Bilmediğimiz islâm

BİLMEDİĞİMİZ İSLÂM
Mehmet Necati GÜNGÖR

Hurafe ve bid'atlerle tanınmaz hale getirilen yüce dinimizi Kur'an'a başvurarak anladığımızda çok çarpıcı gerçeklerle karşılaşıyoruz.
İslâmı asıl kaynağından açıklayan değerli bilim adamlarımız var.
Hayatta olanları minnetle, vefat etmiş olanları rahmetle anıyoruz.
Bu alimlerimizin birisinin kitabından Kur'an verilerine dayanarak açıklanan GERÇEK İSLÂM'ın bilmediğimiz hususlarını
not aldık, yararlanılır ümidiyle kayda geçirmek istedik.
Yüce Atatürk'ün Adalet Bakanı büyük alim Seyyit Bey'in, Hilafetin kaldırılması görüşmeleri yapılırken Meclis'te yaptığı tarihi konuşmadan anlıyoruz ki;
"Hilafet meselesi dini olmaktan çok, dünyevi bir meseledir. İnançla ilgili meselelerden değil, millete ait haklar ve kamu menfaatlarındandır;
itikatla ilgisi yoktur."
"Kur'an, hükümet ve memleketin idaresi konusunda bize iki düstur gösteriyor. Biri meşveret, diğeri devleti yönetenlere itaattır. Kur'an-ı Kerim'de
'Allah'a, Peygambere ve içinizden sizin seçiminizle iş başına gelen yöneticilere itaat ediniz.' (Nisa 59) buyurulmaktadır."
Halifenin nasıl tayin edileceği, hilafetin şartlarının neler olduğu, her zaman ve her şartta halife tayin etmek millet üzerine farz mıdır gibi meseleler
hakkında Kur'anda ve hadislerde hiç bir açıklık bulunmamaktadır.
"Hz. Peygamber, hilafet işini tamamen ümmete bırakmıştır. Vefatları sırasında bir halife tayin etmedikleri gibi, bu hususta hiç bir tavsiyede bulunmamışlardır."
"Emevi ve Abbasi halifeleri halkın arzu ve siçimleriyle meydana gelmemiş, öldürme, sindirme, istila, zorlama ve despotluk yoluyla elde edilmiştir."
"Abbasi halifelerinin ilki olan Ebul-Abbas Seffah'ın amcası Abdullah b. Ali, Şam'ı istila ettiği zaman birlikte yemek yemeye davet ettiği şehrin ileri gelenlerinden
90 kişiyi sopalarla öldürtmüş, bazıları henüz can çekişmekte ve hırıltıları işitilmekte iken üzerlerine sofra kurdurarak yemek yemiştir. Ayrıca Şam'da Emevi halifelerinin
kabirlerini açtırarak, bulduğu naaşları ve kemikleri yaktırmıştır."
"Abdullah b. Ali'nin kardeşi Süleyman b. Ali de Basra'da Emevilerden eline geçenleri öldürdü ve cesetlerini sokaklarda köpeklere yedirdİ."
"Hz. Peyfamber'in en büyük dualarından biri, 'Allah'ım! Kabrimi, tapılan bir puta dönüştürme!' idi".
"Fıkıh mezheplerini küçümsemeksizin sırf kolaylık maksadıyla her mezhebin hafif ve kolay hükümlerini almak, tercih etmek kötü bir şey değildir. Peygamberimiz, her ne
vakit iki şey arasında serbest bırakılmış olsa, onların kolayını seçer ve ümmeti hakkında kolaylığı ve hafifletmeyi severdi."
"Tüm belaların anası olan cehaletin sosyal belirişi hurafeler, dinde yozlaşmanın zeminini oluşturmuştur."
"Hurafe'nin ana ocağı Yahudiliktir Onu Hıristiyanlık izler. Ehlikitap geleneği, bir anlamda hurafeler geleneği gibidir."
"Denilebilir ki, Hadis adı altında İslam diye sahnelenen kabullerin büyük bir kısmı doğrudan veya dolaylı hurafe kaynağıdır. Bunlar, Kur'an'a adeta rakip bir din kurmakta ve
mü'minler topluluğunu dünyanın önünde akıl almaz zorluklarla yüz yüze getirmektedir."
"Kur'an 50 civarında ayetle şirkin belirişi olarak gösterdiği ecdat örflerini kutsallaştırmayı hurafe yaratan kaynaklardan biri olarak ortaya koymuştur."
"Bid'at, dinin kaynağında olmadığı halde var gösterilen şeydir."
"Siyaset, sadece İslâm'ın değil, tüm dinlerin yozlaşmasında temel etkenlerden, temel belalardan biri olmuştur. Yani, dinin siyasal başarı ve çıkar aracı yapılması.- Ki bu durum, siyaset
ve saltanat dinciliği olarak anılmaktadır.-"
"Rableştirme, şirkin belirişidir. Üç görünüm arzeder: Melekleri rableştirme, Peygamberi rableştirme (Âli İmran 80), Diğ İsler insanları rableştirme. Diğer insanları Rableştirme de
iki türlüdür: Din adamlarını, din sınıfını rableştirme, (Tevbe 31), Kişilerin birbirlerini Rableştirmesi, (Âli İmran, 64)"
"Arap dilini kutsal sanmak, Arapçayı cennet dili sanmak, Arap alfabesini İslam alfabesi sanmak, hurafedir, bid'attır."
Not almaya devam edeceğiz. Başka bir güne.
 
yönetenlere itaat edin diye bişi olabilir mi? Bu ancak solcularda olur. Bizim uğruna can verişlecek davalarımız var. Yönetici de olsa tepeleriz. Biz itaat etseydik ecevit inönü bu ülkeyi kaç zamanda pazarlardı? Kaç günde? İhanete itaat etmek ihanet etmektir.
"ALlah a peygambere ve sizin seçtiklerinize" sözünden seçilen manasını hangi vasıfsız insan çıkarabilir? İŞte herkes Kuranı anlıyoruz dişye herkes küçük beyninin aldığına inanıyor ve menfaatine tapıyor. Hiçkimse evrensel ve Hak gerçeğe iman etmiyor. Sizin seçtikleriniz demek "sizden olan sizin büyük sizin üsütnleriniz sizin değerlerinizi ayakta tutan" demektir. Zaten ALlah ve peygambver isminden sonra zikredilmesi ise seçöilenlerin de Allah yolunda olması mecburiyetini ifade eder. Allaha ve peygambere itaat emrolunmuşken nasıl olur da başka bir seçilene başka bir zihniyete itaat olunur?

melek peygamber insan din adamı birbirini Rableştirme diye birşey Kuranda geçmez. Ama öyle bir zamandayız ki ne kadar vasıfsız varsa önemli konuları konuşarak kendini adamdan saydırdığını düşünüyor. Tek özellikleri kalabalıkların coşkusunu alkışını toplamaları.

Dikkat edin yukarıdaki yazıda Kuran tek kaynaktır vurgusu var ama Seyyit Bey dediği kişinin sözlerişnin hiçbirisinde Kurandan destek yok. Kuranda yazmıyor diyor. Bize yazmayan değil yazanlar kaynak olur. İşte o yazmayanların hükmü de ilmen ve esasen tespit olunur. Yani milletin ağzına s.....mayın diye yazmıyor Kuran. Eee? Senin milletin ağzına huni koymana sebep olabilir mi bu?

Sadece menfaati için güç elde etmek isteyenler diğer güç odaklarını yok etmek ister. Kuran bir güç kaynağıdır ve onu yok ederek var olabilirler. Kurana açıkça sövmeden önce onun izahına yani hadislere sövüyorlar. Sonra zamanı gelince direk sövecekler.

İslamda hiçbir bidat yoktur. Kuranın ilmi çok önemlidir. şeytanın emir erleri; her alçak saldırıyı yapacaklar. Ne tutturursalar. Bizzat kendileri her pisliği yapacaklar ama kendilerini denetleyecek herşeyi yok etmek için "dinde yazmıyor, o yok" bu yok diye zırvalayacaklar. Ve dinin kontrolünü yok etmek için "din hayata karışamaz" diyecekler. Dİn karışmıyorsa avrupa neden karışıyor? Onların emirleri neden geçöiyor? Hayata karışamayan, insanları yönlendiremeyen bir din nasıl din olabilir? gavuyrun dini beş para etmediğinden ve hayvanlara yakıştığından tabiii karıştırmak istemiyor. Ama bizim dinimiz gavura benzemez. Hakkı emreder. Zaten Hak emrolunmadıkça geriye ne kalır ki?

Efendim dinleyin üstteki yazar adlı kişi şunları yazmış;
"""Hurafe'nin ana ocağı Yahudiliktir Onu Hıristiyanlık izler."""
hristiyanlık yahudilik..... Türkiyede İslamın bayram günü olan CUma tatil gününden kaldırıldı; yahudinin bayramı olan cumartesi ve hristiyanın bayramı olan pazar günü tatil ilan edildi.

Üstteki yazar sıkıysa buna cevap versin. Aracı olanlar da bu oturaklı cevapları iade etmekle mükellefitrler. SOrumluluk insanlığın bir değeridir.

Herkes şunu düşünsün. batıl kendisini savunmak için devamlı laf ebeliği yapıyor. Bir de diğer ihtimali kendisini kahraman gibi ilan edenlerin ne mal olduğunu düşünün....
 
Hurafe ve bid'atlerle tanınmaz hale getirilen yüce dinimizi Kur'an'a başvurarak anladığımızda çok çarpıcı gerçeklerle karşılaşıyoruz.

Çok doğru söylemiş...
*Mealleri okuyunca, hatalımı hatalı meallerle karşılaşıyoruz...
*Karman çorman bir dizilimle karşılaşıyoruz...
*İşaretlemelerle yazılımın üzerinde oynanmış olduğunu görüyoruz...
*Kur'an'daki dinin, bölgesel, bir kavme-topluluğa ait olduğunu, onlara özel olduğunu görüyoruz...
*Evrensel doğrularla birlikte bir çok konuda da evrensel olmadığını görüyoruz...
*Dini ritüellerin hiçbirinin CEZASININ OLMADIĞINI görüyoruz...Hatta bilinen halinden çok çok farklı olduğunu görüyoruz...
*Peşine bir de " Bu Kur'an bugünkü hale nasıl geldi " diye sorgulayıp araştırınca Kur'an'ın aslının olmadığını-YAKILDIĞINI görüyoruz...

Sonuç olarak araştırarak, sorgulayarak Kur'an okunduğunda, ya dinden çıkılır veya Deist olunur...

Hadis-Rivayet-Sünnet UYDURMALARINI yazmıyorum bile...Geceleri yıldızlara bakmaktan başka işleri olmayan tembel bir topluluğun uydurmalarının da neredeyse Kur'an'a eşdeğer olduğu da aşikardır...Hz.Peygamberin nerede nasıl tuvalet ihtiyacını gördüğü bile yazılıdır rivayetlerde...Şeytan Ayetleri kitabına referans oluşturan Necm Suresindeki ayette sayılan Lat, Uza, Menat putlarından sonra secdeye varıldığı bile yazar rivayetlerde...

Neyse isteyen istediğine inanır...Gerçekmiş gibi yutturmaya kalkmaları, hatta yutturmadan öte zorlamaya kalmalarıdır yanlış olan...!

Bilinen, uygulanagelen islam ile Kur'an'ın bahsettiği islamın birbirine benzemediği, bir çok konuda ayrılıklar olduğu, bir çok konuda bireyleri ÖZGÜR bıraktığı görülüyor...Uygulanagelen İslam EMEVİ YUTTURMACA sından öte bir şey değildir...
 
yönetenlere itaat edin diye bişi olabilir mi? Bu ancak solcularda olur. Bizim uğruna can verişlecek davalarımız var. Yönetici de olsa tepeleriz.

Diyanet İşleri : Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah'a ve Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.

Elmalılı Hamdi Yazır: Ey o bütün iyman edenler! Allaha itaat edin, Peygambere de itaat edin sizden olan ülülemre de, sonra bir şeyde nizaa düştünüz mü hemen onu Allaha ve Resulüne arz ediniz: Allaha ve Âhıret gününe gerçekten inanır mü'minlerseniz.. O hem hayırlı hem de netice i'tibarile daha güzeldir

İbni Kesir:
Ey iman edenler; Allah'a itaat edin. Rasule ve sizden olan emir sahiblerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz; Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun hallini Allah'a ve Rasulüne bırakın. Bu; hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir.

Süleyman Ateş: Ey inananlar, Allah'a itâ'at edin, Elçiye ve sizden olan buyruk sâhibine itâ'at edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; -Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız -onu Allah'a ve Elçiye götürün. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.

Biz itaat etseydik ecevit inönü bu ülkeyi kaç zamanda pazarlardı?

İnönü zamanında buna engel olabilecek kadar güçlüyseniz ve engel olabildiyseniz gerçekten demokrasi ve fikir özgürlüğü varmış o zamanda diyesim geliyor:))

Üstteki yazar sıkıysa buna cevap versin. Aracı olanlar da bu oturaklı cevapları iade etmekle mükellefitrler. SOrumluluk insanlığın bir değeridir.

Bizim böyle bir mükellefiyetimiz yok....
 
Bursali68 yalan konuşmak serbest mi? Kurandan bir tane uydurma yer göster? Sosyalist Kuranı karalamaya çalıştı ama bizden yemediği şamar kalmadı. Yerin dibine geçtiniz. Hadi siz de bir tane hata gösterin? Sizin gibi düşmanlarla birleşmişlerin alayı Kurana saldırmak için çırpındı ve çırpınıyor. Şu halde bir tane bile eksik görememeniz sizin yok olmanız demektir.

Hurafe diye laf yumurtlayanlara baktığımızda tek emeli toplumda değişiklik yapmak ve kendi iktidarını ilan etmek. Kuran hurafeyse sen misin iktidar? Altı üstü bi hurafe düzeltilir iş biter. Ama bitmiyor. Hurafe iftirası ile Hakkın egemenliğine saldırılıyor ve kendi egemenlikleri ilan ediliyor.

İstemedikleri hadislere hurafe diyorlar ama işlerine geleni hemen kabul ediyorlar... Bu bile ne mal olduklarını ortaya seriyor.

Lat menat uzza vb putların Hakim güce yani polis devlet millet herşeye rağmen yıkılmasını Kuran emretmiştir ve bunu ayetinde yazmıştır ve zaten İslam ahkamında bu konuda türlü hadiseler anlatılır ki müslüman "tağut" u her zaman yok etmekle müslüman olur. Zaten Kurandaki lat menat ayetleri de onları lanetler. Daha bunu bile idraktan muaf zaatlar Kurandan bahsediyor.
Sizler Kuran hakkında ancak bu kadar bilgiyle konuşup Kuranın ilim tarafını yok edip onu basit bir bilgiden bilimden ibaret kılıp kendi hakimiyetinizi ilan edebilmek içinuğraşıyorsunuz. Ama yine de nafile çünkü her okuyanında muhteşemlik emaresi bırakır Kuran. Zaten ateist deist herkes inanmasa bile Kuran prensiplerine iman eder. İnanmasa bile. Daha ne anlatıyorsunuz?

Kuranı daha mealini bile anlayamıyorsunuz. Yöneticilere iman edin nerede yazıyor? Sizden olan emire uyun denmiş. Yani uğruna can verilecek davalarınızın en üst mertebe liderine savunucusuna. Ve bunu bile demeden önce Allaha peygamberine itaat edin yazmış. Yani herşeyin başında Allah ki bunu söylemeye bile gerek yok. peygamber ki o yolun en üst lideri. Ve peygamberin olmadığı yerde de bir emir ki ayete göre bu yolun yolcusu olması şartı. Zaten peygamber yaşarken de emir tayin etmiştir. Emirin Allah ve peygambere tam itaat ettiği tatmin olununca ve buna açıkça da biat edince seçilmiştir.

Siz bu kafayla çıkıp "Kuranda Allaha iman edin yazmıyor" diyebilirsiniz. Çünkü Kurana manevi bir hakikat değil de toplumu etkisi altına almış bir hakim güç gözüyle bakarsanız siz güç elde etmek için ona saldırırsınız. Halbuki Kuran hep mazlumların tarafında güçsüz tarafta güçlü ile mücadele etmiştir.

inönü zamanında buna engel olabilecek kadar güçlüyseniz ve engel olabildiyseniz gerçekten demokrasi ve fikir özgürlüğü varmış o zamanda diyesim geliyor:))
Biz inönü ecevit gibilere demokrasi ile mi engel olmuşuz? Onlar demokratik yönden mi Türkiyeyi pazarladılar? Onlar her daim Türkiyeyi düşmanları ile tehdit ederek köşeye sıkıştırdılar ve biz de mücadele ettik. Türkiyeye saldırırken asla ve asla demokratik değiller. Onların düşmanla birleşmesine karşı bu Millet mevziini terk etmedi. Sütçü İmam fransız askerinin kafasını kopardı. Hasan Tahsin yunan bayraktarını sıktı attı. Bunlar demokrasi ile mi oldu? Siz meydanda değildiniz ki bu hadiselerin nasıl olduğunu nereden bileceksiniz? Zaten demokrasiye göre bu hadiselerin olmaması gerekirdi. SÜtçü İmam Hasan Tahsin Seyit Onbaşı oylama yapmalıydı ve n'aapacaanı sormalıydı. Yani bizim mukavemetimiz demokrasi olduğunu değil olmadığını gösteriyor. Mücadelemizin ne kaynağı ne de yardımcısı demokrasi olmamıştır. Demokrasi sayesinde batıl olan inönü ve ecevit seçildi diyesim geliyor ama onlar da hiçbir zaman oy alamadıkları halde bu memlekete lider oldular ve hep darbelerin ardından başa geldiler. Şu taktirde demokrasi sizin ancak lehinize olduğunda kullanılabilecek bir metadır. Amaç değil araç da değil sadece bir silahtır.

Bizim böyle bir mükellefiyetimiz yok....
İslama saldırmak gibi de bir mükellefiyet yok. Maksat batılın komple iptal olmasıdır. Basit bir mail atmayı işten saymayız ama şurada sorumluluk olmasına rağmen idrak olunamıyor. Biz meydandayız. Sıkıysa malum şahıs burada yazsın!
 
Ayrıca biz kazanmak için savaşmıyoruz. Uğruna can verilecek davamız ve ardından gidiyoruz.... Güçlü olsak savaşın destanı yazılmaz. Güçsüzken savaşıyoruz ki hem cesareti hem de mukadderatı olsun.
Namusu demokratik oylamaya tutmak şeytanın işidir.
 
Mehmet Necati GÜNGÖR
Hurafe ve bid'atlerle tanınmaz hale getirilen yüce dinimizi Kur'an'ın verilerine dayanarak anlatan kitaptan aldığımız notlara devam ediyoruz.
"Kur'anda adıyla anılan tek ay Ramazan ayıdır. Kur'an bu ayda indirildiği için kutsallık izafe edenler vardır. Kutsallık vurgusunun Ramazan ayına değil, oruca yapıl-
dığını anlamamız gerekir."
"Ayrıca 'üç aylar' diye özel bir ibadet mevsimi de ilan edilmemiştir. Recep ayını oruçlu geçirenler Hz. Ömer tarafından engellenmiştir. Hz. Ömer 'Bu ay, Cahiliye
toplumunun kutsadığı bir aydır, onu kutamayı durdurun.' demiştir."
"İki bayram arasında nikâh kıymanın uğursuz olduğu, İki bayram arasında ölenin durumunun iyi olmayacağı yönündeki inanışlar da bid'attan sayılmıştır."
"Cihad, Kur'andaki "cehd" kavramının görünümlerinden biridir. Yani cihad tek başına bir kavram değil, esası olan cehd kavramının yine Kur'an tarafından çerçevelenmiş alanlarının bir tanesidir."
"Kavramın esası olan cehd, bir amaca varmak için tüm gayretlerini seferber etmek demektir."
"Mücahede, Cehdin, insanın iç dünyasını temizlemeye yönelik gayretleri ifade edr."
"İçtihad, cehdin bilimsel, düşünsel alandaki görünümüdür. Bu üretimi yapan bilim ve düşünce adamına müçtehid denir."
"Cihad, cehdin üçüncü belirişidir. İnsanı insan yaypan değerlerin çiğnenmesi durumunda başvurulan her türlü kavga ve savaşın adıdır. Sıradışı bir aşamadır; ama eğer gerekiyorsa cehd sarfetmekten
kaçınılmaz. Kur'an'a göre savaş makbul değildir ama meşrudur. Cihad, mal, can ve dil ile olacaktır. Hangisinin tek başına veya hangilerinin birlikte yürütüleceği zamana ve şartlara bağlıdır."
"Savaş, cahdin sadece bir boyutudur ve son boyutudur. Ve bu boyutta savaş zulme uğrayanların hukukunu savunma niyet ve amacıyla olacaktır. Aksi halde bizzat kendisi zulüm olur."
"Dini, aldatmak için araç yapan saltanat dinciliği, politik hasımlarını yıpratma ve etkisiz kılmada kendi çıkar savaşlarına 'Allah için cihad' adını vermekte ve Emevi zorbalığının başlattığı bu büyük zulmü
Kur'an'ın dini adına sürekli işletmektedir. Sadece fırkalar-hizipler çapında değil, devletler, bölgeler çapında da bu böyle işletilmektedir."
"Cuma namazı, kadın-erkek her müslümana farz kılınmış bir ibadettir. Kur'anda, 'cuma kadına farz değildir' şeklinde bir beyan yoktur. İki rekâttan ibarettir. Önünden ve arkasından kılınan
sünnet namazları nafile namaz hükmündedir. Kılınmasa da olur."
"Cuma namazını iki rekâtın üstüne çıkarmak bid'attır."
"Cuma, toplanma, bir araya gelme anlamındadır. Müslümanların toplu halde ve bir mekânda kıldıkları namazı ifade ettiği için bu adı almıştır."
"Cuma ile ilgili ayetlerden anlaşılmaktadırki, Kur'an Cuma'yı bir tatil günü olarak değil, bir ibadet vakti olarak düzenlemektedir. O halde, Kur'an'a dayanarak bir 'Cuma namazı paydosu'ndan söz edilebilirse de,
bir Cuma günü tatilinden söz edilemez."
"Hutbe, Cuma'nın farzlarından biri değildir, Peygamberimizin sünnetidir."
"Darülharp, harp yurdu, harp alanı demektir. Geleneksel fıkhın bununla kastettiği; topraklarına küfür yönetiminin egemen olduğu ülke veya kâfir liderin emir ve yönetiminin yürürlükte
olduğu ülkedir. Darülharp-darülislam deyimlerini Kur'an ve sünnet kaynaklı olmadıkları için yok sayabileceğimiz gibi, günümüz şartlarına uygun olarak ulaşılan ittifaklara göre yeniden tanımlama imkânına da
sahibiz. İslâmın değerleri açısından günah işleyen yönetim darülhrap adlandırması için gerekç e olmaz. Eğer bugün bir darülharp tanımı yapacaksak şu iki noktanın kaçınılmazlığını unutmamak gerekir: 1. İnkâr, yani
İslâmın, Allah'ın ve Peygamberin reddi, 2. İslam değerlerine ve Müslümanlara karşı savaş, baskı ve zulüm uygulaması."
"İslâm'ı siyaset aracı yapanlar, darülharp sömürüsünde başarılı olmak için önce devleti, yönetimi, sonra da hesaplarına uymayan Müslümanları kâfir-zındık ilan etmekte, böylece
yapay bir darülharp yaratarak sergileyecekleri kin ve şidet siyasetine dayanak hazırlamaktadırlar."
"Kur'an nüfusu bol toplum değil, nüfuzu kuvvetli toplum istemektedir. Yani Kur'an insan meselesinde sayıya değil, niteliğe önem vermektedir. Nüfusun çokluğunu bir değer ve başarı saymak Kur'an dışıdır.
Doğum kontrolünü İslam'a aykırı saymak yanlıştır."
"Kürtaj, rahime düşmüş bir canlının yok edilmesi olduğundan o açık bir cinayettir. Henüz ruhun üfürülmediği süre içinde, örneğin iki veya üç ayda yapılan bir kürtajın haram olmadığını iddia eden
görüşlerin savunulması imkânsızdır."
"Kur'an'ın beyanlarından anlıyoruz ki, dua faaliyetinde insana Yaratıcı tarafından mutlaka cevap verilmektedir. (Bakara 152; Mümin, 60) Bundan da anlaşılır ki, duada acelecilik, erken kabul beklemek
duanın ruhuna aykırı olduğu gibi, Allah karşısında küstahlığın da göstergesidir."
Fırsat buldukça bu konularda not alıp, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
 
Mehmet Bey, bu yazısında da doğruları aktarmış...Hatta başka örnekler bile verilebilir...

Örneğin...:

*Kur'an'da HAVVA ismi geçmez...! Ancak Hz.Adem'in eşinin adına Müslümanlar HAVVA der...Neden bunu der, çünkü o " DEĞİŞTİRİLMİŞTİR " diye eleştirdikleri Tevrat Havva der de ondan...!

*Yine Hz.Adem'in çocuklarının ismi Kur'an'da geçmez...Ama bizim Müslümanlara sorsanız Habil ile Kabil derler...Neden, çünkü " DEĞİŞTİRİLMİŞTİR " diye eleştirdikleri Tevrat öyle der de ondan...

*Ayette Safa ile Merve " Allah'in ŞİARLARINDANDIR " der Kur'an...Ancak meallere bakın cümle " Allah'ın NİŞANELERİNDENDİR "...İşte bu yüzden de Safa ve Merve adı verilen yerler arasında( Nişane olduğu için) hızlı adımlarla yürünür veya koşuşturulur...

*Ayette Hacc suresinde TAİFİN kelimesi geçer, çeviride TAVAF der...!

*Kevser Suresi 2. ayetinde VENHAR der, ancak bunu KURBAN KES diye yuttururlar...! Ve bu dini HAYVAN KATLİAMI yapılan bir din haline getirirler...

*Operasyonel olarak SÜNNET OLMAK Kur'an'da olmayıp, " DEĞİŞTİRİLMİŞTİR " diye eleştirdikleri Tevrat'ta emir olduğu halde Kur'an'a değil, Tevrat'a bakarlar, sonra da Müslümanız derler...!

*MA MELEKET EYMANÜKÜM kelimesi gördüğünüz yerlere bazen " sağ elin altındakiler ", bazen de " Savaş esiri cariyeler " diye çevrilir...Oysa ki Muhammed 4 ayeti savaş esiri alınamayacağını bildirmiştir...

*SALAT kelimesi yapı itibariyle bedeni bir ritüeli anlatmaz...Akli-Maddi desteğe dem vurur...Ancak Kur'an'dan çok önceki ZERDÜŞT dini ritüeli aynen İslama yapıştırılmıştır....Salat salat olmaktan çıkmış eğil-kalk olmuştur...!

*Yine SIRAT KÖPRÜSÜ Zerdüşt dini inancıdır...

*İçkiye bakarlar, başı kapalı açığa bakarlar hatta bunları cezalandırırlar, ancak MAUN MÜCRİMİ ye dokunmazlar...!

*İSRA (Gece Yürüyüşünü ) allayıp pullarlar, rivayetler ile efsane bir olaya çevirip adına da MİRAÇ derler...Ve PAZARLIKLAR sonucu 55 vakit, 5 vakte iniverir...!

*ARAP kelimesi Arap iken, " A'RAP " yazarak kelimeyi sözüm ona " Çöl Arabına yani BEDEVİ " ye çevirirler...

*Maide Suresi 3. Ayetin içerisindeki " Bugün sizden korksunlar, bugün dininizi kemale erdirdim, din olarak size İslamı seçtim " ayetini ve son ayeti , Maide 3 ün içerisinde bir cümle haline düşürürler ve Kur'an ayet sayısı da değişir, ayetin yeri de değişir...

*NEFS-İ VAHİDE cümlesine parantez içerisinde ADEM ismini yapıştırır dururlar...Ve BAKARA 30 u da buna bağlı olarak zorlama ile çevirirler...Oysa ki İLK İNSAN kavramı TEVRAT kavramıdır, Eşinin de Hz.Adem'den yaratılması yine TEVRAT kavramıdır...!

*Kur'an'ın içerisinde GİZLİ SIRLAR ara dururlar, Çünkü Kabala Mistizmi, Cifr...gibi sözüm ona sırlara kafaları takılıdır...Anlamadıkları Kur'an'da anlayabilecekleri birşeyler olduğunu zannederler...!

*Cemel Vakasını, Fedek Hurmalığı v.s. vakalarını hep SÜMEN ALTI etmek isterler...!

*NEBE 33 te " Turunç gibi göğüsleri olan dilberlerin " cennet hediyesi olduğunu Kur'an'nın çevirisine yazarlar ve inanırlar ve sıkı sıkıya da savunurlar...! Apış arası düşkünü Arap'tan başka ne beklenir...! Aklı fikri aganigi naganigi...!

*Salih Peygamberi bilmedikleri için (sadece hutbelerde ne anlatılırsa o kadarını bilirler, yani ne verilirse onu alırlar) insanların SABİLİKTEN çıkmaları için 40 lı yaşlara gelebileceğini düşünemezler...!

*Akılları UÇKURDA olduğundan sübyanlara sulanırlar, bunları da RİVAYETLER ile destekleyip, 9-10 yaşında çocuk gelinlerle evlenirler, küçük çocuklara sulanırlar...!

*Tasavvuf, Mutasavvıflığın kökeninin Tevrat'taki KİPA ya dayandığını bilmeden döner dururlar...Ve ŞEYHLER edinirler...O şeyhler ki " İbrahim'i ateşten kurtarmış, Adem'i tufandan kurtarmış, Yaratıcı ile sohbet etmiş "...yeterli olmayan vahy üstüne vahyler almışlardır...!

Mehmet Necati Bey, gerçekten az bile yazmış...Gerçi bunları yazsa adamı duman ederler, bir de üstüne üstlü FETÖ cü diye içeri alırlar...!
 
Son düzenleme:
Hadisleri inkar edenler çıkmış Hz. Ömerin sözünü delil gösteriyorlar..... Bakar mısınız? sefaletin ve rezaletin ismi... Kısaca işine gelirse he babam yoksa yok babam. Hz. Ömerden rivayet olunanın doğru olma vaziyeti RasulUllah s.a.v. kadar sahih olamaz, imkanı yok. rasulUllah tektir. Ayrıca Hz. Ömerden rivayet doğru olsa bile kaynak değildir çünkü Ömer peygamber değildir.
"recep Allahın şaban benim..." diye hadis var. Kuranın inmesi Ramazanı yeterince öne çıkarır Miracın içinde olması daha da önemini arttırır ve de orucun bu ayda tutulması hepten işi bitirir... Dikkat edin bizim aylarımız gavur ayına benzemez. Ayın bulunduğu iklim devamlı değişir. Yaz kış... Oruç da hep aynı iklimde değil tüm mevsimlerde tutulmuş olur. AYlar arasında da fark olacağı kesindir. Yoksa insanlar arasında da fark olmaz. elçi büyükelçi, bakan başbakan, mühendis başmühendis... Bu yazıyı yazan evvela zırt pırt reklamını yaptığı bakanların ne olduğunu yazsın.

Kurana göre savaş makbul değilmiş.... Kuranda baştan sona savaş ve "savaş enerjisi" methedilmiştir. Bir insana tecavüz edilse namusuna halel gelmez. Ama o insan eğer ki namusu uğruna mücadele etmez savaşmazsa ona tecavüz edilmese de namus.suzdur. İşte şu aşamada solcular savaşmayı karalıyor... abd tehdit etti vuracağım dedi, ermenistan geçen gün tehdit etti vuracağım TütrkiyEyi dedi ve bizim kendi din adamı gibi gösterenler çıkmış Kuranda cihad yok demeye getiriyorlar. Gavurun saldırması mı yazıyor Kuranda? gavur vursun siz inleyin mi yazıyor? Boyun eğin mi yazıyor? Dikkat edin: dünya satanist birliği Türkiyedeki kafası çalışmayan, vasıfsız, eğitimiz, zekasız insanları parmağında oynatarak hiç aklının ermediği konularda papağan gibi öttürüyorlar. Halbuki birisi sana birşeyi emrediyorsa ya da konuşman için ortam oluşturmuşsa, evvela neye hizmet edeceğini yaptığının ne ile sonuçlanacağını düşün??? Sen kendin doğru diye kendini inandırabilirsin ama sana emredenler neyi planlıyor? Ne tuzak kuruyor? Halı yıkanırken birisi sana suyu aç der. Halı yıkandığı için su lazım. Ama o esnada hortumdan fırlayan su acaba birisini mi ıslatacak? Vasıfsızlar bunu bilmiyor olabilirler ama düşünmeli ve tedbirli olmalılar. cehalet mazeret değildir. Hele hele su gibi masum olmayan, insana mal olacak, ve emri verenin şeytan olduğu ve şeytanın hoşuna gideceği aşikar olan bir meselede emre itaat ediyorsan sen de şeytansındır. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." s.a.v. Gördüğünüz gibi. Hadislere inanmasanız da, ilmen mantıken doğruları birleştirdiğinizde yine hadislere çıkacak yolunuz. Hadisler sahih değil demeyin. Yanlış diyorsanız ispat edin ve çözüm sunun.

Cuma kadına da farzmış çünkü Kuranda yazmıyormuş.... Bu kadar mı man bir kafa olur? Kadına farz yazıyor mu? O zaman nereden anlıyorsun farz olduğunu? rüyandaki kadınlar mı söyledi? Kuranda bir amel kadınlara da emredilirse ayrıca belirtilir. "mü'minine vel mü'minat" "müslimine vel müslimat" ve bir ayet aklıma gelmiyor her kelime erkekten sonra dişi olarak da söyleniyor. Yani erkeklere ve kadınlara şeklinde. Cuma konusunda kadının geçmemesi bile kesinlikle kadına farz olmadığını ispat eder. Ayrıca kadınların özel durumları da olduğundan farz olan ibadet gününde hazır olamamaları hali ile farzın geçerliliğini konuşacak bir sürü tip çıkacaktır zaten.
"Cuma namazını iki rekâtın üstüne çıkarmak bid'attır."
Bu sözü görünce "gul ya eyyuhel kafirun" ayeti aklıma geldi.... Adam hem kendi yazmış önü ve arkasındaki kılınanlar sünnettir diye hem de sünneti yapmak bidattir demiş. Bir insan sünneti yapmayabilir. Hatta bazı hallerde sünnedin geçerliliğini bile tartışabilir. Sünnet Kuran ayeti olmadığı için insanın sünete karşı bazı hallerde tartışma yapması olabilir. Ama sünnete sırf sünnet olduğu için, yani olması gereken peygambere, olması gereken en doğru harekete karşı çıkmayı göze alarak karşı çıkarsa bu kafirlikle anılır. Dininizi kimlerden öğrendiğinize dikkat edin!!!!

Cuma tatilinden söz edilemezmiş... Kuranda mı yazıyor? Cumayı asla tatil yapmayın mı diyor? Cuma tatil olamazmış ama hristiyanın pazarı yahudinin cumartesisi tatil olurmuş. Bu kadar vasıfsız mantıksız düşmanın emrinde bir laf olabilir mi? Cuma günü tatil olmadığı için insanlar namazdan geri kaldılar hep. Bir cuma muhabbeti olamadı. Bunu hep gavur yaptı. Bayram günü bize savaş açtı bayram günü bayramımızı yok etti. Şu halde kim çıkıp da gavuru savunabilir? Kıbrısı vurduğumuz anda ecevitin düşmanın yanı başında olması gibi değil midir bu??? Bizim isteğimiz yerine kafirin isteğinin olması, boyun eğmek aşşağılıktır.

Şunu da ileteyim İslamda tatil diye birşey yoktur. İslam tatil kabul etmez. Tatil iş için olur. Çalışan adama çalıştığı işte tatil verilir. Aslında bu tatil kişiye göre bile uyarlanabilir. Ama İslam tatil vermez: İşinde tatil olan kişi, kendisini geliştirmeye, ilme, ve emrolunduğu tüm hakikatlere devam etmeye mecburdur aksini düşünmek cehalete meyan veremektir. Çalışanın işinde tatil olması gerektiği gün de o kişilerle alakalıdır. İslam tüm dünyanın hak dini ise, Cuma günü gibi hem cuma namazı kılınması gereken bir gün, hem toplanma günü, hem de insanlar arası muhabbeti arttırma, ve hemi hem de birlikte ilim meclislerinde bulunma gününde tatil yapılmıyorsa bunu ancak solculara anlatabilirsiniz. Peki bu kadar gerekli bir gün neden tatil olamaz? Bunun cevabı İslamın mübarek bayramlarının yanına uydurma bayramlar ekleyen düşmanlarda yatıyor...
Darülharp-darülislam deyimlerini .... yeniden tanımlama
işte kafa bu kafa..... Yeniden tanımlayacaklar...Yani gavur bizi vurmakta haklı dememiz gerektiğinden tanımlarımız değişecek. Bu açık bir ihanet değil mi?
İslamda düşman tanımı ancak Allaha muhalefetten kaynaklıdır. Daha başka sebeple düşman olunamaz gerisi ihtilaftır. Yani olması gereken tek bir doğru vardır ve tüm insanlar kalben ilmen ve hakkaten bu doğruyu bilirler. Bu doğru dururken birilerinin uydurmalarına neden inanacağız?
İslâm'ı siyaset aracı yapanlar, .....sergileyecekleri kin ve şiddet siyasetine dayanak hazırlamaktadırlar
Hala kin ve şiddet İslamda aranıyor... Bu kadar mı ezik olur insan? Hadi eziksin de hainlikten korkmaz mısın? Sİyaset devleti kontrol ediyor ve İslam devleti kontrol edemesin isteniyor. Ölen kahrolan müslümanları bu sebeple adamdan saymamak istiyorlar. Onları müslüman gibi görmüyorsan insan gibi görmek zorundasın. Bütün savaşlar müslümanları inletirken çıkmışlar "İslam siyaset aracı oluyor, canilerin siyasetine hizmet ediyor" demeye getiriyorlar. AYrıca cihadı ve mücadeleyi de reddediyorlar. Dikkat edin şifrelenen şeyler neler???
-Müslümanlar savaş altında inleyecekler
-İslamı savunan mücadele olan cihad yok edilecek
-Maneviyatın mücadelesi basit bir siyaset gibi gösterilerek menfaat için yapıldığı iddia edilecek
Gavur bize vururken cehaletin şu safsatalarına bi baksanıza? Gavur çekti gitti bu memleketten ama şu kalanlara baksanıza???

Doğum kontrolü gerekliymiş. Bu kontrolü neden süleyman demirel vehbi koç gibi mason ve düşman zihniyet iddia etti devamlı? Yani gereken şeyleri neden şeytan öğretiyor bize?
Biz dünyaya geldik. Yeni gelenleri neden azaltıyoruz? Her canlı dünyada yaşasa ne olur? Şu olur. satanizm insan sayısı arttığında kontrolü kaybediyor. Çünkü solcu da olsa gavur da olsa satanizmin istediği kadar vahşi olamıyor. İnsan nihayetinde. İki kişi yan yanayken bir kavgayı ayırmak ister ama belki cesaret edemez. Ama 20 kişi birlikteyken kavgayı ayırdığı gibi hak edene de şamarı indirir. İşte satanistler bunu yok ediyor. İstedikleri gibi kıyıda köşede saldırıyor ve bedel ödemiyorlar.
Türklere doğum kontrolü yaptıran süleyman demirel kürtlerin çoğalmasını seyretti. Ve aslen fazla olmayan kürtleri bugünkü sayıya getirdi. İşte görün oyunları....
İnsanların çoğalmasını hayvanlar bile ister. Hayvan kadar bari olalım biz de isyteyelim.
Doğrum kontrolü kürtaj gibidir. Allahın dünyaya getireceği canlıya muhalefet ve doğal olarak gerçekleşen döllenmeyi engellemektir. Bu bir canilik ve bencil sadece kendi için yaşayan sadistsi bir pislik zihniyettir.

Nüfusun elitleşmesi yani kalitesinin artması için sayısının azalması mı lazım? Bu kadar salak mı olunur? İnsan başkadır. Kalite öyle bir şeydir ki bir tane bile olsa vaziyeti kurtarır. Siz sayıyı azalttığınız zaman çıkacak kaliteleri de azaltıyor ve olması gereken tüm kalite öğelerini ortadan kaldırıyorsunuz. 40 tane çocuktan8 tane alim çıkarsa sen 1 tane çocuk yaptığında kaç alim çıkacak? Ayrıca bilgi paylaştıkça çoğalır. Bir kişinin aklı ermediği bir meselede yerinde sayması nerede topluluğun birlikte sonuca gitmesi nerede? İnsanın çoğalması rahmettir. Bir matematik öğretin her tarafa yayılır ve herkes öğrenir. Yani insan öğrenir. Sayısı artarsa topluca öğrenerek yüksek hızda ilmi ilerleme kat edilir.

diyebilirsiniz ki satanist avrupa bize nüfusumuzu azaltıyor ama kendi nüfusunu da azaltıyor. Faydalı bişey olsa nüfus onlar da arttırır nüfusunu. Olay şu: avrupa da aslında insanlardan oluşuyor. Ve satanizm bu insanları da yönetemeyeceği için sayılarını azaltıyor ve kontrolün elinden çıkmasını engelliyor. Aynen bize emrettiği gibi avrupa amerika çin rusyada da emrediyor şeytan

Kahrolsun şeytan OInun ikramı bol mekanı daim körüğü hızlı olsun!
 
Tevratın ve İncilin değiştirilmiş olması bizim onlara sövmemiz anlamına gelmez. Değiştirilmemiş kısımları mevcuttur ve ne kadardır bilemeyiz. Kuranda bile müteşabih yani basitçe anlaşılamayan kısımlar varken biz diğer kitaplara anlamadık diye saldırmayız taa ki açıkça İslama muhalefet etmedikten sonra. Kuranda Meryem geçer. Eee?

Kısa akıl teymeyince ne yapması lazım? Akıllıya sorması lazım. Ama bizim kısa akıllar n'apıyor? Yettiği kadar öttürüyor.... Kuran sizin aklınıza sığmak zorunda değil, Arapça çeviri usulünü ve daha ötesinde Kuranın basit bir cümle gibi değil derin bir mana içerisinde olacağı gerçeği sizin aklınız kısa diye değişmez.

Hayvan katliamı... Siz ve size destek verenler et yemeyin! Yiyorsanız kafanıza vurmak gerekmiyor mu şimdi? gavur etin kralını yer, domuzuna kadar yer, canlı canlı yüzer, resmen katleder... Biz ise hayvana hissettirmeden ve hayvan ne olduğunu anlamadan can vermesini sağlarız ama katliam bizde... çinde köpekleri canlı canlı yüzen kazanlara atan bir lokanta vardı. Hadi gidin de katliam deyin onlara?
Hayvan kesmek katliam olamaz. Hayvan insan değildir ve insana hizmet içindir. Bu yüzden insan onu yer.

Yahudiler sünnet olmadıkları halde müslümanlar külliyen sünnet olurlar. Hem de sünnet olmasına rağmen farz gibi yaparlar. Kim kimden görmüş? Bir gerçeği Tevratın da yazmış olması değiştirilmemiş kısımları olduğunu düşündürür.

