Basogretmen ogretmene dedi ki

Merhaba
1924te Ankarada toplanan Muallimler Birliği Kongresine katılan üyelere, yeni Türkiyenin biçimlenmesinde ve yeni nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü aşağıdaki sözlerle açıklamıştır :

Muallimler,
Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz.
Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip (orantılı) bulunacaktır.
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.
Yeni nesli bu evsâf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Mümtaz vazifenizin ifasına âli himmetlerle hasr-ı mevcudiyet edeceğinize asla şüphe etmem.

Mustafa Kemal Pasa....
Mopsy-
Basta basogretmenimiz
Olmak uzere;
Biz de sizleri cok sevdik!
ÖĞRETMENLER GUNU KUTLU OLSUN...
 
Öğretmen

Merhaba

images


'' Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.
* Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve
onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
*Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.
*Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
*Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve
yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır...
* Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve
terbiyelerinin pratik olması mühimdir.
Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.
*Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.
* Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.
* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
*Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir.
Ona basit bir kütle denir, millet denmez.
*Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.
* Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve
halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

MUSTAFA KEMAL PASA!....
 
  • Etiketler
    mustafa kemal
  • Üst Alt