Bartın Halk Eğitim Merkezleri

Amasra Halk Eğitim Merkezi: 0378 3153179 0378 3152750
Amasra Halk Eğitim Merkezi: ve ASO Müd. BARTIN
Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi: 0378 5181080 0378 5181080 ksilehem@ttnet.net.tr
Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi: ve ASO Müd. BARTIN
Merkez Halk Eğitim Merkezi: 0378 2274938 aksamsanato@ttnet.net.tr
Merkez Halk Eğitim Merkezi: ve ASO Müd. BARTIN
Merkez L.Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi: 0378 2281410 0378 2281401 bartinmesem@hotmail.com
Merkez Mesleki Eğitim Merkezi: Müd. BARTIN
Ulus Halk Eğitim Merkezi: 0378 4161166 0378 4161653
Ulus Halk Eğitim Merkezi: ve ASO Müd. BARTIN
 
Üst Alt