• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Bediüzzaman Hıristiyanlara veya Anzaklara Şehit demiş midir?

Okunuyor :
Bediüzzaman Hıristiyanlara veya Anzaklara Şehit demiş midir?

Ahrariyye

Amatör
Üye
15 yaş sorununun bitmesine sevindim. :)

SORUN BİTTİ TABİ , SİZDE KABUL EDİYORSUNUZ DEĞİLMİ SAİD-İ NURSİ'nin tam tersini söylediğini...Said-i Nursi ise bunu değil , 15 yaşın üstündeki akıl baliğ olanlar da şehit olur diyor yani bunun Ehli sünnette , İslam dairesinde yeri yoktur.

Sinni teklif olması hiçbirşeyi değiştirmez.Aksine konuyu daha da netleştirir.
15 yaş yahut akıl baliğ olmuş bir kafir kesinlikle şehit hükmüne sokulamaz ve İslamiyette bunun yeri yoktur.
 

bogacsony

Acemi
Üye
Koskoca bir İslam alimi böyle önemli bir mevzuda bu kadar büyük bir yazım yanlışı veya hata yapar mı? Açıkça yazması gerekmezmiydi? madem sinni teklif veya akılbaliğ olmaması durumunda şehit olacağını söylemek istiyordu da niçin bunu açıkça yazmayıp kendisinden çok daha aşağı bir seviye de olan sizlerin bu açıklamaları yapmasını gerektiren bu 15 yaş altı fikrini ortaya attı?
Bir çok ehlisünnet aliminin kitaplarını okudum hiç birinde böyle bir şeye rastlamadım. Hepsi açık ve net olarak anlatmak istediklerini yazmışlar. Çünkü Ehli sünnetin özelliği budur... açık ve net olmak.. anlaşımadık yer bırakmamak...
İnsanlara anlayabilecekleri tarzda yaklaşmak lazımdır.... Bir de net olmak lazımdır...

Müellif kardeş, sen de sürekli risalelerden kopyala yapıştır yaparak bir yere varamazsın. isteyenler için internette hepsi kitap olarak var zaten... herkes okuyabilir ki ben okuyorum... C.A. ya da şurada katılıyorum dili hakikaten günümüze göre çok çok ağır... Bazı yerlerinde hiç birşey anlaşılmıyor belki günümüz türkçesine çevrilse daha iyi olur... Ama o zaman belki "okuyucular,yazıcılar,anlatıcılar" diye bölümleri varmış bu işleri yapan arkadaşlar işsiz kalabilir... sadece bir düşünce
 

bziya

Kıdemli
Üye
Konu sadece bu değildir.İmzamdaki delillerin ve dinde yeri olmayan şeylerin hiçbirine ilmi bir cevap verilemedi şimdiye kadar.Nurcular iflas etti ve çember gittikçe daralıyor.İnsanlar internet vasıtası ile gerçek yüzlerini daha iyi görüyorlar.

Mesela ayetlerin kendini bildirdiği hezeyanlarına tek kelme edilmedi.onlarda biliyorlar ki bu dinden çıkmaktır.Hiçbir Kur'an ayeti Said Nursi denilen kişiyi işaret etmemiş kitaplarını işaret etmemiştir.Fakat Said nursi bunu söyleyebilecek kadar ileri gidip binlerle Ehli sünnet alimine cahil yaftasını yapıştırmıştır.

Haşa Efendimiz ve varisleri olan Ehli sünnet alimleri bu ayetleri bilmiyorlarmıydı.Bir tek Said Nursi mi biliyordu...Böyle bir edepsizlik , saçmalık olur mu .Bir dinin peygamberi bilmeyecek kendi kendini alim ilan eden mürşitsiz bir kişi bu ayetin hakkını verecek öyle mi ? Deli Said denmesinin sebeplerini daha iyi anlamaya yardımcı olmaktan daha ileri gitmiyor bu davranışlar.
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
6. Netice

Bedîüzzaman'ın kelâmda müceddid, mu’asırları arasında mümtâz bir yeri olan müfessir, yüzlerce hadisi, senedleriyle birlikte nakledecek kadar muhaddis ve kısaca akranlarının fevkınde bir islam âlimi ve dahi olduğunda, dost ve düşmanları ittifak halindedirler. Gerçekten Bedîüzzaman'ın, İslamî ilimlerin temelini teşkil eden ve içlerinde "Mirkât" gibi İslam nazarî hukukuna ait usul-ı fıkıh metni; islam felsefesi ve kelâm hakkında Adududdin El-Îcî tarafından kaleme alınmış müstesna bir eser olan "Mevâkıf"; Mantık ilminin özeti demek olan "Süllem" ve benzeri 90 çeşit kitabı hâfızasına aldığı, bunları üç ayda bir evrad gibi tekrar ettiği ve Arap Dilinin en mükemmel lügati olan "Kamus"u "Sin" harfine kadar kelimesi kelimesine ezberlediği, çok iyi bilinen ilmî cihetlerindendir. Bu kesbî gayrete bir de Allah'ın ihsânı demek olan muhâkeme, zekâ ve vehbî diğer vasıflar ek*lenince, mu'âsırları tarafından "Bedîüzzaman" yani za*manın eşsiz bir allâmesi unvanıyla vasıflandırılmaması için hiç bir sebep kalmamıştır.

Bedîüzzaman'ın diğer İslam âlimlerinden en ayırıcı özelliği, asırlarca islam âlimleri arasında ihtilâf vesilesi olmuş ve bir türlü halledilememiş bir kısım itikadî mese*leleri, asrımızın insanının anlayışına uygun olarak farklı bir metotla izah edebilmesidir. Buna ilim ve san’at asrı olan asrımızdaki bir kısım felsefî meseleleri de eklerseniz, Bedîüzzaman gibi bir allâmeye ve Risâle-i Nur gibi bir Kur’an tefsirine olan ihtiyacı daha iyi takdir edersiniz.

Burada bir tespitimi belirtmek istiyorum: Asrımızın mümtaz âlim ve müfessirlerinden olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur’an Dili adlı eserini mütâla’a ettim. O büyük allâmenin, bütün ilmî vukufuna ve aklî dirayetine rağmen, 21 meselede son sözü söyleyemediğini ve söylese dahi ancak İslamî ilimler alanında belli bir mertebeye ulaşmış insanların ona mu*hatap olabileceğini gördüm. Bu meselelerin, ruhun ma*hiyeti ve ispatı, kader meselesi, haşrin ispatı, mi’racın cesetle mi ruhla mı gerçekleştiği meselesi, Allah'ın is*batı ve benzeri itikada ait meseleler olduğunu sadece hatırlatmakla yetiniyorum.

Hâlbuki Bedîüzzaman, ölümden sonra tekrar dirilmek demek olan haşir meselesini, İbn-i Sina gibi bir dâhinin "Haşir aklî metodlarla anlaşılabilecek bir mesele değildir; nasıl nakledildiyse öyle iman ederiz" demesine rağmen, 10. Söz adını verdiği eserde öylesine izah ve isbat etmiştir ki, neticede "Bu eserimi idrâk ve iz’anla iki defa mütâla’a et; eğer haşir meselesini iki kere iki dört eder derecesinde anlamazsan, gel iki parmağını gözüme sok" hükmünü, okuyanın vicdanı tefessuh etmemek şartıyla, bir tahdis-i nimet olarak ilan etmektedir.

Bu sebeple bu makalemizde zikrettiğimiz konu itiraz edilen noktalardan sadece birisinin cevabıdır. Allah’ın izni ve yardımıyla Bediüzzaman’ın eserlerinde beyan ettiği hakikatlerin ehl-i sünnet dairesinde ve Kur’an’ın ruhuna sadık olduğunu bütün yönleriyle ispat eylemeye hazırız. Rahmetli Osman Yüksel'in tabiriyle "Türkiye'de, her teşekkülün, vatanını seven herkesin, önünde hür*metle durması lâzım gelen bir kuvvet vardır: Said Nursi ve talebeleri".
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
Rotterdam İslam Üniversitesi

