Basliklar

Merhaba

Sen insana ulaşmadan Allahı nasıl arıyorsun?.
Muhammed İkbal
Allah'ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.
Hallac-ı Mansur
Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.
Muhammed İkbal

Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.
Beyazıd-ı Bestâmi
Allah'ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler..
Ahmed Hulûsi

Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz...
Şeyh Hariri
Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.
Muhiddin Arabi
Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.
Mevlâna
Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
Gazâli
Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakka eylediğin secde değildir.
Yunus Emre
Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve Asab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.
Mevlâna
Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.
Beyazıd-ı Bestâmi
Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.
Muhyiddin Arabi
Hakk'ın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.
Muhiddin Arabi
Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammede, gönül Cebraile benzer.
Hacı Bektaş Veli
Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.
Mevlâna
İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!..
Ken'ân Rifâî

Kendimi arıyorum, gören varmı?
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allaha yönelmendir..
Ebu Hafs
Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.
Mevlâna
Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.
Mevlâna
Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.
Ahmed Hulûsi
Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.
Muhiddin Arabi
Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.
Hallac-ı Mansur
Okunacak en büyük kitap insandır..
Pir Haci Bektasi Veli
Ölüm, yaradılmışın Yaradana kavuşmasıdır,Şeb-i arusdur.
Mevlâna
Sevgin yoksa, dost arama.
Sâdi
Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücuddur.
Ahmed Hulûsi
Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.
Ebu Siad-i Ebu'l Hayr
Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Cüneyd-i Bağdadi
Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.
Cüneyd-i Bağdadi
Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhuddur.
Ahmed Hulûsi

uzakdiyarlardan.blogcu.com
 
Üst Alt