Bir Yusuf Hikâyesi

Suyunu içiyorum çeşmesinin
Adının yazılması unutulmuş nişan taşına
Olukların nakışını süslemiş gözlerinin nuru
Tan yeli sevdasına düşmüş bir hüzün yağmuru
Kuyusu kazılıyor Yusuf'un
Ve birazdan birazdan benliği nokta nokta
Yosif'e tebdil edilecek çeşmeci Yusuf Usta.


Alevler sarmış türbesini Demir Baba Tekkesi'nin
Mezata çıkmış Sarı Saltuk Bey'in Tuna Boyu mirası
Tenhalarda sineye çekilmiş ahu gözlerinin bin bir ahı
Şarabın gazabında boğulmuş haramiler meclisi
Kuyusu kazılıyor Yusuf'un
Ve birazdan birazdan erliği pafta pafta
Yosif'e tebdil edilecek çeşmeci Yusuf Usta


Başına vurulmuş altıpatın altın kabzasıyla
Umudu tükenmiş Kanagöl deresinde ak suların
Soykırım tuzağında Deliorman
Kuş cıvıltısına konmuş bir kuşluk vakti kan revan
Kuyusu kazılıyor Yusuf'un
Ve birazdan birazdan yüreği hasta hasta
Yosif 'e tebdil edilecek çeşmeci Yusuf Usta

Galip Sertel


sözler:
Deliorman - Bulgaristan'da,Aşağı Tuna Ovası'nda Türkler'in yoğun olarak yaşadığı bölge.Ağaç Denizi, Divane Orman da derler..
Demir Baba Tekkesi - 1490'larda Deliorman yöresinde Horasanlı Ali Dede'nin oğlu Hasan Demir Baba adına yaptırılan Bektaşi tekkesi.
Sarı Saltık - 1263-1264 (H.662) yılları Rumeli,Tuna boyu,Dobruca,Deliorman yörelerinin ilk müslüman fatihi,pir,derviş.
.
 
Üst Alt