Beden Eğitimi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Beden Eğitimi Öğretmeni Nasıl Olunur ,beden öğretmenliği,beden eğitimi öğretmeni olmak için gereken şartlar

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde;

-Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar ve bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır,
  • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  • Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
  • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
  • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Söz konusu programa girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli puan almak ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu (Lisans) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt