Ayrılık (Mezhepçilik) Rahmet midir?

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi
Bazı art niyetliler, “Kur’an varken sünnete, Peygamberin açıklamalarına ihtiyaç yok diyorlar.

Halbuki Allahü teâlâ buyurdu ki:
(Resule itaat, Allah’a itaattir.) [Nisa 80]

(Resul ne emretmişse ona uyun!) [Haşr 7]


(İndirdiğim Kur’anı insanlara açıkla!) [Nahl 44]

Bazıları da, Kur’an ve hadis varken, âlimlere, mezheplere uymak gerekmez diyorlar.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ümmetimin âlimlerinin farklı ictihadları, mezheplere ayrılması rahmettir.)
[Nasr El-Makdısi, Beyheki]

(Âlimlere uyun.) [Deylemi]

(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir.) [Tirmizi]

Resulullah efendimiz, Kur'an-ı kerimde kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı kerim kapalı kalırdı.
Hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağı, rüku ve secdede okunacak tesbihler, cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinmezdi.
Yani hiçbir âlim, bunları Kur'an-ı kerimden bulup çıkaramazdı. Bunları Peygamber efendimiz açıklamıştır. Mezhep imamları, hadis-i şerifleri açıklamasaydı, sünnet kapalı kalırdı. Sünneti, müctehid âlimler açıklamış, böylece mezhepler meydana çıkmıştır. Her Müslüman, durumuna göre, kendisine kolay gelen mezhebi seçer.

Allahü teâlâ dileseydi, Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde, her şey açıkça bildirilirdi. Böylece, mezhepler hasıl olmazdı. Kıyamete kadar, dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta, her müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların hâlleri, yaşamaları güç olurdu.

Bir Müslüman, kendi mezhebine göre ibadet yaparken, bir meşakkat hasıl olursa, başka bir mezhebe uyarak, bu işi kolayca yapar.Bu da Hak Teala'nın müminlere açık bir ihsanıdır, merhametidir, rahmetidir...
 
Sevgili nefisetülilm;
Size inanmak isterdim ama bazı şeyler buna engel oluyor. Özellikle Kuran.
Bazı art niyetliler, Kuran varken sünnete, Peygamberin açıklamalarına ihtiyaç yok diyorlar.

Halbuki Allahü teâlâ buyurdu ki:
(Resule itaat, Allaha itaattir.) [Nisa 80]
(Resul ne emretmişse ona uyun!) [Haşr 7]
(İndirdiğim Kuranı insanlara açıkla!) [Nahl 44]

Bu ayetler kasıtlı olarak çarptırılmış ve sözleri eksik verilmiştir. Her zaman yaptığınız bir şey bu. Öncesi ve sonrasına bakarak ayetleri farklı meallerden inceleyiniz. Örneğin Haşr 7 suresi ganimetlerin pay edilmesinden bahseder ve müminlerin ganimetlerin payı konusunda peygambere itiraz etmemesi gerektiğini söyler.

Allahın dini başka peygamberin dini başka sanıyorsunuz. Allah Kuranda bir hüküm verdiyse peygamberimiz de farklı bir hüküm verebilir sanıyorsunuz.
Bazıları da, Kuran ve hadis varken, âlimlere, mezheplere uymak gerekmez diyorlar.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ümmetimin âlimlerinin farklı ictihadları, mezheplere ayrılması rahmettir.) [Nasr El-Makdısi, Beyheki]

(Âlimlere uyun.) [Deylemi]
(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir.) [Tirmizi]

Bunlar delil mi? Peki Kuran ne diyor?
"Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka hüsrana uğrayanlar olursunuz." (Müminun 34)
Resulullah efendimiz, Kur'an-ı kerimde kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı kerim kapalı kalırdı.
Kapalı veya EKSİK olduğunuza deliliniz nedir? Kuran ise tersini söylüyor.
- Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.(3/Âli İmrân, 105)
Hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağı, rüku ve secdede okunacak tesbihler, cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinmezdi.
Yani hiçbir âlim, bunları Kur'an-ı kerimden bulup çıkaramazdı. Bunları Peygamber efendimiz açıklamıştır. Mezhep imamları, hadis-i şerifleri açıklamasaydı, sünnet kapalı kalırdı. Sünneti, müctehid âlimler açıklamış, böylece mezhepler meydana çıkmıştır. Her Müslüman, durumuna göre, kendisine kolay gelen mezhebi seçer.

