Beytlehem Yıldızı Efsanesi

Zaman: İÖ 8-4 Mekân: İsrail

İsa, Kral Hirodesin günlerinde Yahudiye Beytleheminde doğduğu zaman, işte, Şarktan Yeruşalime müneccimler gelip dediler: Yahudilerin kralı doğan zat nerededir, çünkü onun yıldızını Şarkta gördük ve ona secde kılmaya geldik. Ve işte Şarkta gördükleri yıldız, önlerince gidiyordu, ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu. Onlar da yıldızı gördükleri zaman taşkın sevinçle sevindiler. MATTA 2: 1-2,9-10

Eski çağların gizleri içinde Hıristiyan inancına göre İsanın Nasırada Mesih olarak doğduğunu bildiren Beytlehem Yıldızı kadar tartışmalını çok azdır. Matta İncilinde yıldızın tarifi pek kısadır. Doğudaki bir yıldızın müneccimlere Yahudiyedeki Mesihi bulmaları için yol gösterdiği söylenir. Onları Mesihin kehanetlerdeki doğum yeri olan Beytleheme Yahuda kralı Hirodes gönderdiği için müneccimlerin yıldızı Beytlehem Yıldızı olarak bilinmiştir.

Bazı araştırmacılar yıldız falan olmadığına ve hikâyenin İsanın ilahi doğumunun mesajını iletmek amacını taşıyan bir efsane olduğuna inanırlar. Ancak hikâyenin tarihi bir temeli olduğuna inananların sayısı da fazladır. O yıldızı bulma araştırmaları ortaya pek çok kuramın çıkmasına neden olmuştur.

İsanın doğum tarihi bilinmediği için Müneccimleri Yahudiyeye çekenin ne olduğunu saptamak güçtür. Kitabı Mukaddes araştırmacıları, 25 Aralıkın İsanın doğduğu gün olmayıp, Hıristiyanların 354 yılı civarında benimsedikleri Romalıların Fethedilemez Güneş Bayramı günü olduğuna inanırlar.

Dahası, Dionysius Exiguus (yaklaşık 533 yılı), takvim yıllarını numaraladığında İsanın doğum yılını yanlış hesaplamıştır. Araştırmacıların çoğu Hirodesin İÖ 4 yılında öldüğü ve İsanın da Hirodes zamanında doğduğu için İsanın doğumunu İÖ 8 ila 4 yılları arasında bir zaman çerçevesine oturturlar.

Bu zaman çerçevesi içinde esrarengiz yıldızı arayan araştırmacılar pek çok göksel nesne önermişlerdir. Eski çağlarda uzun saçlı yıldızlar denilen kuyruklu yıldızlar, yıldızın önden gittiği ve bebek İsanın üzerinde durduğu söylendiği için mümkün olabilecek nesnelerdir.

Bir kuyruklu yıldız yıldızlar arasında yavaş hareket ettiği için bu durum yıldızın hareketini açıklayabilir. Ancak bir kuyruklu yıldızın görünmesi, bir kralın doğumunun değil, ölümünün işareti sayılırdı. Ayrıca Mattada Hirodes ile Kudüs halkının yıldızı görmedikleri söylenir ki, bu da yıldızın fazla görünmediğini gösterir.

Yeni bir yıldız herkes tarafından görüleceği için aynı şey bir nova için de geçerlidir. İÖ 5. yüzyılda Çinde bir nova kaydı vardır ama Batılı astrolojik kayıtlarda bir kralın doğumunu bildiren yeni bir yıldız göründüğü belirtilmemiştir.

Müneccimlerin bebek İsaya armağanlar vermesi. Bu Roma katakomb tabletinde Severa tanrı ile git yazmaktadır.

Beytlehem Yıldızı Doğulu üç bilge adama ya da müneccime yol gösteriyor: İtalyada Ravennada S. Apollinare Nuovo kilisesinde 6. yüzyıldan kalma mozaik.

Şu andaki kuramların çoğu gezegenlerin hareketlerine ilişkindir, ancak İsanın doğduğu zaman gezegenler sayısız kere dünyanın yakınından geçmişlerdi. Gezegenlerin gözle görünür gruplaşması ille de bir kralın doğduğunun alametleri değildi.

Roma imparatorları gibi kişilerin doğumlarındaki astrolojik durumlar, çağdaş standartlara göre pek etkileyici sayılmazdı. Yıldızın belirsiz bir astrolojik kavram olması Hirodes ile Kudüs halkının ona dikkat etmemiş olmasıyla da vurgulanmaktadır. Yahudiler müneccim astrolojisini uygulamazlardı.

(Solda) Eski çağlarda kuyruklu yıldızlar bir kralın doğumunun değil, ölümünün habercisiydiler. İmparator Augustus Sezar, İÖ 44 yılında görülen meşum kuyruklu yıldızın öldürülmüş Jul Sezarın ruhu olduğunu iddia etmişti. Roma dinarı üzerinde kuyruklu yıldız ile Jul Sezar. (Sağda) 6. yıldan kalma bir Roma sikkesinde Koç (Aries), başını çevirmiş bir yıldıza bakıyor. Üzerinde Antakya Metropolis halkı yazılı.

