Bebeği istiyorum

BEBEĞİM

Kırk yamayla yaptım kundağını
Dört gözle bekledim yolarını
Öperim o yumuk ellerini
Nenni bebeğim nenni

Ceylan gözlerini aç bebeğim
Buruş -buruş tenini okşayacağım
Sana yaşamımı adayacağım
Nenni bebeğim nenni


Zeynep Aydınlıoglu
 
evlat-le-lgili-g-zel-s-zler.jpg

:004::004::004::004::004:
Bebek dünyamıza hoş geldin
Özlemle yolu beklenendin
Evimize neşe, mutluluk getirdin
Sevgin, en güzeli sevgilerin
Çiğdem Kılıç

:004::004::004::004:
 
Cevap: Bebeği istiyorum
Evlat hasretiyle yananlara tez vakitte hayırlı, sağlıklı çocuklar nasip etsin inşallah
Çok sağol canım))
 
gl0Q3_G7.jpeg

Hepiniz çoban ve muhafızsınız; maiyyetinizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından sorumludur. Erkek, aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; o da, ondan sorumludur. Hizmetçi muhafızdır, o da efendisinin malından sorumludur. Hülâsa hepiniz muhafızsınız ve maiyyetinizdekilerden sorumlusunuz. Riyazüs-Sâlihîn; c: 1, s: 337, H. No: 298.

Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091.
Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu (sözü) bir yalandır. Seçme Hadisler; 40/50. (Ahmed İbn-i Hanbelden)

Enes bin Mâlikin rivâyet ettiğine göre, Rasulullahla beraber bulunan bir adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu öptü ve dizine oturttu. Daha sonra kızı gelince, kızını önüne oturttu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
- Onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi? diye sordu. İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 44 (Bezzârdan)

Numan b. Beşîrden şöyle dediği rivâyet olunmuştur.
  • Babam, beni (aldı da) Rasulullaha götürdü ve şöyle dedi:
  • Ben, şu oğluma bir köle hediye ettim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
  • Oğullarının hepsine (aynı) hibede bulundun mu? buyurdu:
Babam:
  • Hayır cevabını verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
  • O hâlde, (onu) geri al buyurdu. 40x40; 424/20. (Müslim, c: 5, s: 65)

Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz. 250 Hadis; 46/51. (Taberânîden)

(Anasından) doğan her çocuk (İslâm) dini üzerine doğar. Ebeveyni (Mûsevî ise) onu yahudileştirir; (Nasrânî ise) onu hıristiyanlaştırır, (müşrik ise) onu müşrik yapar. Ashab-ı kiram tarafandan:
  • Ey Allahın Resûlü! Ya, kendisine böyle bir telkinde bulunulmadan ölen çocuk (ne olacak)? denildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
  • Onların (büyüdüklerinde neyi) yapacaklarını Allahu Teâlâ daha iyi bilendir. buyurdu. 40x40; 423/17. (Tuhfetül-Ahvezî, c: 6, s: 344)

Kimin kız çocuğu olup da, onu canlı canlı gömmez, ona hakâret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allahu Teâlâ o kimseyi Cennete kor. Seçme Hadisler; 165/49 (Ebu Davuddan)

Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti ve Kuran okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz. Kenzül-İrfân; 192/441 (Camius-Sağîrden)

Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın. İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 41 (Ahmed İbn Hanbelin Müsnedinden)

Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir. İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 43 (Beyhâkîden)

Bir kimse, çocuklarını Cehennemin ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa, güneşin sıcaklığından korumasında hiç bir hikmet yoktur. Siret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 213


Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer müminler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mümin olamaz. (500 Hadis; 220/346)

24-)
Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allahu Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar. 40x40; 429/39 (Tuhfetül-Ahvezî, c: 6, s: 167)

İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnâdır:
1- Sadaka-i câriye
2- kendisinden yararlanılan ilim
3- Kendisine duâ eden evlâd. 500 Hadis; 45/67 (Müslimden)

Kişinin Cennette derecesi yükselir. Adamcağız:
  • Bu nereden geldi? diye sorar. Kendisine:
  • Çocuğunun senin için istiğfar etmesinden denir. Seçme Hadisler; 162/43 (İbni Mâceden)

Kim Kuranı okur, öğrenir ve onunla amel ederse, Kıyâmet Günü, anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası, güneş ışığı gibidir. Onun ana-babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar: Ne karşılığında bunlar bize giydirildi? derler. Çocuğunuzun Kuran tutması sebebiyle denilir. 40x40; 187/24 (Et-Terğîb, cilt; 2, sayfa: 355)

Allah yolunda sarfettiğin para, bir köle azat etmek üzere sarfettiğin para, bir miskine tasadduk ettiğin para, ehil ve ıyâline sarfettiğin para... bunların ecir (ve sevap) bakımından en büyüğü, ehil ve ıyâline sarfettiğin paradır. 250 Hadis; 125/157 (Müslimden)


Hanımına yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Kendi nefsine yemek yedirmen de senin için bir sadakadır. (Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizîden)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
Bir gün Nebî aleyhisselam, Hazreti Alinin oğlu Hasanı öpmüştü, yanında Habîsin oğlu Akra vardı. O:
- Benim on çocuğum var, hiç birini öpmedim dedi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (hayretle) onun yüzüne baktı ve dedi ki:
- Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 250 Hadis; 132/165 (Buharî-Müslim)

Eğer bir kimse kızlara değer verdiğinden dolayı eziyet görürse ve onlara iyi davranırsa, onlar Cehenneme karşı perde olurlar. Sîret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 226.

Kim erginlik çağına varan iki kızına, onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar ihsanda bulunursa, bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7090.

Çocuk bülûğa erince babası onu evlendirsin, aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günâhı da babaya ait olur. İbni Kayyim el-Cevziyye, s. 159. TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 8, sayfa: 356.

Kim, üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder; onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için cennet vardır. Seçme Hadisler; 248/79 (Ebu Dâvuddan)

Dindarlığını ve karakterini beğendiğiniz biri size dünür gelirse, sorumluluğunuzdaki kızı onunla evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesad olur. İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; 31 (Tirmizîden)

Kızını, fâsık bir kimse ile evlendiren kimse, kesinlikle ona merhametsizlik etmiş olur. Kenzül-İrfân; 345/861 (Menâvîden)
ÇOCUKLARLA İLGİLİ 40 HADİS - İslami Yaşam
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt