• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Bakterilerin Bacakları da Evrime Karşı

Okunuyor :
Bakterilerin Bacakları da Evrime Karşı

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Bakterilerin Bacakları da Evrime Karşı

Akıllı tasarımcılar tıpkı omurgalı gözünde iddia ettikleri gibi, bakteri kamçısının “indirgenemez karmaşıklıkta”
olduğunu çünkü birçok parçasından birinin bile eksikliğinde işlerliğini yitireceğini savunuyorlar.

Safsata: Bakteri "bacağı" evrimle oluşamaz

Bazı bakteriler flagella denilen düzinelerce birbirine karmaşık protein kısımlardan oluşan kamçı benzeri yapılarla hareket ederler.
Flagellanın karmaşık yapısı, yaratılışçılara göre kademeli bir evrimsel süreci olasılık dışı hale getiriyor.

“Bakteri kamçısı da indirgenemez kompleksliliğe örnektir.
Bakteri kamçısı, çok karmaşık bir ‘organik motor’ ile çalışır.
Kamçıyı oluşturan yaklaşık 240 ayrı protein vardır.
Bunlar kusursuz bir mekanik tasarımla yerine yerleştirilmiştir.
Kamçıyı oluşturan moleküler parçaların tek bir tanesi olmasa ya da kusurlu olsa kamçı çalışmaz ve dolayısıyla bakteriye hiçbir faydası olmaz.
Bakteri kamçısının evrimcilerin iddia ettiği gibi ‘kademe kademe gelişmesi imkansızdı.” (Harun yahya, Yaradılış Atlası 2, s.738)

Evrimcilerin cevabı

Bu varsayım Amerikalı yaradılışçı Michael Behe tarafından ortaya atılmıştır ve “indirgenemez karmaşıklık” safsataları bilimin en kolay çürütüklerinden biri olmuştur.
Bilim ve Gelecek dergisi kitaplığından çıkan “Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği” kitabındaki cevaplara göz atalım.
Şöyle ki, yaradılışçıların bu konudaki tezini çürüten en önemli bulgu, hangi biyolojik yapı ya da süreç ele alınırsa alınsın, onun yüzlerce hatta binlerce çeşidinin canlılarda iş görüyor olduğudur.
Kamçının bakteriler dahil tekhücreli canlılar dünyasında, oldukça benzer moleküllerden oluşan, yüzlerce farklı çeşidi bulunmaktadır.
Bu farklılık kimi zaman bir, kimi zaman iki, kimi zaman ise onlarca moleküle bağlı olmaktadır.
Örneğin, insan bağırsağında da yaşayan Eschericia coli bakterisinde bulunan kamçı yaklaşık 40 proteinden, mide ülserine neden olan Helicobakter pylori bakterisi ile 33 proteinden oluşan bir kamçı ile gayet etkili bir şekilde varlığını sürdürmektedir.
Bu durumda şunu sormak gerekiyor: şayet yaradılışçıların iddia ettiği gibi 240 ayrı proteinden oluşan bir bakteri kamçısı kusursuz bir tasarımsa, Eschericia coli bakterisi 40 proteinli kamçısıyla nasıl yaşayabilmektedir?

Diğer bir örnekse bakterilerden daha yüksek bir hücresel organizasyona sahip ama (çekirdeği olmayan) bakteriler gibi tek hücreli olan (çekirdeğe sahip) bazı protozoonlar hareket etmek için, bakterilerdeki gibi kamçının hücreye bağlandığı bölümde motor bir yapı bulundurmayan farklı bir kamçı kullanırlar.
Diğer bir ifade ile hareket daha az karmaşık (indirgenmiş) bir sistem ile yerine getirilir.

Doğada hiçbir canlının, yartılışçıların keyfi yaklaşımlarındaki gibi, (çok yaşamsal bir konumda değilse) bir moleküldeki sorundan dolayı tüm sistemi hepten çöpe atmak gibi bir lüksü yoktur.
Örneğin bakterilerde kamçı protein genleri ile yapılan mutasyon çalışmalarında, sisteme ait bazı genlerde meydana getirilen yapay bozuklukların kamçının çalışmasını durdurmadığı ama kamçının yönlenişi düzgün ayarlayamamasına neden olduğu görülmüştür.
Yani “tasarımı bozulmuş” kamçı, iş görmekte, tam verimle çalışmasa bile hareket edip besin bulmasını sağlamaktadır.
Arizona Üniversitesi’nden Howard Ochman ve Renyi Liu tarafından yapılan kamçının nasıl çalıştığıyla ilgili genetik düzeydeki araştırma, bu organelin nasıl ortaya çıktığını açıklamıştır (Proceedings of the National Academy of Sciences, Nisan 2007).

haber.sol.org.tr
 

meridyen2

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Bakteri kamçısı

Bakteri kamçısı, bazı bakteriler tarafından sıvı bir ortamda hareket edebilmek için kullanılır. Organ, bakterinin hücre zarına tutturulmuştur ve canlı, ritmik bir biçimde dalgalandırdığı bu kamçıyı bir palet gibi kullanarak dilediği yön ve hızda yüzebilir.

Bakterilerin kamçısı uzun zamandır bilinmektedir. Ancak son 10 yıl içindeki gözlemler, bu kamçının detaylı yapısını ortaya çıkarınca bilim dünyası şaşkına dönmüştür. Çünkü kamçının, önceden sanıldığı gibi basit bir titreşim mekanizmasıyla değil, çok karmaşık bir "organik motor" ile çalıştığı ortaya çıkmıştır.

Bakterinin hareketli motoru, elektrik motorlarıyla aynı mekanik özelliğe sahiptir. İki ana bölüm söz konusudur: Bir hareketli kısım (rotor) ve bir durağan kısım (stator).

Bu bir elektrik motorudur. Ama bu elektrik motoru bir ev aletinde ya da taşıtta değil, bir bakterinin üzerinde yer alır. Bakteriler milyonlarca yıldır sahip oldukları bu motor sayesinde "kamçı adı verilen organlarını hareket ettirir ve su içinde yüzerler. Bakteri kamçısının motoru 1970'lerde keşfedilmiş ve bilim dünyasını şaşkına çevirmiştir. Çünkü yaklaşık 250 ayrı oleküler parçadan oluşan bu "indirgenemez kompleks" organın Darwin'in öne sürdüğü rastlantı mekanizmaları ile açıklanması imkansızdır.

Bu organik motor, mekanik hareketler oluşturan diğer sistemlerden farklıdır. Hücre, içinde ATP molekülleri halinde saklı tutulan hazır enerjiyi kullanmaz, zarından gelen bir asit akışından aldığı enerjiyi kullanır. Motorun kendi iç yapısı ise olağanüstü derecede komplekstir. Kamçıyı oluşturan yaklaşık 240 ayrı protein vardır. Bunlar kusursuz bir mekanik tasarımla yerlerine yerleştirilmiştir.

Evrimciler, canlılığın, tesadüfler sonucunda meydana gelen ilkel bir bakteriden oluştuğunu öne sürerler. Ancak son yıllarda bakterilerin kompleks yapılarının anlaşılması ile bu iddiaları kesin olarak yalanlanmıştır.

Bilim adamları, kamçıyı oluşturan bu proteinlerin motoru kapatıp açacak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda harekete imkan sağlayan mafsallar oluşturduklarını ya da kırbacı hücre zarına bağlayan proteinleri hareketlendirdiklerini belirlemişlerdir. Motorun işleyişini basitleştirerek anlatmak amacıyla yapılan modellemeler bile sistemin karmaşıklığının anlaşılması için yeterlidir.

Sadece bakteri kamçısının bu kompleks yapısı dahi evrim teorisini çökertmek için yeterlidir. Çünkü kamçı hiçbir şekilde basite indirgenemeyecek bir yapıdadır. Kamçıyı oluşturan moleküler parçaların tek bir tanesi bile olmasa, ya da kusurlu olsa, kamçı çalışmaz ve dolayısıyla bakteriye hiçbir faydası olmaz. Bakteri kamçısının ilk var olduğu andan itibaren eksiksiz olarak işlemesi gerekmektedir. Bu gerçek karşısında evrim teorisinin "kademe kademe gelişim" iddiasının anlamsızlığı bir kez daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Nitekim bugüne kadar hiçbir evrimci biyolog, bakterinin kamçısının kökenini açıklamayı denememiştir bile.

Bakteri kamçısı, evrimcilerin "en ilkel canlılar" saydığı bakterilerde dahi olağanüstü tasarımlar bulunduğunu gösteren önemli bir gerçektir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Kadının erkek kaburgasından meydana geldiğini söyleyen bir beyin ne anlar bakteri bacağından bakteri kamçısından falan...
 
Üst Alt