Kaynaklar:
[1] Bediuzzaman Said Nursi, İşârât el-İʿcâz, (İstanbul: Envar, 2004), sh. 41-2.
[2] Bediuzzaman Said Nursi, Sünühat, sh. 41-2.
[3] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, (İstanbul: Envar, 2004), sh. 195-96.
[4] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 195-96.
[5] Bediuzzaman Said Nursi, Mektubât, (İstanbul: Envar, 2004), sh. 426.
[6] Bediuzzaman Said Nursi, Sozler, (İstanbul: Envar, 2004), sh. 467.
[7] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 195-96.
[8] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 195-96.
[9] Kur’an, 17: 15.
[10] Ibn-i Kesir, Tefsir al-Kur’an al-Azim, İsra 15. Ayetin Tefsiri. Bu arada Fahreddin Razi’nin Et-Tefsir al-Kebir adlı eserine, İmam Suyuti’nin el-Tefsir bil-Me’sur adli kıymetli kitabına, Tefsir el-Meragi’ye, Alusi’nin Ruh el-Maani adli eserine ve Muhammed ibn Aşur’un kıymetli tefsirine bakılabilir. Meseleyi ilgili ayetin tefsirinde açıkladıklarından ayrıntılı dipnot verme ihtiyacı duymadık.
[11] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 111-12..
[12] Konunun ayrıntılı izahı için başta İbn-i Kesir’in tefsiri olmak üzere İsra Suresinin 15. Ayeti ile alakalı eserlere müracaat edilebilir.
[13] El-Beyhaki, Kitab el-I’tikad’inda hadisi nakletmekte ve isnadının sahih olduğunu soylemektedir.
[14] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 111-12.
[15] İmam Gazali, Faysal el-Tefrika beyn el-İslam ve el-Zındıka, Paris, 1983, sh. 38-39.
[16] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 111-12..
[17] Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi isteyenler şu kaynakları da inceleyebilirler: Cemil Abid, Masir Eh el-Fetreh fil-Ahireh, Ummul-Kura Seri’at Fakültesi Dergisi, c. 18, Sy. 38, sh. 295 vd.; ayrıca Turkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Fetret Maddesi.
[18] Bediuzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, sh. 75-76.
[19] Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 10. Söz.
 

el-Aciz

Tecrübeli
Üye
Konu sadece bu değildir.İmzamdaki delillerin ve dinde yeri olmayan şeylerin hiçbirine ilmi bir cevap verilemedi şimdiye kadar.Nurcular iflas etti ve çember gittikçe daralıyor.İnsanlar internet vasıtası ile gerçek yüzlerini daha iyi görüyorlar.
.

Bu dedigine sende inanmiyorsun ama icinden gecenleri olmasi istedigin isteklerini öyle imis gibi yansitiyorsun...

Fetullah Gülen ve Nur Cemaati bitti ise ,
Dünyanin her bölgesinde gündedn güne cazibesi artan okullara ne diyeceksin..?
Sadece 1 okul actiklari herhangi bir ülkenin en üst makamlarindan yeni okullarin acilmasi icin tesvikleri bilmeyen yok..Yani tüm dünyada reytingi yüksek bir cemaat...

STV gün be gün en büyük kanallar arasina adim adim yaklasiyor...

Aylik satilan gazetelerin trajlari yaklasik 3 yildir fark atarak ZAMAN hep 1. SIRADA...

Sen cember daraliyor dedikce Fetullah Gülen ve sevenleri sizin akliniz alamayacak boyutta cemberi genisletiyor, hatta siz bile o cemberin icinden cember daraliyor diye haykiririyorsunuz haberiniz yok..!

Türkce olimpiyatlari bile yeter...hele bizim forumda biri var Türkceyi katleden , bence iki sene F.Gülen in okullarina gitse i$ tamamdir...

Fetullah Gülenci degilim ama gördügüm kadari ile Türkiyedeki bazi kesimlere baktikca F.GÜLEN iki Numara büyük geliyor diyesim geliyor...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Bu dedigine sende inanmiyorsun ama icinden gecenleri olmasi istedigin isteklerini öyle imis gibi yansitiyorsun...

Fetullah Gülen ve Nur Cemaati bitti ise ,
Dünyanin her bölgesinde gündedn güne cazibesi artan okullara ne diyeceksin..?
Sadece 1 okul actiklari herhangi bir ülkenin en üst makamlarindan yeni okullarin acilmasi icin tesvikleri bilmeyen yok..Yani tüm dünyada reytingi yüksek bir cemaat...

STV gün be gün en büyük kanallar arasina adim adim yaklasiyor...