BİR ROMA SİKKESİNDEKİ İPUCU

Yıldızın astrolojik anlamı konusundaki yeni bir görüş de İsanın doğum yıllarında Antakyada çıkarılan bir Roma sikkesinden kaynaklanmıştır. Tunç sikkede astrolojik burç olan Koç (Aries), bir yıldızın altında görülmektedir. Claudius Ptolemaiosun Tetrabiblosu, astrolojinin kutsal kitabı, bize Ariesin Yahudiye, Samariya, İdumea, Coele Suriyesi ve Filistinde insani faaliyetleri kontrol ettiğini anlatır. Bu sayılan yerlerin hepsi Kral Hirodesin ülkesindedir.

Sikke, Yahudiyenin, başkenti Antakya olan Roma Suriyesine 6. yılda katılmasının anısına çıkarılmış olabilir. Koçun üzerindeki yıldız Yahudiyenin Roma Antakyası hâkimiyeti altındaki yeni kaderini simgeler. Ancak sikkenin önemi astrologların Yahudiyede bir kral doğumu için Koç burcunu gözlemlediklerini göstermektedir.

Floransalı ressam Giotto di Bondone Müneccimlerin Tapınmasını (Capulla degli Scrovegni, Padua) yaparken eski çağlardaki kuyruklu yıldızın mesajının farkında değildi. Bu fresk üzerinde çalışırken 1304′ün parlak kuyruklu yıldızından esinlenmiş olmalı.

Beytlehemde Milad Kilisesi, İsanın doğum yeri olarak kabul edilir.

Astrolojik kaynaklar bize astrologların yalnızca Yahudilerin yeni kralını gözlemekle kalmayıp hangi yıldızın kralın doğumunu ilan ettiğini de açıklamaktadırlar. Bu yıldız Zeus yıldızı, yani Jüpiter gezegeniydi. Jüpiterin krallık vermesi için en uygun zaman gezegenin sabah yıldızı olarak doğma zamanıydı ki, doğuda, astrolojik bakımdan bu anlama geliyordu. Ayın Jüpitere yakın geçmesi gibi başka krallık belirtileri de varsa da, bunların hiçbiri doğuda olmak kadar önemli değildi.

İsanın muhtemel doğum zaman çerçevesini incelemek, ortaya olağanüstü bir gün çıkarmaktadır. Jüpiter İÖ 6. yılın 17 Nisanında Koç burcunun doğusundan çıkmıştır. Ay da Koç burcundaydı ve Jüpitere doğru ilerliyordu. (Çağdaş hesaplamalarda Ayın Jüpiterin önünden geçtiği ortaya çıkmıştır.) Ayrıca Güneş de Koç burcundaydı ki, bu da bir kralın doğumu için çok güçlü bir astrolojik durumdu. Satürnün de orada olması Yahudiyede büyük bir kralın doğacak olması için inanılmaz bir alamet oluşturmaktaydı.

Romalı Hıristiyan astrolog Firmicus Maternus (Yaklaşık 334 yılı) Koç burcundaki bu koşulların kutsal ve ölümsüz bir kişinin doğumunu belirlediğini söylemiştir ki, bu da müneccimlerin Yahudiyeye gitmelerine yol açmıştır.

Jüpiter, müneccimlerin dikkatini çeken bir şey daha yaptı. Gezegen Koç burcundan çıktı ama yıldızlar arasındaki hareketini tersine çevirdi (Mattaya göre, ve işte, Şarkta gördükleri yıldız önlerinden gidiyordu.) Jüpiter, Koç burcuna döndü ve İÖ 6. yıl sonlarında birkaç gün sabit kaldı (Ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu). Jüpiterin Koç burcunda sabit kalması da Yahudiyede büyük olayların olacağının alametiydi ve müneccimler Beytlehemde yeni kralı bulacaklarına inanarak sevinmişlerdi.

Kitabı Mukaddes dışında müneccimlerin ya da bir başkasının İsanın doğum gününü doğrulaması konusunda bir kanıt yoktur. Ancak ilk Hıristiyanlar İsanın Mesih kehanetini doğrulayarak bir kral yıldızı altında doğduğuna inanıyorlardı. Her ne olursa olsun, insanlar onun doğudaki bu yıldız altında doğup doğmadığı hakkında kendi sonuçlarını çıkaracaklardır.

İsadan Önce 17 Nisan 6 günü gezegenler Koç burcunda Yahudiyede Mesihin doğumu hakkında güçlü bir alamet gösterdiler (çizgili kutu). Burçlar yıldızlarla belli belirsiz rastlaşan hayali alanlardı. (Sağda) İsanın doğumunu bildiren en olası yıldız Jüpiterdir. Gezegen İÖ 6 yılında yıldızlar arasındaki hareketini birkaç gün boyunca tersine sürdürmüştür.
 
Üst Alt