Bahreyn

Bahreyn Coğrafi Verileri​

Konum: Orta Doğu'da, Basra Körfezinde, Arabistan Yarımadası kıyısı açıklarında Bahreyn Adası ile 30 kadar küçük adadan oluşan bir takımadada yer alan ülkedir.
Coğrafi konumu: 26 00 Kuzey enlemi, 50 33 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: toplam: 665 km²
kara: 665 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 161 km
İklimi: Bahreyn'de yıl boyunca nem oranı yüksektir. Kış ayları ılımandır. Egemen rüzgar kuzeybatıdan esen nemli şamal rüzgarıdır. Güneyden esen rüzgarlar ise hem sıcak, hem de kurudur; bazen kum ve toz getirir.
Arazi yapısı: Bahreyn Adası`nın orta bölgesi kayalıktır. Güneyde ve batıda bazı yerleri tuzlu bataklıklarla kaplı kumlu ovalar vardır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Jabal ad Dukhan 122 m
Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, balık, inci
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2.82
sürekli ekinler: %5.63
otlaklar: %6
ormanlık arazi: %0
diğer: %85.55 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 40 km² (2005 verileri)
Doğal afetler: periyodik kuraklıklar; kum fırtınaları

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 698,585 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.4 (erkek 96,567; kadın 94,650)
15-64 yaş: %69.1 (erkek 280,272; kadın 202,451)
65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 12,753; kadın 11,892) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.45 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0.82 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.38 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 1.07 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.26 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 16.8 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 74.45 yıl
erkek: 71.97 yıl
kadın: 77 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.6 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
Ulus: Bahreyn
Nüfusun etnik dağılımı: Bahreynliler %63, Asyalılar %19, diğer Araplar %10, İranlılar %8
Dinler: Şii Müslümanlar %70, Sünni Müslümanlar %30
Dil: Arapça, İngilizce, Farsça, Urduca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %89.1
erkek: %91.9
kadın: %85 (2005 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi uzun adı: Bahreyn Devleti
kısa şekli : Bahreyn
Yerel tam adı: Dawlat al Bahrayn
yerel kısa şekli: Al Bahrayn
eski adı: Dilmun
ingilizce: Bahrain
Yönetim Biçimi: Mutlak Monarşi
Başkent: Manama
İdari bölmeler: 12 belediye; Al Hadd, Al Manamah, Al Mintaqah al Gharbiyah, Al Mintaqah al Wusta, Al Mintaqah ash Shamaliyah, Al Muharraq, Ar Rifa' wa al Mintaqah al Janubiyah, Jidd Hafs, Madinat Hamad, Madinat 'Isa, Juzur Hawar, Sitrah
Bağımsızlık günü: 15 Ağustos 1971
Milli bayram: Milli Gün, 16 Aralık (1971)
Anayasa: 14 Şubat 2002 de yeni anayasa kabul edilmiştir.
Hukuk sistemi: İslam hukuku ve İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Ülkede petrol üretim ve işletmesi, ihracat tutarının %60`ını, kamu gelirlerinin %60`ını ve gayri safi milli hasılanın %30`unu karşılar. Ülkenin ekonomik şartları, 1990-1991 Körfez Krizi gibi sebepler yüzünden dalgalanmıştır. Gelişmiş iletişim ağı ve ulaşım kolaylıkları ile Bahreyn, Körfez ile çalışan sayısız çokuluslu firmanın ev sahipliğini yapmaktadır. İhracatın büyük bölümünü, ithal edilen ham maddeden üretilmiş petrol ürünleri kapsar. Birçok büyük endüstriyel projenin yapılandırılmasına başlanmıştır. Özellikle genç nüfusu kapsayan işsizlik ve petrol ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi başlıca uzun dönemli ekonomik problemlerdir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 15.9 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2005 verileri)
GSYİH - sermaye üzerinden: Satınalma Gücü paritesi: 23,100 $ (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %0.5
endüstri: %38.7
hizmet: %60.8 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)
İş gücü: 380,000 (2005 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri, ticaret ve hizmet %79, devlet %20, tarım %1 (1997 verileri)
İşsizlik oranı: %15 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 4.662 milyar $; giderler: 3.447 milyar $
Endüstri: Petrol işletme ve ayrıştırma, alüminyum eritme, denizaşırı bankacılık, gemi tamiri; turizm
Endüstrinin büyüme oranı: %2 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 7.345 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 6.83 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: meyveler, sebzeler; kümes hayvanları, süt ürünleri; karides, balık
İhracat tutarı: 11.17 milyar $ (2005)
İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri %61, alüminyum %7
İhracat ortakları: Suudi Arabistan %3.3, ABD %2.6, Birleşik Arap Emirlikleri %2.3 (2005)
İthalat tutarı: 7.83 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: petrol %59, ham petrol %41
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %36.4, Japonya %6.6, Almanya %6.4, ABD %5.4, Birleşik Krallıklar %5, Birleşik Arap Emirlikleri %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 6.814 milyar $ (2005)
Para birimi: Bahreyn Dinarı (BHD)
Para birimi kodu: BHD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 196,500 (2005)
Telefon kodu: 973
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 338,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)
Televizyonlar: 275,000 (1997)
Internet kısaltması: .bh
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 152,700 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 3,498 km
asfalt: 2,768 km
asfalt olmayan: 730 km
Deniz yolları: yok
Boru hatları: ham petrol 56 km; petrol ürünleri 16 km; doğal gaz 32 km
Limanları: Manama, Mina' Salman, Sitrah
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt