Bassas Da İndia

Bassas Da İndia Coğrafi Verileri​

Konum: Güney Afrika'da, Mozambik Kanalının güneyinde, Madagaskar'a yakın yer alan adalar grubu.
Coğrafi konumu: 21 30 Güney enlemi, 39 50 Batı boylamı
Harita konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 80 km²
kara: 0.2 km²
su: 79.8 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 35.2 km
İklim: tropikal
Arazi yapısı: volkanik kayalıklar
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: isimsiz yer 2.4 m
Doğal kaynaklar: yok
Arazi kullanımı: yok: %100 kayalıklar
Sulanan arazi: 0 km² (2006)
Doğal afetler: Su altı kayalıklar denizciler için tehlike oluşturmakta, periyodik siklonlar ortaya çıkmaktadırlar.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: Issız (Temmuz 2006 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Bassas da India
Bağımsızlık durumu: Fransa'nın sömürgesidir; Reunion'da yapılan toplantılarla komisyon üyeleri tarafından yönetilmektedir.
Hukuk sistemi: Fransa hukuku
Bayrak: Fransa bayrağı kullanılmaktadır.

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Hiç bir ekonomik aktivitesi yoktur.[/SIZE]
 
Üst Alt