• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

b. Lübâbe'nin fetvasi

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

«Muhammed b. Yahya b. Lübâbe isimli fakih, bazı sebeplerden dolayı fetva yermekten menedilmişti.
Öte yandan Endülüs Emiri Nâsır´m sarayı civarında bir vakıf vardı.
Bu, sarayın manzarasını bozuyordu. Çünkü tam Emîrin gezin*ti yaptığı yerin karşısında bulunuyordu.
Emir, bu vakfı istimlâk et*mek ve sarayın bahçesine katmak istiyordu.
Büyük müftîlerden Bakiyy b. Mahled´e durumu bildirdi.
O da, bütün âlimleri toplayıp or*taklaşa bir görüşe varmak istedi. Bilginler,
Maliki mezhebine göre vakfın satılamıyacağı görüşünde birleştiler. Verdikleri fetvayı Emir hoş karşılamadı.
Bu sırada yukarıda işaret ettiğimiz fetva vermek*ten menedilen Muhammed b. Yahya b. Lübâbe isimli fakih
durumu öğrenip Emîr´e, arzusuna uygun bir fetva vereceğini bildirdi.

O, bu fetvasında Hanefi mezhebi mensuplarından vakfın satılıp değiştiri*lebileceğini kabul edenlerin görüşüne uyuyordu.
Bunun üzerine Emir Nasır, bu fakîhi diğer âlimlerle bir araya getirdi ve kendi ara*larında meseleyi çözmelerini istedi.
Âlimler, önceki görüşlerinde israr edince Muhammed b. Yahya, onlara şöyle hitap etti.
-Allah´a yemin ediniz, içinizden birine bir felâket gelseydi siz, İmam Mâlik´in görüşleri dışına çıkarak,
bir kolaylık arardınız, değil mi
Onlar,
- evet, dediler. O da,
- öyleyse Emiru´l-Mü´minîn, böyle bir ruhsata daha lâ*yıktır. Buna göre durumunuzu tâyin ediniz
ve İslâm bilginlerinden ona uygun olan görüşü alınız, Çünkü müctehidlerüı hepsi birer ön*derdir, dedi.

Bu durumda öteki fakihler susmak mecburiyetinde kal*dılar. Bunun üzerine Kadı,
mecliste cereyan eden durumu Emîr´e bildirdi.
O da, bu fakîhin fetvasına uyarak vakfı istimlâk edip ye*rine kat kat fazlasını verdi.»

Şâtıbi, el-Muvâfakât;c. IV, s. 139.
 
Üst Alt