Namaz hac oruç kurban gibi her şey Ebu Cehil tarafından bile biliniyordu ve UYGULANIYORDU. Çünkü bunlar Allahın dininin eskiden gelen temelleridir. Kuranda "namaz kılın" değil "namaza devam" edin denir. "Namazı doğru kılın" da denir. Sizce neden? Tarihi belgelere baktığımızda müşriklerin de namaz kıldıklarını oruç tuttuklarını, kurban kestiklerini, kabeyi tavaf ettiklerini görüyoruz. Yani namazı peygamberimiz icad etmedi ki? O zamana kadar nasıl uygulanageldiyse şimdiye kadar da öyle uygulanagelmiştir. Sadece küçük farklılıklar vardır. Bunun sebebi de her gün yapılan bir ibadet olduğu için unutulmamasıdır bence. Yani sizin alimlerinizden dolayı değil. Ayrıca Kuranda belirtilmiyor dediğiniz her şey Kuranda mevcuttur. Namaz, kıyam, secde, rüku, abdest, oruç, kurban, hepsi var. Okumadığınız için görememişsinizdir.
Allahü teâlâ dileseydi, Kuran-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde, her şey açıkça bildirilirdi. Böylece, mezhepler hasıl olmazdı. Kıyamete kadar, dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta, her müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların hâlleri, yaşamaları güç olurdu.
Allah zaten herşeyi açıkça bildirmiştir. Aksini iddia etmek demek Kurana aykırı söylem demektir.
Bakara: 99 Gerçekten Biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez.

Maide 15 Ey Kitâb-ı Mukaddes'in izleyicileri! Şimdi size, [kendi kendinizden] gizlediğiniz Kitab'ın birçoğunu açıklamak ve bir kısmını da bağışlamak amacıyla Elçimiz gelmiştir. Şimdi Allah'tan size bir ışık ve apaçık bir ilahî kelâm ulaşmıştır,

Hud 6 Ve yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a bağlı olmasın; ayrıca O, her canlının [yeryüzünde] yaşama süresini de, [ölümden sonra] yerleşip kalacağı yeri de bilmektedir: Bütün bunlar apaçık bir kitapta yer almış bulunmaktadır.

Nahl 103: Hiç kuşkusuz onların, Ona [bütün] bunları mutlaka bir insan öğretiyor! dediklerini pekala biliyoruz. Oysa, onların karalamak amacıyla îma ettikleri kimsenin dili bütünüyle yabancı bir dil olduğu halde, bu mesaj [hem kendisi] açık olan, [hem de gerçeğin özünü] apaçık gösteren Arapça bir söylemdir.

Hac 16 Bu [ilahî öğretiyi] Biz işte böyle apaçık mesajlar şeklinde indirdik; artık (bundan böyle) Allah, [doğru yola ulaşmayı] isteyen kimseyi doğru yola yöneltecektir.

Nur 1 YÜCELERDEN indirdiğimiz, açık ve kesin hükümlerle vazettiğimiz bir suredir bu; bu (sure)de (de) apaçık mesajlar indirdik ki belki ders alır da aklınızda tutarsınız.

Nur 18: çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!

Şuara 2 BUNLAR, kendi içinde apaçık ve tutarlı olan ve gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ilahî kelâmın mesajlarıdır.

Talak 11: Allah'ın apaçık mesajlarını size aktaran bir elçi [göndermiştir] ki iman edip doğru ve yararlı işler yapanları zifiri karanlıktan aydınlığa çıkarabilsin. Kim Allah'a inanıp doğru ve yararlı işler yaparsa, Allah onu içinden ırmaklar akan sonsuza kadar kalacakları bahçelere koyacaktır: Allah, (böylece) ona en güzel rızkı vermiş olacaktır!

Enam 114 sen onlara [de ki:] Hakikati apaçık ortaya koyan bu ilahî kelâmı size indiren O iken, [neyin doğru neyin yanlış olduğu konusundaki] hüküm için O'ndan başkasını mı arayacağım?.............

Yusuf 1 Elif-Lâm-Râ. BUNLAR, doğruyu/gerçeği apaçık gösteren, kendisi de açık olan kitabın mesajlarıdır:

Araf Suresi 3. Rabbinizin katından size indirilene uyun; O'ndan başka önderlerin/velilerin ardından gitmeyin. Ne kadar az tutuyorsunuz aklınızda, bu (öğüdü).
Bir Müslüman, kendi mezhebine göre ibadet yaparken, bir meşakkat hasıl olursa, başka bir mezhebe uyarak, bu işi kolayca yapar.Bu da Hak Teala'nın müminlere açık bir ihsanıdır, merhametidir, rahmetidir...

Allah Kuranda açıkça belirtmediği detaylarda serbest bırakmıştır.
Maide 101: SİZ EY imana ermiş olanlar! [Kesin hukukî kurallar şeklinde] açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokabilecek olan konular hakkında soru sormayın; zira, Kuran vahyedilirken onlar hakkında soru sorsaydınız, size [hukukî kurallar şeklinde] açıklanabilirlerdi. Allah, bu konuda [sizi her türlü yükümlülükten] azad etmiştir: Zira Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.
Bir kaç HADİS de var bu konu ile ilgili. Bir tanesi şudur:

Ebû Hureyre'den rivayeten Müslim'de nakledilen şu Hadis'te görülebilir: Hz. Peygamber, vaazlarından birinde şöyle dedi: Ey ümmetim! Allah size haccı farz kıldı: öyleyse onu ifa edin. Bunun üzerine birisi sordu: Her yıl mı, ey Allah'ın Rasûlü? Hz. Peygamber sesini çıkarmadı; adam soruyu iki defa daha tekrarladı. Sonra Hz. Peygamber şunları söyledi: Eğer evet deseydim [haccı her yıl ifa etmek] üzerinize farz olurdu: ve bu da şüphesiz gücünüzün üzerinde bir şey olurdu. Değinmeden bıraktığım konular hakkında bana soru sormayın; nitekim sizden önce, peygamberlerine çok soru sordukları ve sonra da [onların öğretileri üzerinde] anlaşmazlığa düştükleri için helak olmaya kadar giden toplumlar vardır. O halde, size herhangi bir şeyi emredersem onu gücünüzün yettiği kadar yapın ve size bir şeyi de yasaklarsam ondan uzak durun. Bu Hadisi yorumlayan İbni Hazm şunları söyler: Bu Hadis, dinin bütün kurallarını (ahkâmu'd-dîn) baştan sona içine alır -Hz. Peygamber'in ne emrederek ne de yasaklayarak hiç sözkonusu etmediği şeyler serbest bırakılmış (mübâh) demektir, yani, ne yasaktır, ne de zorunludur; emrettiği şeyler zorunludur (farz), yasakladığı şeyler ise gayrimeşrudur (harâm); ve bize yapılmasını emrettiği şeyler yalnızca gücümüz ölçüsünde bizi bağlayıcıdır (Muhallâ I, 64). Ancak unutulmamalıdır ki Peygamber terimi, bu bağlamda Kuran'ı ifade eder, çünkü Kuran'ın mesajı Hz. Peygamber aracılığıyla insanlığa iletilmiştir.
 
Resulullah efendimiz, Kur'an-ı kerimde kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı kerim kapalı kalırdı.
.[/B]
Kapalı veya EKSİKolduğunuza deliliniz nedir? Kuran ise tersini söylüyor.

Sevgili Apollonius , Cok özür dilerim ama bu forumun tartisabilen insanlarinda Ho$ olmayan bir durum var. ikili tartisiliyorken biri digerinin asla ve kat'a demedigi birseyi demis gibi lanse edip ona göre cevap veriyor. Yukarida alinti yaptigim mesajinizda sizde yaptiniz. Alt alta mesajlari yazinca sizin hemde Büyük harflerle EKSIK kelimesini eklemeniz nefisetülilm in mesajinda yok..!
Nefisetülilm Kur'an in eksikligindenmi bahsetti...? siz o kelimeyide ekleddiniz yaziniza...?

Tartismada illa benim yazilarim hakli cikmali mantigi cok dogru degil, Bakin nefisetülilm diyorki Bazi seyler vardir onlarin aciklanmasi zaruridir.Yani her okuma yazma bilen kurani anlar diye bir ayet yada hadis yok. kaldiki Dili zaten Arapca , biz ise Türkce konusup yaziyoruz, basinda zaten birinin yaptigi Türkce tercümeleri sen alip yapistiriyorsun ...
Madem kurandan baska birseye gerek yok ve bunu anlamamiza araciyada ihtiyac yok peki o zaman sen neden Kendin okudugun kurandan , kimseden hic bir yerden yardim almadan buraya ayetleri yazip , aciklamasini tefsir ve tercümesini edemiyorsun...?

Kuranda Namaz vardir... Evet okuyan namaz kilmamizin bir farz ibadet oldugunu kurandan okuyunca yetecek arapcasi varsa anlar bilir...buraya kadar senle ayni fikirdeyiz bizde..Sonra...?

Din Konulari ile yakindan ilgilenen birisin, büyük ihtimalle belki günde 5 vakti eda edemiyorsundur ama Namaz da kilan biri oldugunu tahmin ettigim icin bu soruyu soruyorum...

En kestirmeden gidelim sabah namazinin sadece iki rekat Farzini sen Nasil Kiliyorsun...?
Durusun yönün, kiyamin rükun secden ve KIRAT (okuman ) baslangictan selam verene kadar yaptigin hareketler mutlaka var... Bu hareketleri nasil yapman gerektigini Kur'an-i Kerim in hangi ayetinden okuyup ; ... """ - Haa Bak Apollonius...! Kuran namaz kilarken neleri yapip yapmayacagimi nasil yapmam gerektigini surda belirtiyor , sende namazini bu sekilde KIL...! """ diye kendi kendine hüküm cikarip uygulamasini yaptigin bir FARZ ibadet varmi yazabilecegin...?

Lütfen yanlis anlama inan cedellesmek icin yazmiyorum...hele su sabah namazinin iki rekat farzini nasil kildigini ve KIL$ TARZINI sana gösteren , ögreten hangi Ayet...?
 
Sevgili Apollonius , Cok özür dilerim ama bu forumun tartisabilen insanlarinda Ho$ olmayan bir durum var. ikili tartisiliyorken biri digerinin asla ve kat'a demedigi birseyi demis gibi lanse edip ona göre cevap veriyor. Yukarida alinti yaptigim mesajinizda sizde yaptiniz. Alt alta mesajlari yazinca sizin hemde Büyük harflerle EKSIK kelimesini eklemeniz nefisetülilm in mesajinda yok..!
Nefisetülilm Kur'an in eksikligindenmi bahsetti...? siz o kelimeyide ekleddiniz yaziniza...?
namazların kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağı, rüku ve secdede okunacak tesbihler, cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinmezdi.

ifadesi ve KISA olduğunun söylenmesi bana göre eksik olduğunun iddiasıdır. Allah sözlerinden tasarruf etmez (bu ayettir) Ayrıca araya Ve değil VEYA koydum ki öyle bir fikri yoksa üstüne alınmasın diye. Ama sen alınmışsın :)
Zekatın nisabı kuranda yok demek bizzat eksiklik demektir. Sahi siz zekatı da 1/40 sanıyorsunuz değil mi? buna deliliniz nedir? Öyledir, çünkü "Alimlerimiz öyle söylüyor" diye bir delil söz konusu bile olamaz. Allah Kuranda da belirtmiş: "iddianız için delilinizi getirin". Tesbihler konusuna hiç girmiyorum yoksa çıkamayız. Zira "tesbihat böyle yapılacak, yoksa dinden çıkarsınız" diyeni duymadım. duyarsam o konuya da girerim.

