Bersisâ

mopsy

Emektar
Üye
İslâm geleneğinde, şeytanın kışkırtmalarına
karşı koyamayan ve Yaradan'ı inkâr eden
münzevi.

-Bazen Musevî ermişi, bazen de Hristiyan keşişi
olarak betimlenen isimsiz münzevînin öyküsüne,
ilk kez 10. yüzyıl başlarında Taberî'nin Kur'an
tefsirinde rastlanır.

-985 tarihli bir yapıtta, adının, Aramcada "rahip
kılıklı adam" anlamında Bersisâ olduğu belirtilir.

-18. yüzyıl sonlarında İngiltere'ye ulaşan öykü,
Matthew Gregory Lewis'in, The Monk/Keşiş adlı
yapıtına konu olmuştur.

Bersisâ/An administering property

-İhtiyacı olanlara yaşam desteği sağlamak üzere
değişik yöntemleri kişisel olarak uygulamaya
çalışan ve temelinde iyi bir iş yapmak arzusu olan
ancak henüz nesnel âlemin negatif tesirlerinden
arınamamış herhangi bir kişiye örnek olarak
gösterilebilir bilginin kodlu ifadesidir.
 
Üst Alt