Kuranda savaş esiri alınamaz yazıyormuş.... muş muş muş da muş muş muş.. Maalaaatyaaa Maaalaaatya bulunmaz eşin... Hangi ayette yazıyor? Ayrıca Kuran ayetlerinde bazen bir diğer ayet hükmünü kombine eden ayetler vardır. Hüküm hüküm veici olan ayetten alınır yani kombine edenden. Dİğer ayet ise bu ayetin kombinasyonudur. Yani Kuranı bilmeden ve aslında Hak ilmi bilmeden konuşmak cehaletten ve menfaatperestliktendir.

Salata isyan edenler çıksın da Kuran ilmi ile salatın geçersiz olduklarını ispat etsinler. Öyle yok ordan gördün burdan gördün demesi değil. şeytan bile Allahtan korkarım der. Biz şimdi korkmayalım mı diicez? Namaz Hz. Ademden bu yana vardır ve gören herkes onlardan görmüştür. Sizlerin bundan bihaber olmanız bu gerçeği değiştirmez. Hem de Kuranda yazmasa bile belki başka biçimde bugüne kadar aktarılmıştır diyemeyecek kadar aklınız basiretiniz çalışmıyor mu?
55 vakit, 5 vakte iniverir...!
Bu pazarlık değil duadır. Aslında namaz vaktini indirmemiştir. Farz olan kısmını azaltıp sorumluluğu yani ceza alma ihtimalini azaltmıştır. Kesinlikle namaz vakti azaltılmamıştır evliyalarımız 1000 rekat namazı kılarlar her gün. Secdeden uzun süre geri gelmeyenler de var. Tabiii ki bu namaz konusu ancak Allah c.c. ın kabulüyle olmuştur. Biz sadece dua ettik. Siz bunları bırakın da şu meditasyon yapanlara bi el atın. Aynen namaz kılıyorlar ama tekbir almadıkları için kabul olmuyor. Onlara namazı öğretin "ommm" diyeceğine Allah-u ekber desinler bari namazdan geri kalmasınlar....

Bedevi kendini bedeviye çevirmiyor da biz bi kesme ile çeviriyoruz. O zaman onlar kendilerini düzeltsinler de o kesme işareti ile kimi kast edildiği anlaşılmasın olmaz mı? Yani madem kesme işaretinin manası yok o zaman kullanıldığında da kimi dediği anlaşılmazdı di mi?
babanız Adem diye kaç yerde geçer. Siz hala ne anlatıyorsunuz?
Anlamadıkları Kur'an'da anlayabilecekleri birşeyler olduğunu zannederler...!
günün sözü!!! Hem de özlü sözü!!!
Kuran tabbiiii ki yüksek ilimdir ve bitmez. Hala daha çok derin manalara çıkar. Zaten abdulKadir geylani bir yerde 40 çeşit tefsir eder ki ancak 13 tanesini anlayabilir alimler. İşte bu ilimdir. Herkes kendi içinde bi mistiklik arar ama Kuran gibi bitmeyeni bulunmaz.
cemel vakası Hadislerde geçmiştir. İhtilaftır. Hz. Alinin fevkalade yiğitliği ve Aişeyi karşı(düşman değil sadece karşı) tarafta olmasına rağmen koruduğu eşi benzeri olmayan bir olaydır. Biz bunu sümen altı değil iftihar meselesi yaparız da içinde ihtilaf var üzüntümüz el vermiyor. Sen ne yiğitsin Yaaa Aliii!
Ayrıca tüm tarih kitaplarında ortaokulda okutulurken nasıl sümen altı olmuş acebü?
turunç gibi göğüs diye bişey yok. Göğüsleri yeni yeni olgunlaşmaya başlayan diye var. İşte kısa akıllılar haddini bilmeyince atlıyorlar meseleye. Eee var? Sizin kamasutranız suç değil de bu ayet mi suç? Bu ayet insan hakikatinin tam manasıyla ele alındığını ifade eder. "Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez"
Küçük çocuklara sulanma diye bişi mevzu bile değil. Esas İslama saldıranlar çocuk pornoları çekerek ne olduklarını yeterince ortaya koydular. 13 yaşındaki kızla evlenmeye saldırırken 6 yaşındaki bir çocuğun yataktaki manzaralarına acaba kim bakabilir? Sağ görüşlü bir kişi porno resimlere bakabilir. Çünkü bekar bırakılmıştır. AMa o porno resimlerde çocuk resmi varsa o dergiyi parçalar atar! O dergideki çocuk resimlerine de bakarak zevklenebilecek tek bir nesil vardır memlekette....
Kız erkeği aynı sınıfa doldurdular, evlenmeyi yasakladılar, örtünmeyi yasakladılar, kızların eteklerinin kısaltılmasını sağladılar ve sonunda erkek dese ki benim doğam kızla birlikte olmak diye; git ol sana karışan mı var diyorlar. Hatta babanın kızının namusunu korumasına müsaade etmiyorlar ve kızı babanın yanından da alıyorlar. Buna sebep olanlar çıkıp ne namusundan bahsedebilirler?
Ayrıca Türkiyede İslam dışı yurtlarda olan tecavüz ve taciz vakaları o mertebededir ki; buzdağının sadece görünen kısmı bile haberlere sığmaz. Ama ancak kendi menfaatlerine tapınıyorlar ve menfaatlerince konuşuyorlar. Biz ise "doğru"yu konuşuyoruz....
İbrahim aleyhisselamı ateşten kurtaran Allahtır. Zaten ateşi yaratan da Allahtır. Nereden çıkmış şeyhler? Hangi şeyh çıkıp da bir peygamberi hem de Hazret-i İbrahim gibi bir peygamberi kurtarabilir? Allah tan vahiy alan bir peygamber ile öğretmen demek olan şeyh kimki mukayese edilsin?
Ama şu kipa kelimesini duyduğum iyi oldu. Şu zamanda hadisler çöplüktür diye şeytanın emirlerini papağan gibi öttürenler solcu ve zahiren sağcı, sosyalist komunist amerikancı avrupai maoist hepsi aynı lafları tıngırdatıyor. Ama hepsi... İşte menfaatine tapanların hali. Bugün şeriat ilan edilsin hepsi bizim papağanımız olurlar. İşte İslamın cahilleri neden adam yerine koymadığını anlayın! Menfaatine tapanlar bizim tarafımızda olsa bile adam değildir.

Mühim olan güçlü olmak değil. Güçsüzken savaşmak. Nokta budur.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt