Bioetik

Merhaba

-Tıpta ve biyolojide meydana gelen gelişmelerin, çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı olan bilimsel sonuçların
etik düzlemde meydana getirdiği kapsamlı sorunların irdelenmesi.
- Canlı etiği
- Tüm bir yaşamı konu edinen etik tartışma.
 
Üst Alt