Baphomet

Merhaba

Baphomet, Gnostik inaçlarda ve Düalist dinlerde (ikicilik Tanrı ve karşı tanrı) Baphomet karşı tanrı olarak geçer. Pagan dinlerde Tanrı Pan a eş değer gibi gözüksede Mason ve onların uzantısı olduğu düşünülen diğer gizli cemiyetlerde Baphomet bu dünyayı yaratan kutsal Keçi başlı tanrıdır. Tanrı evreni yaratmış ancak başka hiç birşeye karışmamışken baphomet Adem e eş yaratmış üreyebileceği bir dünya kurmuştur.

Semavi diye bilinen 3 dinde de Baphomet (satan - Lucifer) şeytan anla mina gelmekteyken.Bazı görüşlere göre ise YHVH(yahova ya da Yahve) diye bilinen Yahudi tanrısının (Aynı tanrıya tapıyoruz!) ta kendisidir Musa, Davud,Süleyman ve İsa peygamberlerin esinlerini(vahiy) ondan aldıklarını düşünmektedir

13 Ekim, 1307'de tarikatın büyük üstadı Jacques de Molay ve 140 üyesinin tutuklanması ile başlayan sorgu sürecinde, tarikat üyeleri, ayinler esnasında putlara taptıklarını itiraf etmişlerdir.(Bu itiraafların baskı altında edilmiş olması muhtemeldir) Kedi, kurukafa gibi putlarının yanı sıra Baphomet olarak adlandırdıkları, uzun sakallı, korkutucu gözleri olan başka bir puttan da bahsetmişlerdir. Tarikat şövalyelerinin hiçbiri bu putu şeytan olarak nitelememiş olsada papalık Baphomet'in şeytan olduğunu ilan etmiştir.
 
Üst Alt