Bermuda

Bermuda Coğrafi Verileri​

Konum: Kuzey Amerika'da, Kuzey Atlas Okyanus`unun batısında, ABD`nin kuzey Carolina eyaletindeki Hatteras Burnu`nun yaklaşık 900 km doğusunda yer alan adalar topluluğudur.
Coğrafi konumu: 32 20 Kuzey enlemi, 64 45 Batı boylamı
Harita konumu: Kuzey Amerika
Yüzölçümü: toplam: 53.3 km²
kara: 53.3 km²
su: 0 km²
Kıyı komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 103 km
İklimi: İklimi ılıman ve nemlidir; kış ayları sert ve güçlü rüzgarlarla geçer. Şubat en soğuk aydır.
Arazi yapısı: Mercan resifleriyle çevrili olan adalarda, bataklıklar ve acı su gölleri, alçak tepeler vardır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Town Tepesi 76 m
Doğal kaynakları: Kireçtaşı, ılıman iklim turizme olanak sağlamaktadır.
Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %20
sürekli ekinler: %0
sürekli otlaklar: %0
ormanlık arazi: %0
diğer: %80 (2005 verileri)
Doğal afetler: Kasırgalar (Temmuz - Kasım ayları arasında)

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 65,773 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %18.6 (erkek 6,146; kadın 6,098)
15-64 yaş: %69.2 (erkek 22,562; kadın 22,954)
65 yaş ve üzeri: %12.2 (erkek 3,479; kadın 4,534) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.0.61 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 2.4 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.02 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.98 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.77 erkek/kadın
toplam nüfus: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 8.3 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.96 yıl
erkek: 75.85 yıl
kadın: 80.1 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.89 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Bermudalı
Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %58, beyaz ırk %36, diğer %6
Dinler: Anglikan olmayan Protestanlar %39, Anglikanlar %27, Roma Katolikleri %15, diğer %19
Dil: İngilizce (resmi), Portekizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98
erkek: %98
kadın: %99 (2005 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: Bermuda
eski adı: Somer Adaları
Bağımsızlık durumu: Birleşik Krallığın müstemlekesi
Yönetim biçimi: İngiltere'ye bağlı parlamenter sistemle yönetilmekte olup, iç işlerinde bağımsızdır.
Başkent: Hamilton
İdari bölmeler: 9 Bölge ve 2 belediye; Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint George, Saint Georges, Sandys, Smiths, Southampton, Warwick
Bağımsızlık günü: yok (İngiltere'nin müstemlekesidir)
Milli bayram: Bermuda Günü, 24 Mayıs
Anayasa: 8 Haziran 1968, 1989 ve 2003 yıllarında yeniden düzenlenmiştir
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri, genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (gözlemci), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Bermuda, coğrafi konum avantajını en iyi şekilde kullanmıştır. Uluslararası firmalara finansal servis ve yılda yaklaşık 360,000 ziyaretçiye konfor turizmi fırsatları sağlamıştır. Bu girişimlerin sonucunda dünyadaki kişi başına gelirin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir. Turizm sektörü gayri safi milli hasılanın %28`ini karşılamaktadır. Endüstri sektörü küçüktür ve elverişli toprak sıkıntısı yüzünden tarım sektörü de limitlidir. Gıda maddesi ihtiyacının %80`i ithal edilmektedir. Bermuda`nın ekonomik kazancının %60`ını uluslararası ticaret sağlamaktadır; 1995`deki bağımsızlık kararının düşmesi de ülkenin yabancı firmaları kaybetme korkusunun bir sebebi olabilir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 4.5 milyar $ (2004 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.6 (2004 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1
endüstri: %10
hizmet: %89 (2002 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
İş gücü: 38,360 (2004)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Büro işleri %17, hizmet %19, işçi %19, mesleki ve teknik %21, idari ve yönetim işleri %15, satış %7, tarım ve balıkçılık %3 (2004)
Bütçe: gelirler: 738 milyon $; giderler: 665 milyon $ (2004/05 mali yılı verileri)
Endüstri: turizm, finans, sigorta, inşaat, boya, parfüm, eczacılık, gemi onarımı
Elektrik üretimi: 682.5 milyon kWh (2005)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2005)
Elektrik tüketimi: 616.7 milyon kWh (2005)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2005)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2005)
Tarım ürünleri: Muz, sebze, narenciye, çiçek, süt ürünleri
İhracat: 1.469 milyar $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: Eczacılık ürünlerinin geri ihracatı
İhracat ortakları: Fransa %65.6, İspanya %11.7, ABD %4.5 (2005)
İthalat: 982 milyon $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: Makineler ve taşımacılık araçları, inşaat materyalleri, kimyasal maddeler, gıda ürünleri, canlı hayvanlar
İthalat ortakları: Kazakİstan %51, Fransa %19, Güney Kore %10.2, %ABD 7.6 (2005)
Para birimi: Bermuda Doları (BMD)
Para birimi kodu: BMD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 56,000 (2002)
Telefon kodu: 1441
Radyo yayın istasyonları: AM 5, FM 3, kısa dalga 0 (2005)
Radyolar: 82,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 3 (2005)
Televizyonlar: 66,000 (1997)
Internet kısaltması: .bm
Internet servis sağlayıcıları: 20 (2000)
Internet kullanıcıları: 39,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Havalimanları: 1 (2006)
Karayolları: toplam: 447 km
asfalt: 447 km
asfalt olmayan: 0 km (2002)
Su yolları: yok
Limanları: Hamilton, St. George
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt