Beni Dünyaya Çağırma!

Beni dünyaya çağırma, ona geldim fena gördüm
Dema gaflet hicab oldu, ve nur-u Hak nihan gördüm
Bütün eşya-yı mevcudat, birer fâni muzır gördüm
Vücud desen onu giydim, ah, ademdi, çok bela gördüm
Hayat desen onu tattım, azab ender azab gördüm
Akıl ayn-ı ikab oldu, bekayı bir bela gördüm
Ömür ayn-ı heva oldu, kemal ayn-ı heba gördüm
Amel ayn-ı riya oldu, emel ayn-ı elem gördüm
Visal, nefs-i zeval oldu, devayı ayn-ı dâ´ gördüm
Bu envâr, zulümat oldu, bu ahbabı yetim gördüm
Bu savtlar, na´y-ı mevt oldu, bu ahyayı mevat gördüm
Ulûm, evhama kalboldu, hikemde bin sekam gördüm
Lezzet, ayn-ı elem oldu, vücudda bin adem gördüm
Habib desen onu buldum, ah! Firakta çok elem gördüm
Dema gaflet zeval buldu, Ve nur-u Hak ayan gördüm
Vücud, bürhan-ı Zât oldu, Hayat, mir´at-ı Hak´tır gör
Akıl, miftah-ı kenz oldu, Fena, bab-ı bekadır gör
Kemalin lem´ası söndü, Fakat, şems-i Cemal var gör
Zeval, ayn-ı visal oldu, Elem, ayn-ı lezzettir gör
Ömür nefs-i amel oldu, Ebed ayn-ı ömürdür gör
Zalâm zarf-ı ziya oldu, Bu mevtte hak hayat var gör
Bütün eşya enis oldu, Bütün asvat zikirdir gör
Bütün zerrat-ı mevcudat, Birer zâkir müsebbih gör
Fakrı kenz-i gına buldum, aczde tam kuvvet var gör
Eğer Allah´ı buldunsa, bütün eşya senindir gör
Eğer Mâlik-i Mülk´e memluk isen, Onun mülkü senindir gör
Eğer hodbin ve kendi nefsine mâlik isen, bilâ-addin beladır gör,
Bilâ-haddin azabdır tad, bilâ-gayet ağırdır gör
Eğer hakikî abd-i hudabin isen, hududsuz bir safadır gör
Hesabsız bir sevab var tad, nihayetsiz saadet gör


Bediüzzaman Said Nursi
 
Üst Alt