve/veya etnik gruplar üzerinde etkili olacağı şeklindeki çeşitli haberler zaman zaman gündeme gelmektedir. Son yıllarda Güney Afrika yönetiminde söz sahibi beyazların zencileri öldürmek için sadece zencilerde etkili olan bu tür bir bomba yapım programı başlattıkları, İsrail'in de sadece Arapları öldürecek özellikte bir biyolojik silaha sahip olduğundan bahsedilmektedir. İşte bu şekilde, sadece belirli genetik özelliklere sahip bir ırka, etnik gruba veya topluluğa etkili olacak şekilde hazırlanan biyolojik silahlara "etnik bomba" adı verilir. Böyle bir silahın geliştirilmesi teorik olarak mümkün olmakla birlikte, geliştirildiğine dair her hangi yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Ancak Soğuk Savaş yıllarında nötron bombasından ne kadar sık olarak bahsedildiği dikkate alındığında, günümüzde veya ilerki dönemlerde etnik bombanın yapılabileceği ve/veya kullanılabileceği olası görünmektedir
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt