Bir mezhebe göre helal olan diğer mezhebe göre haram oluyor...

Peygamberimizin hadisleri olarak bildiğimiz hadisleri sahih (doğru) hadisler ve uydurma hadisler olarak ikiye ayırabiliriz. Doğru olan hadisler Kurana tam anlamıyla mutabık olan hadislerdir. Ayrıca bildiğiniz gibi peygamberimizin ahir zamanla ilgili de çok fazla hadisi vardır. Bu hadisler zamanı geldiğinde meydana gelmektedir. İşte o zaman bizler bu hadislerin doğru yani sahih hadis olduklarını anlıyoruz.

Uydurma hadislere gelince, bu hadisler de hadis kitaplarına sonradan eklenmiş, peygamberimizin sözleri ve uygulamalarıyla hiçbir alakası olmayan ve Kuran ile çelişen hadislerdir.

Eğer bir hadis, Kuran ile mutabıksa, bu durumda doğrudur. Eğer geleceğe işaret eden bir hadis tahakkuk ettiyse yani gerçekleştiyse, bu durumda yine doğrudur. Ama eğer söz konusu hadis Kuran ile çelişiyorsa, bu konuda artık tereddüt yoktur: Hadis hiçbir şekilde doğru kabul edilemez.

Peki hadisler bir Müslüman için gerekli midir? Öncelikle bir Müslümanın olmazsa olmaz yegane kaynağı Kurandır ve Kuran bir Müslüman için başlı başına yeterlidir. Yüce Rabbimizin hükmü gereği her Müslüman yalnızca Kurandan sorulacaktır. Fakat elbette ki Peygamberimizin Kurana dayalı uygulamalarını veya mucizelerini bilmek çok büyük bir nimettir. Hadislere uymak bir Müslüman için farz vazifesi değildir fakat Peygamberimizin söz ve uygulamaları, geleceğe dair verdiği müjdeler önemli birer yol göstericidir. İşte bu sebeple, doğru izahı yanlıştan ayırmak ve günümüze ulaşan gerçek hadisleri teşhis edip anlayabilmek çok önemlidir.

Söz konusu durumun o dönemde önüne geçilmesi mümkün olmamıştır. Çünkü Peygamberimizin vefatından hadis kitaplarının yazımına kadar 6-7 nesil geçmişti ve bu hadisleri nakleden meşhur hadis kitapları, bunları 6-7 kişinin birbirine söylediği iddia edilen zincirlerle nakletmektedirler. Söz konusu hadisler nakledildiğinde, Peygamberimizden sonraki halkadan sonrakinden sonraki bile vefat etmişti. Yani hadisçilerin hadis nakil eden şahısların doğru sözlü olup olmadıklarını tetkik edecekleri şahıslar hayatta değildi.

Dört mezhebin kurucuları kuşkusuz ki oldukça değerli birer Müslüman ve kıymetli İslam alimleridir. Ancak şunu bilmeliyiz ki, dört mezhebin kuruluşunda da etkili olan unsur söz konusu hadisler olmuştur. Dört mezhebin kurucuları da kendi seçtikleri hadisleri kendi mezhepleri için esas kabul etmişlerdir.

Dört imam, Kütüb-i Sitteyi yani altı meşhur hadis kitabının toplandığı külliyatı yazan hadis imamlarının ölçülerinin dışına çıkarak kendi mezheplerini kurmuşlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bunlardan en büyük mezhep olan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife, hadis bilgisinin zayıflığı ve genellikle kendi görüşlerini ön plana çıkarması iddialarıyla başta Buhari olmak üzere diğer hadis imamlarınca eleştirilmiştir.

Hadis alimleri ve mezheplerin sahih saydığı hadisler arasında bu kadar ayrılık varken, hadislerin reddedilemez olduğunu iddia edenler de ortaya çıkmıştır. Bu kişiler öncülüğünde, örneğin Buhari ve Müslimdeki tek bir hadisi bile inkar edenin kafir olacağı safsataları yayılmıştır. Daha da ileri giderek, hadislerin Kuran ayetlerinin hükmünü kaldıracağını dahi iddia edenler çıkmıştır. İşte, bağnazların oluşturduğu cahiliye topluluklarının oluşmalarının asıl sebebi bu ürkütücü mantık bozukluklarıdır. Farklı mevzu hadislerin nasıl İslam dini içinde birbirinden farklı hükümleri olan mezhepler ortaya çıkardığa birlikte bakalım. Bu tabloya bakan herkes yalnızca Kurana dönülmesi gerektiğini anlayacaktır. Dinimize yüzlerce hurafe hadis adı altında sokulmuştur.

Kaynak: Bu linkten okuyabilirsiniz.
 
Üst Alt