Bedelli Askerlik hak mı haksızlık mı?

bedelli askerlik!

bedelli askerlik
Başbakan durup dururken, bedelli askerlik konusunu açtı. Anayasa değiştirilme tartışmaları içinde bu konunun ortaya atılması bazı çağrışımlar yaratıyor. bunların başında da başbakan'ın her oya ihtiyacı olduğundan, olası refarandumda hoş'a gidecek mesajlar vermek olduğu düşünülüyor. buyurun görüşleriniz.
 
yeşil sermaye ile üç kuruş elde edenlerin, haksız uygulama taleplerine:

Başbakan'ın kimseye danışmadan yaptığı açıklama! acaba Başbakan oy kaynağı yaratmak için; Cenelkurmay başkanlığının olumsuz, görüşlerini duymazdan gelip, "bakın ben yapmaya çalıştım, tu kaka askerler karşı çıktılar! kurnazlığımı?
 
eğer hak; bu kişilerin keyfiyetine hizmet ederse, eşitlik ve adaletin temelden sarsılmasına yol açacaktır. Hak kısaca, hukuk düzeninin çerçevesini çizdiği ve vatandaşların kullandıkları yetkilerdir.
Ancak hak sahibi olmak demek, gelişi güzel bir şey yapmaya yetkili olmak ya da bir şeyi talep edebilmek demek değildir. İşte burada hukuk devreye girer. Hukuk ise, hak sahibine bir şeyi yapabilme yetkisi verirken, başkalarına da bu yetkinin kullanmasına müsaade ederek eşitlik hakkını korur. Bir başka değişle; Hak, insanların taleplerinin karşılanması için istediklerini hukuk yoluyla düzenlenip güvenceye bağlanmasıdır.

Bu konuda talep edenler; ben tüm vatandaşlık haklarımı istiyorum diyorlarsa! Vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri şarttır. Çünkü eşitlik ve adalet bundan taviz verdirmez. Askerlik yapmakta vatandaşlık görevlerinden biridir. Herkes yapıyor hakka ve hukuka riayet ediyorsa kimseye ödün verilemez verilmemelidir. hak'kı talep eden hukukla çerçevesi çizilen gerekliliği yerine getirmemezlik yapamaz.
 
Son düzenleme:
en önemli konu ise; bu arkadaşlar unutmamalı ki, bedelli askerliğin bedelini bu ülkede kazanmışlardır. sırf bu nedenle enerjilerini hukuksuzluğa değil, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye harcamalıdırlar.
 
Türkiyede askerlik kutsal olduğu için bu konu çok tartışmalı olduğu kanaatindeyim. Peki para olarak ülkenin gelişimine fark ediyorsa bedelli önemli değil mi?

Mantık olarak sadece askerliğe bağlı bir devlet olup körü körüne bidat etmek var. Birde ülkenin gelişimine katkı olsun diye bedelli kullanmak var.

Tabii burda askerliğe karışn paranın nerde kazanıldığı nasıl kazanıldığı önemli. Hırsızlıkla zorbalıkla kazanıp kazaldıysa onu askere almakta almamakta işin içinden çıkılacak durum.
 
Üst Alt