• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Besmele

  • Konbuyu başlatan RABİA
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 1K

Okunuyor :
Besmele

RABİA

Bağımlı
Üye
“Dininizi Öğreniniz” kitabı, Üstad Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergileri ve “Ramazan Sahifeleri”nde Din ve Tasavvuf başlığı altında, hususen “gençler için” kaleme aldığı yazıları ve İslam büyüklerinden yaptığı sadeleştirmeler derlenerek hazırlanmıştır.


BESMELE

Bir işe başlarken,Allah’ın ismiyle hareket etmiş olmak şuuru lisanla ifade etmenin kelimeleri..Besmele budur.<<Allah’ın ismiyle..>> veya <<Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle>> manalarına gelen her iki şeklin de,Besmele olabilmesi için zahiri manalarını herhangi bir dil içinde tekrarlamak değil,herkesin bildiğini aslıyla söylemek icap eder.Bu,tercümeyle girer ve sığar işlerden değildir.

Besmele,size talaffuz şeklini bile gösteremediğimiz,fakat herkesin kısa ve daha uzun şekliyle bildiğine kani olduğumuz iki örnekten ibarettir.Bu şekiller,ne harflerinden,ne asli talaffuzlarından,ne de manasından ayrılmasına imkan bulunmayan mutlak ve değişmez birer ifadedir.

Her işe Allah’ın ismiyle başlamış olmak şuurunun ve bu şuurdaki vazife ifadesinin derinliği,Besmele’nin sonsuz faziletleri hakkında bir fikir verebilir.Henüz mektebe başlayan yavruya Besmele öğretilir öğretilmez,ölmüş bulunan ve mezarda azap çeken babasının hemen affedildiği hakkındaki nakil,Besmeleyi bütün kıymet ve faziletiyle hülasa edici en parlak ölçüdür.

Besmele,(her) kelimesi de beraber,her şeyin Yaradıcısına,her iş ve teşebbüsü ona bağlamak ve onun yaratıcılık şanını vazife halinde kalbe ve lisana getirmek şuuru bakımından ne harikülade bir tezahürdür!... Eski bir din kitabı,Besmele için <<Kimyayı saadet>>diyor;evet gerçekten saadetin kimyası!

Böylece yatarken,kalkarken yemeğe başlarken,evden çıkarken,günlük işe atılırken,küçük veya büyük teşebbüse girişirken,hülasa,doğru,meşru ve hayırlı her hareketin başında,Besmele,en güzel vazifedir.Öyle bir vazife ki şuurlu bir müminin onu hiçbir iş’de ihmal etmemesine imkan yoktur.--------


Şafi fıkhına göre Besmele,<<hem Kur’andan,hem de her sureden bir cüz’dür.>>
Malikiler bu ciheti ikrar etmemişler,Hanefi imamları ise Besmeleyi müstakil bir ayet saymışlardır.Yani Besmele,Hanefi ictihadına göre Kur’andan bir cüz’ ise de hiçbir sureden parça değildir;sırf teberrük için surelerin başına yazılmıştır.

Öteden beri,Kur’andan olmayan lafızlar,kelimeler ve cümlelerin,ilahi Kelam kadrosu içinde gösterilmemesine son derece dikkat ve itina edilmiştir.Buna rağmen bütün Mushaflarda Besmelenin aynı tertip içinde yazılmış olması,onun,Kur’ana dahil bulunduğuna en şaşmaz delildir.Şu kadar ki,elde,Besmelenin her sureden bir parça olduğuna şehadet edecek kati bir delil yoktur.Bu hususta,Şafilerin istinat ettiği hadis senetlerinde ise zaaflar vardır.Zaaftan mücerret olmayan birtakım delillere dayanarak,Kur’anda tekrarı görülmeyen bir silsileye zahir olmak,zahire tam muvafık olmaz.

İmam-ı Azam Hazretlerinin en ileri talebelerinden birine bu mesele sorulduğu zaman Besmelenin ilahi kelama dahil bulunduğunu söylemekle iktifa etmiştir.

Besmelenin başındaki harfin o kadar ince bir iştikak kaynağına delaleti vardır ki,Besmele hangi işin başlangıcında söylenecek olursa o işe anahtar teşkil edici bir mahiyet alır.Besmele,insani fiillerin Allah adıyla fethedilmesi için elimize verilmiş bir anahtardır.Bir hadis,Besmelesiz başlanan işlerin neticesiz olduğunu bildiriyor.


kaynak
 
Üst Alt