Berat, kurtuluş vesikasıdır

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi
Berat, kurtuluş vesikasıdır


Berat veya Beraet, sözlük anlamı itibariyle, temize çıkarmak, bir şahsın, hakkında iddia edilen suçtan uzak olduğunun veya işlediği söylenilen suçun gerçekte suç olmadığının anlaşılması anlamındadır. Ayrıca Berat, kurtuluş vesikası anl***** da gelmektedir.

Allahü teâlâ dört kimseyi dört şeyle töhmetten, iftiradan berat ettirmiştir.
Yusuf aleyhisselamı şahitle,
Musa aleyhisselamı elbisesini taşıyan taşla,
hazret-i Meryem’i çocuğunu konuşturmakla,
hazret-i Âişe’yi Nur suresinin yirmi altıncı âyet-i kerimesiyle berat ettirmiştir.

Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Ahirette pek çok kimse, hesaba çekilmeden Cennet’e girerler. Onlar için mizan, terazi kurulmaz. Onlara verilen sayfalar üzerine; “La ilahe illallah, Muhammedün resulullah. Bu filanın oğlu filanın Cennet’e girmesinin ve Cehennem’den kurtulmasının beraetidir” yazılır.)

Abdullah ibni Ömer hazretleri bir gün Resulullah efendimizin huzuruna gelince; (Kıyamet günü herkesin beratı, yani kurtuluş vesikası, her işi ölçüldükten sonra verilir. Abdullah’ın beratı ise, dünyada verilmiştir) buyururlar. Sebebi sorulduğunda; (Kendisi vera ve takva sahibi olduğu gibi, dua ederken “Ya Rabbi! Benim vücudumu, kıyamet günü o kadar büyük eyle ki, Cehennemi yalnız ben doldurayım. Cehennemi insanla dolduracağım diye verdiğin sözün böylece yerine gelmiş olsun da, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden hiç kimse Cehennemde yanmasın” diyerek din kardeşlerini kendi canından daha çok sevdiğini göstermiştir) buyurdu.

Bir hac zamanında bir kimse, Ebu Amr ez-Zücaci hazretlerinin yanına gelerek;

-Haccımı yaptım. Beratımı ver. Senin arkadaşların, beratımı almam için beni sana gönderdiler deyince, Ebu Amr ez-Zücaci hazretleri, o kimsenin gönlünün temiz ve saf olduğunu görür ve ona şaka yaptıklarını anlar. Daha sonra o kimseye, Kâbe’nin kapısı ile Hacer-ül-esved arasındaki Mültezim’e işaret ederek;

-Git oraya ve ya Rabbi! Bana beratımı ver, de! buyurur. Bir süre sonra o kimse, elinde bir kağıt ile geri döner. Kağıdın üzerinde yeşil hat, yazı ile;

“Bismillahirrahmanirrahim. Bu falan oğlu falanın Cehennem’den berat kağıdıdır” yazılıdır.

Her sene, Şa’ban ayının 15’inci Berat gecesinde o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır.

İmam-ı Rabbani hazretleri vefat etmeden altı ay önce, Şaban ayının 15’inci gecesi olan Berat kandili gecesini, kendi hususi odasında ihya eyler. O gece yarısı, kıymetli hanımının bulunduğu odaya gelir. Hanımı;
-Efendim, bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir Allahü teâlâ kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak! diye kaydetti deyince, İmam-ı Rabbani hazretleri;
-Niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin, dünyada yaşayacaklar sahifesinden silindiğini görenin hâli nice olur? buyurur ve İmam-ı Rabbani hazretleri, o sene vefat eder.

Muhammed Ma’sum hazretleri de, vefat ettiği sene, Şa’ban ayının 15’inci gecesi, yani duaların kabul olduğu, ecellerin takdir edildiği Berat gecesinde, talebelerinden bazı hadiseleri sorup cevap alır. Sonra da;
-Bir kutbun ismini yaşayanlar defterinden sildiler buyurarak, vefat edeceğine işaret ederler.

Ata bin Yesar hazretleri buyuruyor ki:
“Şaban ayının on beşinde, yani Berat gecesinde o yıl içinde ölecek olanların listesi Azrail aleyhisselama verilir. Bu arada ev yapan, ağaç diken ve yeni evlenen nice kimseler vardır ve isimleri bu listededir. Fakat onlar bunu bilmezler.”

Yapılan duaların, şartlarına uygun yapıldığında kabul olacağı kitaplarda bildirilmekte ve duanın müstecab olduğu zamanlar ise şöyle sıralanmaktadır:

“Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib gecesi, Şaban ayının on beşinci yani Berat gecesi ve günü, mübarek geceler, Cuma günü, hatib minberde iki hutbe arasında oturduğu vakitten namaz kılıncaya kadar, her gecenin son üçte birinde yani seher vaktinde, ezan ve ikamet okunurken, bilhassa ‘hayyealelfelah’ dedikten sonra, Allah yolunda cihad ederken, her namazdan sonra, Kur’an-ı kerimi okuduktan sonra, her secdeden sonra, cemaat arasında, yağmur yağarken, Kâbe-i muazzamayı görünce, zemzem suyu içince yapılan dua müstecabdır. Musibete uğrayanın o andaki duası da müstecabdır.”

Netice olarak berat, temize çıkmak, kurtulmak anlamındadır. Berat gecesi gibi kıymetli gecelerde, dua ederek, yalvararak, tevbe ederek, günahlardan kurtularak, beratımızı almamızı nasip eylesin Rabbimiz.

Muhammed Rebhami hazretlerinin buyurduğu gibi:
“Berat gecesinde çok dua etmeli, kötü sondan, imansız ölmekten Allahü teâlâya sığınmalı, Cehennem ateşinden kurtuluş beratı, bereket, rahmet, mağfiret ve afiyet dilemelidir.”

Kaynak: Gönül Pınarı

Beratkandili001.jpg
 
Hak Teala razı olsun , günahlarımızı sevdikkeri hürmetine bağışlasın ve bizleri Ehli sünnet yolundan ayırmasın.Amin.

Bu duamıza amin diyen insanları hidayet ile şereflendirsin , hidayete vasıl olanları rahmeti ilahiyyesine gark eylesin.
 
Papaza gidip günah çıkartıncada aynı şey oluyor sanırım...

Nasıl bunu aynı kefeye koyabiliyorsunuz anlayamıyorum...

Dinimizde günahlar kimseye açıklanmaz,
kimse kimsenin günahını bağışlayamaz,

Yalnızca Allahü Teala günahları bağışlayıcıdır...

Allahü teâlâ, şartlarına uygun olarak yapılan her tevbeyi kabul edeceğini ve her türlü günahı affedeceğini bildirmiştir. Bunun için, cenâb-ı Hakka karşı her zaman hüsn-i zan etmeli, tevbemi kabul eder ve beni affeder diye düşünmeli, bu şekilde inanmalıdır.
Zira hadis-i kudside; (Kulum beni nasıl zannederse, ona zannettiği gibi muamele ederim) buyurulmuştur.

Tevbesinin ve duasının kabul edileceğini ümit ederek tevbe eden kimseyi, Allahü teâlâ affeder. Hadis-i şerifte; (Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, kendisine hüsn-i zan ederek yapılan duayı, elbette kabul eder) buyuruldu.

Bu yazılanları okuyup faydalanabilmek için önce iman etmiş olmak gerekir...
Kafir olduğunu övünerek beyan edenlerin bu yazılanlardan nasibi yoktur....

....BÜTÜN MÜMİNLERİN BERAT KANDİLİNİ TEBRİK EDERİM....
 
Üst Alt