Aylik satilan gazetelerin trajlari yaklasik 3 yildir fark atarak ZAMAN hep 1. SIRADA...

Sen cember daraliyor dedikce Fetullah Gülen ve sevenleri sizin akliniz alamayacak boyutta cemberi genisletiyor, hatta siz bile o cemberin icinden cember daraliyor diye haykiririyorsunuz haberiniz yok..!

Türkce olimpiyatlari bile yeter...hele bizim forumda biri var Türkceyi katleden , bence iki sene F.Gülen in okullarina gitse i$ tamamdir...

Fetullah Gülenci degilim ama gördügüm kadari ile Türkiyedeki bazi kesimlere baktikca F.GÜLEN iki Numara büyük geliyor diyesim geliyor...
Sus be sus kardeşim...
İyiki gazteyi yazmamışsın. Çünkü 1.000.000 ( birmilyon ) hedefine yaklaşmak üzereler....

Bu rakam " darbe " için yeterli bir sebeptir. :))))
 

Ahrariyye

Amatör
Üye
Hangi ideolojiye hizmet ettiği belli olan okullar hakkında ayrıntılı bilgileri izlemeniz için tavsiye edilir.

Müslümanlığa doğru hizmet edilseydi bunların hiçbiri , ABD , İngiltere , Vatikan , İsrail engellerini aşıp mevcut duruma gelemezlerdi.hizmet amacaı farklı ve öğretilenler yanlış olduğu için İslam ile ilgisi olmadığı için şu an hizmet devam ediyor fakat yukarıdaki dötlüye bir hizmettir bu , kesinlikle İslam'a değildir.

FORUM SUPERMEYDAN - FETTULLAH GULEN OKULLARI KIME HIZMET EDIYOR ?
 

Ahrariyye

Amatör
Üye
Sus be sus kardeşim...
İyiki gazteyi yazmamışsın. Çünkü 1.000.000 ( birmilyon ) hedefine yaklaşmak üzereler....

Bu rakam " darbe " için yeterli bir sebeptir. :))))

Bizde sizi az da olsa basiretli bir insan zannettik fakat satırlarınız bunun aksi olduğunuzu söylüyor.

Darbe için yeterli demişsiniz.Çok mu hoşunuza gidecek bu sebeplerden ötürü darbe yapılıp müslümanlar zor durumda kalınca.Darbenin olma sebebi zaten bu hodgam yaklaşımları değil midir sizin cemaatinizin.Tehtdi Fetullah gülen değil mi ? neden bunu yapıp karşı tarafları kışkırtırsınız.Bu tipik bir ingiliz yaklaşımı ve senaryosudur.

Demekki sizin amacınız müslümanları rahat ettirmek değil , müslümanlara çile , azap zulm çektirmek.Bunu itiraf ettiğiniz iyi oldu , bilmeyenlerde öğrenmiş oldu.

Tebrik ederim.
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Bizde sizi az da olsa basiretli bir insan zannettik fakat satırlarınız bunun aksi olduğunuzu söylüyor.

Darbe için yeterli demişsiniz.Çok mu hoşunuza gidecek bu sebeplerden ötürü darbe yapılıp müslümanlar zor durumda kalınca.Darbenin olma sebebi zaten bu hodgam yaklaşımları değil midir sizin cemaatinizin.Tehtdi Fetullah gülen değil mi ? neden bunu yapıp karşı tarafları kışkırtırsınız.Bu tipik bir ingiliz yaklaşımı ve senaryosudur.

Demekki sizin amacınız müslümanları rahat ettirmek değil , müslümanlara çile , azap zulm çektirmek.Bunu itiraf ettiğiniz iyi oldu , bilmeyenlerde öğrenmiş oldu.

Tebrik ederim.
Kardeşim üzülmesin ve de konu dağılmasın diye seni küpürten msj'mı silerim gerekirse.

Hayatın acımasız dalgaları arasında savrulurken beybime nakş olan bir vecizeyi sizede söyliyeyim. Benki vakti geldiğinde lazım olabilir.

" Aç canavara karşı tahabbüb, değil merhametini, belki gadabını celb eder. Seni parçalamakla kalmayıp dönüp tırnaklarının kirasınıda senden ister. "
 

el-Aciz

Tecrübeli
Üye
Hangi ideolojiye hizmet ettiği belli olan okullar hakkında ayrıntılı bilgileri izlemeniz için tavsiye edilir.

Müslümanlığa doğru hizmet edilseydi bunların hiçbiri , ABD , İngiltere , Vatikan , İsrail engellerini aşıp mevcut duruma gelemezlerdi.hizmet amacaı farklı ve öğretilenler yanlış olduğu için İslam ile ilgisi olmadığı için şu an hizmet devam ediyor fakat yukarıdaki dötlüye bir hizmettir bu , kesinlikle İslam'a değildir.

FORUM SUPERMEYDAN - FETTULLAH GULEN OKULLARI KIME HIZMET EDIYOR ?

Öyle seyler yaziyorsun ki , gercekten sende farkinda degilsin..

Bir olan Allah'a ,onun rasulü son peygamberi Hz.Muhammede inanan , Alni secdeye kibleye yönelip degen Amentü den ödün vermeyen ama sadece senin inandigin cemaatten degiller diye demedigini birakmayan bir husumet ile saldirarakmi iİlmi Husuli'den İlmi Huzuri'e yükselmeyi düsünüyorsunuz...?

ZAten okullarin islama hizmet ettigini iddia eden yokki..!
Okullarda görevli kisiler müslüman Türkler..onlarin görev aldiklari yerlerdeki davranislari islami sahsiyet olmalari yüzünden müslümani tanitiyorlar...

Giger dini konularda bircok kisi yazmiyormu..? Bizim ufkumuz ,beynimiz aydinlik diye..?
Iste bu görevli egitmenler gittikleri yerlerde cagin tek silahi bilgiyi ,teknolojiyi ve yine cagin en gecer dili Ingilizce ile binlerce cocuga veriyorlar...

Aydinliksa derdiniz..bunlardan aydini varmi..?
Hümanistlik ise derdiniz , Hristiyan,müslüman ateist ayirmadan hizmet veriyorlar sizde bende bunlar kadar hümanist olamayiz...
Laiklik ise derdiniz, okullarda islam dersi verilmiyor...
Din ise derdiniz, Olabildigince dogru bir profil cizerek Müslüman sahsiyetin nasil olmasi gerektigini gösteriyorlar...

Ehl-i sünnet ise , kardesim sen galiba Ehl-i sünnet ne demek disina nasil cikilir her halde bilmiyorsun...

Bir kisi yada cemaat ehl-i sünnet degildir yada ehl-i sünnettir i siz neye dayanarak hükmediyorsunuz...?

Müellif in 1 milyon ve darbe kelimelerini ne maksatla yazdigini bildiginiz halde o kadar tepki verdiniz, siyaset bölümünde bircok bölümde Askerin ülkeyi yönetmesinin , darbenin gerekliliginin ciddi ciddi yazilmislarini görürsünüz,size kinaye icin yazilmis zaman gazetesinin traji ile darbe espirisine bu kadar takilacaginiza önce resmen darbe davetiyesi cikaranlarin yazilarina tepki koysanizda bizde renginizi bir anlasak...

Cok afadersiniz ama suana kadar Nurculardan baskasina bir elestirinizi (belki yazmissinizdir ) ben göremedim...!
Tasavvuf asiki birinin ilk hedefi sehadetlilermi olmali, birileri ben Elhamdülillah müslümanim diyorsa , siz onun hükmünü zahire göremi yoksa kalbini acipta bakarak yada inancini tartarakmi veriyorsunuz...?

.....31 ARALIK. 2010...traj rakamlari....... biten F.Gülen ve Nur cemaati buyurun,,,,

GAZETE SATIŞ
1 ZAMAN 805.067
2 POSTA 505.978
3 HÜRRİYET 443.786
4 SABAH 361.308
5 MİLLİYET 243.755
6 HABERTÜRK 199.372
7 P.FOTOMAÇ 191.364
8 VATAN 180.473
9 FANATİK 180.280
10 SÖZCÜ 149.510
11 TÜRKİYE 140.907
12 AKŞAM 140.510
13 TAKVİM 118.932
14 GÜNEŞ 107.093
15 STAR 103.460
16 YENİ ŞAFAK 100.398
17 TARAF 65.203
18 A. ŞOK 60.239
19 A. VAKİT 55.497
20 BUGÜN 53.145
 
Üst Alt