bilinc

OBJEKTİF ALGILAMA ALANI

-İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği.
-Temel bilgi, temel görüş.
-Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci
- Suur.
 
Son düzenleme:
Merhaba!

-Birlikte bilme:
-İnsanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi;
aynı zamanda da düşünme ve kendini tanıma yeteneği;
 
Merhaba!

99faa88c65a38a951d26a4b0135d9faa_1267179106.jpg


- Benle ilgili bütün yaşantıların tümü olarak bilinç;
her türlü içten yaşamalar;
kendi üzerinde bilinç.

-Bir şey üzerinde bilinç;
nesnel bilinç;
düşünme, algılama, duyma, isteme, bekleme gibi bir
ereği olan, bir şeye yönelen,
kasıtlı edimleri olanaklı kılan şey
 
Merhaba!

579f7dbcaa9407ac1f82f77632fdfa6b_1267547138.jpg


-İnsanın çalışma süreci içinde, eş deyişle toplumsal
ilişkiler süreci içinde nesnel çevresini ve kişisel
varoluşunu anlamasını sağlayan düşünsel süreçlerin
toplamı.

-Algı ve bilgilerin ANLIK ta duru ve aydınlık olarak izlenme
süreci.
-Algıları ANSAL düzeyde bilgiye dönüştüren süreç.
 
Merhaba!

015964dddfad0c0573f9725524e67929_1270561054.jpg

..bundan sonra, bilinçle bilinçdışı arasındaki psikolojik
farklılıklar üzerine ve bilinçli olan her şey bir yıpranma
sürecine mahkûmken,
bilinçdışı olanların görece değişmeden kaldığı gerçeği
üzerine bazı kısa gözlemler yaptım ve sözlerimi odamda
duran antikaları göstererek örnekledim.

Freud
 
Üst Alt