Balık Sudan Karaya Nasıl Çıktı

Soru: Balık sudan karaya nasıl çıkmış,
çıkmadan önce bu donanıma nasıl sahip olmuş?

Cevap : Evrim Ağacı
"Çıkmadan önce", "çıkmadan sonra" diye bir durum yok. Evrim anlık bir olay değil, öyle var oluş efsanelerinde olduğu gibi türler "puf" diye ortaya çıkıvermiyorlar. :) Evrim bir süreç, dolayısıyla her evrimsel değişimi süreç dahilinde, kademeli olarak incelemek gerekiyor.

Şuradan, geçişe dair tanıdığımız türleri görebilirsiniz: Evrimsel Süreç - 6: Büyük Ara Türler Atlası (Cilt 2) - Evrim Ağacı

Buradan da okuyabileceğiniz gibi, lop yüzgeçli balıkların kıyılara yakın, su tabanlarında yaşayan popülasyonları (ki bulunan fosillerin çıktığı bölgelerin paleobiyolojik geçmişleri bunu doğrulamaktadır), bildiğimiz kadarıyla daralan denizel habitatlar ve yoğun avcı baskısından ötürü bu bölgelere hapsolmuş biçimde binlerce yıl boyunca yaşamak zorunda kaldılar. Bu süreçte, sığ sularda yaşamanın getirdiği bazı değişimler oldu, çünkü bu balıklar yüzmekten çok su tabanlarında yaşıyorlardı ve burada hareket ediyorlardı. Milyonlarca yıl içerisinde meydana gelen değişimler, yüzgeçlerin tabanda hareket etmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak şekilde ayak benzeri yapılara evrimleşmesi (ki fosillerden bu durumu ve anatomik değişimi net bir biçimde görebilirsiniz), fazla yükseklik değişiminin olmamasından ötürü derinlik ayarını sağlayan hava keselerinin körelmesi ve bu süreçte, avcı baskısı altında su dışında geçici olarak kalabilmelerini sağlayan akciğer-benzeri bir yapıya evrimleşmesi (ki çamur zıpzıpları olarak bilinen modern balıklarda da buna benzer bir adaptasyon keşfedilmiş ve evrimsel öngörünün mümkünatı ispatlanmıştır), anatomik yapının değişerek su tabanlarında yürüme benzeri davranışların gerçekleşmesi (ki doğrudan aynı olmasa da, elbalığı isimli taban balıklarında bunun avantajı bugün de görülebilmektedir), vb. olmuştur.

Dolayısıyla, günümüzde halen var olan devasa bir sınıf olan amfibiler (çift yaşamlılar: hem suda, hem karada yaşayabilen ara basamak), bu lop yüzgeçli balıklardan evrimleşmiştir. Karalara geçiş, çok ciddi avantajlar ve dezavantajlar sağlamıştır. Çünkü karalarda, denizlerin aksine yüksek radyasyon bulunmaktadır (gerçi son birkaç milyon yıldır zaten sığ sularda yaşayan bu balıklar, radyasyona adapte olmuşlardır). Ayrıca suyun kaldırma kuvvetinin bulunmayışı, karalarda yaşamayı sıradışı kılmaktadır (işte bunu çözen de, zaten su diplerinde yaşayan lop yüzgeçli bu geçiş basamaklarının su diplerinde yürüme benzeri davranışlar sergilemeye adapte olmuş olmalarıdır). Ancak avantajlar çok daha baskındır: karalar, milyonlarca yıl önce çoktan böcekler ve bitkiler tarafından işgal edilmişti: dolayısıyla sınırsız bir besin kaynağı oluşmuştu. Öte yandan, karada bu amfibi-benzeri geçiş türlerini avlayabilecek hiçbir avcı bulunmuyordu (suların aksine). Bunlar, karalara hızlı bir adaptasyon sürecini başlattı. Bu süreçte, suya yakın bölgelerde doğurmaya muhtaç amfibiler, tam bir geçiş niteliği taşıyorlardı. Sürüngenler, amniyotik yapıda yumurtalar evrimleştirerek su bağımlılığını kesmeyi başardılar. Bu süreçte, giderek soğuk-kanlıdan sıcak kanlıya geçiş de başlamıştı (dinozorlar süpersınıfının sürüngenlerden olmasına rağmen sıcakkanlı olduğu düşünülmektedir, henüz kesin olmamakla birlikte). Boşaltım sistemi ve diğer sistemler kara yaşantısına on milyonlarca yılda adapte olabildi. Bu süreçte, memeliler de yavaş yavaş evrimleşmeye başlıyordu. Tüm bu geçişlere dair sayısız fosil örneğimiz halihazırda bulunuyor ve genetik analizler de bunu tamamen doğrulamakta.

Böyle kısa bir özet yapılabilir. Daha uzununu da yazacağız makale olarak. :)

Sevgilerle.
ÇMB
evrimagaci.org
 
"sudan çıkmış balığa dönmek" deyimi ordan mı kalmış yoksa efenim:Winlk_Tongue:
bide" balık kavağa çıkınca" die bişi vardı.

"Sular yükselince, balıklar karıncaları yer... Sular çekilince de karıncalar balıkları yer.."diede bişi vardı balık mı karıncadan çıktı,karınca mı balıktan yoksa yumurta mı tavuktan ?

neyse efenim bilim amcaları onada uydurur bişiler.:prv:
 
'Yürümeyi 370 milyon yıllık balıktan öğrendik'

euphanerops.jpg


Bilim insanları, 370 milyon yıl önce yaşamış bir balığın olağandışı fosilini inceleyerek, insanlar dahil birçok canlının neden iki kol veya bacağa sahip olduğuna dair önemli bilgiler elde etti. Antik balık, sudan karaya çıkan canlıların yürüme yeteneğini nasıl kazandığına dairi ipuçları sundu.

Yüz milyonlarca yıl önce yaşamış, modern balıklardan çok farklı olan bir balık türü, neden iki kol ve bacağa sahip olduğumuz konusunda bilim dünyasına yeni bilgiler kazandırabilir.
evrimteorisi.org
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt