Bahamalar

Bahamalar Coğrafi Verileri​

Konum: Karayipler'de, Kuzey Atlas Okyanusunda adalar grubu, Florida eyaletinin güneydoğu kıyısı açıklarında, Küba ve Hispaniola`nın kuzeyinde yer alır.
Coğrafi konumu: 24 15 Kuzey enlemi, 76 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 13,940 km²
kara: 10,070 km²
su: 3,870 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 3,542 km
İklim: İki mevsimli yumuşak astropik iklimi büyük ölçüde Stream Körfezi Akıntısı ile Atlas Okyanusu meltemlerinin etkisi altındadır. Kasırga mevsimi Temmuz ortalarından kasım ortalarına kadar sürer.
Arazi yapısı: Bahamalar, güney ve batısındaki karalardan derin kanallarla ayrılan bir denizaltı yükseltisinin su üstüne çıkmış uzantılarından oluşur. Adaların kıyıları mercan kayalıklarıyla çevrilidir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Alvernia dağı 63 m
Doğal kaynakları: tuz, kereste, tarıma elverişli topraklar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %1
otlaklar: %0
ormanlık arazi: %32
diğer: %67 (2005 verileri)
Doğal afetler: Tropikal kasırgalar su baskınlarına neden olarak zarar vermektedir.

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 303,770 (2006)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.5 (erkek 41,799; kadın 41,733)
15-64 yaş: %66.1 (erkek 98,847; kadın 102,074)
65 yaş ve üzeri: %6.4 (erkek 7,891; kadın 11,426) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.64 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -2.17 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.02 erkek/kadın
15 yaş altı: 1 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.97 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 24.68 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 65.6 yıl
erkeklerde: 62.24 yıl
kadınlarda: 69.03 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.18 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %3 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 5,600 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 (2003 verileri)
Ulus: Bahama
Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %85, beyaz ırk %12, Asyalılar ve Hispaniola'lılar
Din: Baptistler %32, Anglikanlar %20, Roma Katolikleri %19, Methodistler %6, diğer %23
Dil: İngilizce(resmi), Creole (hem Avrupa, hem de Asya soyundan gelen kişilerin konuştuğu dil)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %95.6
erkek: %94.7
kadın: %96.5 (2003 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Bahama
ingilizce: Bahamas, The
Yönetim Biçimi: meşruti monarşi
Başkent: Nassau
İdari bölümler: 21 bölge; Acklins ve Crooked Adaları, Bimini, Cat Adaları, Exuma, Freeport, Fresh Creek, Governor's Limanı, Green Turtle Cay, Harbour Adası, High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Adası, Marsh Limanı, Mayaguana, New Providence, Nicholls Şehri ve Berry Adaları, Ragged Adası, Rock Sound, Sandy Burunu, San Salvador ve Rum Cay
Bağımsızlık günü: 10 Temmuz 1973
Milli bayram: Kurtuluş günü, 10 Temmuz (1973)
Anayasa: 10 Temmuz 1973
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Bahama ekonomisi büyük ölçüde turizm ve uluslararası finans hizmetlerine dayalıdır. Bu gelişmekte olan bir ülkedir. Turizm, tek başına gayri safi milli hasılanın %60`ından fazlasını karşılar ve dolaylı ya da direk bir şekilde iş gücünü %40 oranında istihdam eder. Sanayi ve tarım, gayri safi milli hasılanın %10`undan az bir oranını karşılar. Ülke gelişmesindeki büyüme büyük ölçüde turizm sektörünün geleceğine ve ABD`nin gelirindeki artışla bağlantılı olarak turist potansiyelinin büyümesine bağlıdır.
GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 6.105 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - (Reel Büyüme): %3.7 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.2 (2004 verileri)
İş gücü: 176,300 (2004)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %5, endüstri %5, turizm %50, diğer hizmetler %40 (2005)
İşsizlik oranı: %10.2 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 1.03 milyar $; giderler: 1.03 milyar $ (2004/2005)
Endüstri: turizm, finans, çimento, petrol arıtımı ve deniz yoluyla nakliyesi, tuz, rom, ecza ürünleri
Elektrik üretimi: 1.81 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 1.683 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: narenciye, sebzeler; kümes hayvanları
İhracat tutarı: 469.3 milyon $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: Ecza ürünleri, çimento, rom, kerevit, arıtılmış petrol ürünleri
İhracat ortakları: ABD %31, İspanya %29.7, Polonya %9.3, Almanya %5.6, Guatemala %4.1 (2005)
İthalat tutarı: 1.82 milyar $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: gıda maddeleri, sanayi ürünleri, ham petrol, taşıtlar, elektronik
İthalat ortakları: ABD %22.5, Güney Kore %20.2, İspanya %7.8, Brezilya %7.1, İtalya %6.5, Almanya %5.4 (2005)
Dış borç tutarı: 342.6 milyon $ (2004 verileri)
Para birimi: Bahama Doları (BSD)
Para birimi kodu: BSD
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 139,900 (2004)
Telefon kodu: 1242
Radyo yayın istasyonları: AM 3, FM 5, kısa dalga 0 (2006)
Radyolar: 215,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (2006)
Televizyonlar: 67,000 (1997)
Internet kısaltması: .bs
Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
Internet kullanıcıları: 93,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 2,693 km
asfalt: 1,546 km
asfalt olmayan: 1,147 km (1999)
Deniz yolları: yok
Limanları: Freeport, Matthew Town, Nassau, South Riding Point
Hava alanları: 64 (2006)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
 
Üst Alt