Bilim / İlim - KURAN!

Bilim / İlim - KURAN!

"Dini / İslâmı" temsil ettiklerini, Kuranı anlattıklarını zannettikleri hikaye / rivayet anlatıcısı din tacirlerine bakıp da, Kur'an'ı, bilime aykırı, Arapların örf ve âdetlerinden ibaret, teröre izin veren, ilkel kabile Kitabı olarak görenlere bakın Kur'an ayetleri nasıl sesleniyor!

(TâHâ,98)O, ilim bakımından her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.
(İsrâ,85)Size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.
(Talâk,12)Allahın herşeye gücü yettiğini ve Allahın her şeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.
(En'âm,143)"Bana bilimsel olarak / bilgiye dayalı / ilimle haber verin."
"Bize göstereceğiniz herhangi bilimsel bir deliliniz var mı?" (En'âm,148)

Evrenin; %75 Karanlık enerji, %21 Karanlık madde, %4 Maddeden oluştuğunu, bizim galaksimiz Samanyolu gibi 170 milyar tane daha galaksi olduğunu henüz keşfedilebilmiş bilimin de kaynağı, Yüce Güç / Yüce Yaratıcı ya da inanılan her neyse O değil mi? Yüce Güç, yukarıda okuduğunuz ayetler ışığında Kitabı Kuranda, ısrarla bilime / ilime / kayıtlı kanıtlara gönderme yapar / kayıtlı delil ister. Yani yanlış bilindiği üzere, bilimle sorunu yoktur.
Kuran, bilim dallarına, başlangıç noktası anlamında kaynaklık eder. Sadece iki örnekle konuya açıklık getirmek gerekirse; (Fussilet,12-Bakara,29-Mülk,3-Nuh,15-Nebe,12-Talâk,12) ayetlerinde, gökyüzünü yedi kat yarattığını, Kuranda yaklaşık binbeşyüz yıl öncesinde bildiren Tanrıyı, bilimsel çalışmalar, ancak yakın yüzyılda, gökyüzünün yedi katmandan oluştuğunu söyleyerek onaylamışlardır. Eşyanın ışınlanması konusunda ise Kur'an'ın söylediklerine henüz ulaşamamışlardır.

(Duhân,38,39-Ahkaf,3)Biz gökler, yer ve aralarındakileri oyun-eğlence için yaratmadık. Biz onları Gerçeği göstermek için / belli bir amaç ve belli bir süre için yarattık.

Bilime gönderme yapan çok önemli iki ayet daha!

(Enbiya,30)Ayetlerimizi inkâr edenler, gökler ve yer bitişikken büyük bir patlama ile onları biribirinden kopardığımızı ve her şeyin su ile canlı kaldığını görmüyorlar mı? Hâlâ inanmayacaklar mı?(Big Bang?)
Rabbinin katında bir gün, onların hesabıyla bin sene gibidir. (Hac,47) (İzafiyet teorisi?)

Allah, Kuranda; bilginin kaynağını reddetmesinin, insanı azdırabileceği uyarısını da yapmıştır.

İnsan, öğrendiklerini Rabbinden soyutlarsa, aşırı derecede azabilir; çünkü insan, bildikleriyle kendisini her türlü ayrıcalığın üstünde görür. Oysa ki en sonunda insan, tekrar Rabbine dönecektir.(Alak suresi,6,7,8)

Kuranı bilime / ilime aykırı zannedenler; Yüce Yaratıcının bilimin de kaynağı olduğunu görmeyerek bu muhteşem Kitap / Kuranın anlattıklarını; ya yanlış bilmelerinden, ya da hiç bilmemelerinden dolayı kendilerine çok yazık etmektedirler.

(Enbiya,10)Yemin olsun! Size, öğüt veren ve sizi uyaran bir Kitap indirmiş bulunuyoruz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Bu Kuran / bir Kitaptır bu! Rablerinin izniyle / bilgisiyle, insanları karanlıklardan aydınlığa / cehalet ve bağnazlığın taassubundan kurtarıp, bilimin aydınlığına, O, çok güçlü ve yüce, övgüye layık olan Allahın dosdoğru yoluna götürmek / ulaştırmak için, sana indirdiğimiz mükemmel bir Kitaptır. (İbrahim,1)
 
Üst Alt