Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

meridyen2

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

Yakın bir zamana kadar insanlar bebeğin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyorlardı. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Kuran'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş ve ayetlerde erkeklik ve dişiliğin "rahime dökülen meniden" yaratıldığı bildirilmiştir:

" Rahime dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti O yarattı... " (Necm Suresi 45-46)

Kuran'da verilen bu bilginin doğruluğu genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel olarak da tasdik edildi. Cinsiyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği kadından gelen yumurtanın ise bu işte hiçbir rolünün olmadığı anlaşıldı. Cinsiyet belirlenmesindeki etken kromozomlardır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY kadında ise XX olarak tanımlanır. Bunun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere benzemesidir. Y kromozomu erkeklik X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır. Bir insanın oluşması erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesi ile başlar. Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşey hücresinin her iki parçası da X kromozomu taşır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi X ve Y kromozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir. Kadında bulunan X kromozomu eğer erkekteki X kromozomunu içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse bu kez doğacak çocuk erkek olur.

Yani doğacak çocuğun cinsiyeti erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır.Kuşkusuz genetik bilimi ortaya çıkıncaya dek yani 20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı.

Oysa Kuran'da genlerin keşfinden 13 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş ve cinsiyetin kökeninin kadın değil erkekten gelen meni olduğu bildirilmiştir.

Kuran Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür. Bu gibi bilimsel mucizeler de bunun kanıtlarındandır.

" (Bu Kur'an) Ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. " (Sad Suresi 29)
(makale harun yahya)
 
Üst Alt