Ayrıca verdiğim ayetlere bakarsanız Allah herşeyi Kuranda ayrıntılı olarak açıkladığını ve anlayalım diye örneklerle anlattığını söylüyor. Şimdi kim doğru söylüyor? Allah mı doğru söylüyor yoksa bir kısım beşer (şaşar) mi?

Tartismada illa benim yazilarim hakli cikmali mantigi cok dogru degil, Bakin nefisetülilm diyorki Bazi seyler vardir onlarin aciklanmasi zaruridir.Yani her okuma yazma bilen kurani anlar diye bir ayet yada hadis yok. kaldiki Dili zaten Arapca , biz ise Türkce konusup yaziyoruz, basinda zaten birinin yaptigi Türkce tercümeleri sen alip yapistiriyorsun ...
Madem kurandan baska birseye gerek yok ve bunu anlamamiza araciyada ihtiyac yok peki o zaman sen neden Kendin okudugun kurandan , kimseden hic bir yerden yardim almadan buraya ayetleri yazip , aciklamasini tefsir ve tercümesini edemiyorsun...?

Kuranda Namaz vardir... Evet okuyan namaz kilmamizin bir farz ibadet oldugunu kurandan okuyunca yetecek arapcasi varsa anlar bilir...buraya kadar senle ayni fikirdeyiz bizde..Sonra...?

Din Konulari ile yakindan ilgilenen birisin, büyük ihtimalle belki günde 5 vakti eda edemiyorsundur ama Namaz da kilan biri oldugunu tahmin ettigim icin bu soruyu soruyorum...

En kestirmeden gidelim sabah namazinin sadece iki rekat Farzini sen Nasil Kiliyorsun...?
Durusun yönün, kiyamin rükun secden ve KIRAT (okuman ) baslangictan selam verene kadar yaptigin hareketler mutlaka var... Bu hareketleri nasil yapman gerektigini Kur'an-i Kerim in hangi ayetinden okuyup ; ... """ - Haa Bak Apollonius...! Kuran namaz kilarken neleri yapip yapmayacagimi nasil yapmam gerektigini surda belirtiyor , sende namazini bu sekilde KIL...! """ diye kendi kendine hüküm cikarip uygulamasini yaptigin bir FARZ ibadet varmi yazabilecegin...?

Lütfen yanlis anlama inan cedellesmek icin yazmiyorum...hele su sabah namazinin iki rekat farzini nasil kildigini ve KIL$ TARZINI sana gösteren , ögreten hangi Ayet...?

Namaz zaten var olan bir şeydir. Peygamberimizin veya alimlerinizin icadı değil. Ayetlere bakarsanız görürsünüz.
Namaz her gün kılınılagelen bir ibadet. Yani bunun zaten farklı kılınma imkanı yok ki bakın tüm dünyada çok ufak farklılıklar haricinde aynı kılınmakta. Yani alimler öyle söyledi diye değil. Alimler zaten o anda kıldıkları ve tüm dünyada kılınan namazı dile getirmekle kalmışlardır. Yoksa yeni icadlar getirmemişlerdir. Fakat halkın çok iyi bildiği ve her gün 5 kez eda ettiği ve her gün yapıldığı için bozulma imkanı bulunmayan namaz konusunda "hayır öyle değil böyle kılacaksınız" deselerdi onları halk linç ederdi. Ayrıca hiç kimse hakkında hiç bir delil indirilmeden "onların kıldığı şekil yanlış, bizim kıldığımız şekil doğru. onların kıldığı gibi kılarsanız kabul olmaz" iddiasını edemez. Bu iddialar rablik taslamaktır

Namaz konusundan çıkarsak, Haram ve helaller konusu başta olmak üzere çok sayıda yeni icad da getirmişlerdir. ve bunu Kuranda olmamasına rağmen DİN diye dayatmışlardır. Bakın bir şeyi önermek başkadır, bir şeyi dayatmak başkadır. Siz derseniz "hanefi mezhebine geçin, iyidir" derseniz o başka bir şeydir ama "ehli sünnet mezheplerinden birini seçmezseniz kafir olursunuz" demek başkadır. Halbuki onun bunun yolu gibi farklı yollar yoktur. Bir Allahın yolu vardır bir de hurafe yolu vardır. Peygamberimizin yolu falan da yoktur. Peygamberimizin yolu zaten Allahın dolayısıyla Kuranın yoludur. Ayetlere bakarsanız peygamberimizin kendiliğinden bir hüküm veremeyeceğini ve vermediğini anlarsınız. Benim mezhebim doğrudur, geri kalanlar kafirdir demek çok büyük ve hatalı bir iddiadır. Benim karşı duruşum bu tavradır. Ben de haklı olarak bulduğum yanlışları eleştiriyorum. Doğruları eleştirecek değilim zira ben de faydalanıyorum. Örneğin haram helal konusu ve Kuranın bazı ayetlerinin iptal edildiği konusu, peygamberimizin ve sahabelerin ve hatta alimlerin putlaştırılması konusu kesinlikle karşı çıktığım konulardandır. Tenkit edilemeyecek, içinde yanlış aranmayacak, sorgulanamayacak tek söz Allah sözüdür. Peygamberimiz yaşasa idi onun sözlerini de sorgulamazdım zira Allah sözü olduğunu bilirdim. Fakat Kuran gibi korunmuş bir belge şeklinde gelmediği için onları da Kuran ile karşılaştırarak sorgulama hakkına sahibim. Peygamberimizin söylediği iddia edilen bir hadise ZIT bir ayet bulur isem benim için o hadis uydurmadır.

Arapça bir kelimenin Türkçede birden çok anlamı olabileceğini bilirsiniz. Aşağıdaki ayete bakın. Allah tarafından peygamberimizden söylenmesi istenen cümle bu.

Sad 86. De ki:"Ben Kurana karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben yükümlülük getirenlerden/kendiliğinden bir şeyler uyduranlardan/külfet getirenlerden/başa iş çıkaranlardan değilim."

Bir şey söyleniyorsa delil olmalı. Hiç bir alim çıkıp da hiç bir delil göstermeden "ben alimim. şunu şunu yapacaksınız, aksini yaparsanız dinden çıkarsınız" deme hakkına sahip değildir. Çünkü insandır ve peygamber olmadığı için vahiy de almamaktadır. Bu şu anlama gelir: Söylediği ve iddia ettiği şey yalan veya hatalı/kusurlu olabilir! Alimler de bizim gibi insanlar ve Allah tarafından görevlendirilmediler. Söylediğim gibi ben kişilere bakmam. Ne söylediklerine bakarım ve söyledikleri her noktayı ayrı ayrı ele alırım. Alimleri reddedin demiyorum, bana yanlış gelen kısımları açıklıyorum. Falanca alime uymayan dinden çıkar demek boş konuşmaktır zira aksi düşünen alimler de mevcut. Kendi sığ aklıyla kendi takipçisi olduğu ve RABLEŞTİRDİĞİ alimin görüşü doğru, diğer karşıt görüşteki alim hakkında ise "o aslında alim değil alimcik" diyen insan cahil insandır.

Bir alim çıkıp derse "6 vakit namaz kılmak, 5 vakitten daha iyidir, daha sevaptır derse" bu bir öneridir. Ama bir aklım malum zat çıkıp da "6 rekat kılmayan müslüman değildir, alimim öyle diyor" derse o adam katıksız cahildir. Alimin kendisi ortaya delil koymadan bunu iddia ederse ben o alimin bu lafını da tenkit ederim. Alimin diğer söyledikleri doğru olsa bile bu söylediği yanlıştır derim gönül rahatlığı ile. Kaldı ki bırakın 5 vakiti, hiç namaz kılmayan insana bile dinsiz diyemezsiniz. Mezhepçilere düşmez bu konuda konuşmak.
 
Aslina bakarsan din eksenli ne yapiyorsan , o begenmedigin mezhep imamlarinin getirdigi yorumlarla yapiyorsun ,belki farkindasin, bilemem...

Ama sana bu konuda son fikrimi söyleyecegim, Sen birey olarak eline kurani alip dinin her emrini ve yasagini anlayamazsin...Büyük ihtimalle ben gibi Arapcan yok...
Sonra Kuran i okumak icin tercüme edilmis kurana ihtiyacin var...
Mezheb imamlarinin tefsirlerine güvenmez onlari ka'le almazken bu defa Tercumani ka'le almak ve onun sana sundugu tercümeye inanmak durumundasin...
Gerci onlari ve ibni Teymiye yi mezheb ve lideri olarak görmüyor baglilari ama
Selefi lerin kurani yorumlarina ne gözle bakiyorsun..? onlarin söylediklerine elestirin varmi..?

Neyse kardes bildigini yap diyecegim bana onu demek düser
 
Aslina bakarsan din eksenli ne yapiyorsan , o begenmedigin mezhep imamlarinin getirdigi yorumlarla yapiyorsun ,belki farkindasin, bilemem...

Ama sana bu konuda son fikrimi söyleyecegim, Sen birey olarak eline kurani alip dinin her emrini ve yasagini anlayamazsin...Büyük ihtimalle ben gibi Arapcan yok...
Sonra Kuran i okumak icin tercüme edilmis kurana ihtiyacin var...
Mezheb imamlarinin tefsirlerine güvenmez onlari ka'le almazken bu defa Tercumani ka'le almak ve onun sana sundugu tercümeye inanmak durumundasin...
Gerci onlari ve ibni Teymiye yi mezheb ve lideri olarak görmüyor baglilari ama
Selefi lerin kurani yorumlarina ne gözle bakiyorsun..? onlarin söylediklerine elestirin varmi..?

Neyse kardes bildigini yap diyecegim bana onu demek düser

Sevgili kardeşim, İbni Teymiye dahil her alimin bana göre doğru olan görüşleri var yanlış olan görüşleri var. Söylediğim gibi ben alim eleştirmem. Alimlerin bazı ters gelen fikirlerini eleştiririm. Doğru söylediklerini başımın üstüne koyarım, uygularım. Burada başka bir başlıkta bir konuda bir fikrini tenkit ettiğim rabbaninin 2 ciltlik mektubatı var, nakit paramla aldım. İnsanlar savunulmaz, fikirlerinden savunulacak olan fikirler savunulur, Aynı şekilde insanlar tenkit edilmez, fikirlerinden tenkit edilecek olanlar tenkit edilir. Bir alim 999 doğru söylüyor diye o adamın bilmediğim 1 söylediğine araştırmadan delilini öğrenmeden asla iman etmem. Allah bilmediğiniz şeyin ardından gitmeyin demiş.

Benim karşı olduğum nokta insanların fanatiklik yapması. Futbol takımı tutar gibi mezhep tutuyorlar sanki bu adamlar Allahın yetkili mercileri gibi :( Diyeceksiniz ki herkesin senin gibi araştırma isteği yok içinde, kimisi sadece hayatını yaşıyor mezhep kuralları ile bu bir kolaylıktır. Ama herkesin araştırması lazım değil mi? Bu dünyaya gelme amacımız doğup büyüyüp üreyip ölmek mi? Hiç bir alime saygısızlık etmem ama fanatikliği eleştiririm. Savunulan şeylerde bir alim söylemiş bile olsa Kurana aykırı husus görürsem onları da dile getiririm hepsi bu.
 
KArdes kacinci yazisim..mezheblerde fanatizm nerede görülmüs..?
Bir hanefiye tabi olan nezaman safi ye tabi olanin karsisina gecip benim mezhebim senin mezhebini döver demis..?
Bu agiza SAKIZ olmus ezbere türkünün nakarat bölümünü söyler gibi ha-bire bu terennüm ediliyor...""" Fanatizmine karsiyiz...!!!! .."" $ su fanatizmden iki-üc örnek aktarsanda bizde anlasak ..!

Bakin sizin yanlis noktadan girip elestirdiginizi buradada ispat edebiliriz..
Acin bir anket konusu...

Hangi mezheptensiniz diye... 4 mezheb alinsin ....
8 $IKLI bir anket olsun...

Hanefi mezhebindenim / Safi -Hanbeli -Maliki ye karsiyim kabul etmiyorum
Hanefi mezhebindenim / Safi -Hanbeli -Maliki ye karsi degilim --kabul edip seviyorum

Safi Mezhebendeyim / Hanefi Hanbeli -Maliki ye karsiyim kabul etmiyorum
Safi Mezhebendeyim / Hanefi Hanbeli -Maliki ye karsi degilim --kabul edip seviyorum

seklinde diger iki mezhebide yazin... ama kimin oy kullandigi görünsün cünkü dine inanmayanlarda girip oy kullanirsa durum farkli olur lakin bir mezhebe bagli olup digerleri icin olumsuz düsünen 1 kisi bulamazsin....Sen bu fanatizm i neye dayarak yada neye istinaden sürekli tekrar ediyorsun bende onu anlayamadim
 
.Yeni farkettim..... Yazilarin Yasar Nuri Öztürk patentli...
Hâl böyle olunca simdi anlasildi..

sen gibi Kuran'a müthis bagli olan birinin ,islami kaynak olarak kullandigin kisinin , namaz kilma ile ilgili nasil kilinip neler okundugunu buraya aktarirdim... :prv:
 
KArdes kacinci yazisim..mezheblerde fanatizm nerede görülmüs..?
Bir hanefiye tabi olan nezaman safi ye tabi olanin karsisina gecip benim mezhebim senin mezhebini döver demis..?
Bu agiza SAKIZ olmus ezbere türkünün nakarat bölümünü söyler gibi ha-bire bu terennüm ediliyor...""" Fanatizmine karsiyiz...!!!! .."" $ su fanatizmden iki-üc örnek aktarsanda bizde anlasak ..!

Bakin sizin yanlis noktadan girip elestirdiginizi buradada ispat edebiliriz..
Acin bir anket konusu...

Hangi mezheptensiniz diye... 4 mezheb alinsin ....
8 $IKLI bir anket olsun...


Hanefi mezhebindenim / Safi -Hanbeli -Maliki ye karsiyim kabul etmiyorum
Hanefi mezhebindenim / Safi -Hanbeli -Maliki ye karsi degilim --kabul edip seviyorum

Safi Mezhebendeyim / Hanefi Hanbeli -Maliki ye karsiyim kabul etmiyorum
Safi Mezhebendeyim / Hanefi Hanbeli -Maliki ye karsi degilim --kabul edip seviyorum

seklinde diger iki mezhebide yazin... ama kimin oy kullandigi görünsün cünkü dine inanmayanlarda girip oy kullanirsa durum farkli olur lakin bir mezhebe bagli olup digerleri icin olumsuz düsünen 1 kisi bulamazsin....Sen bu fanatizm i neye dayarak yada neye istinaden sürekli tekrar ediyorsun bende onu anlayamadim

"4 mezhep haktır geri kalan tüm yollar yanlıştır, dinden çıkmaktır" demek fanatizmdir. Benim mezhebim (veya benim 4 mezhebim) DİNDİR demektir. İşte bu fanatizmdir.

Ben ise herbirinden alınacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Şiileri de dinliyorum, vehhabileri de dinliyorum. Ama hiçbirisine külliyen iman edemem. Çünkü hiç biri Allahın yolu değil, hepsi beşer yolu. Beşer şaşar. Ben elimden geldiğinde doğrularını/yanlışlarını ayıklamaya bulmaya ve hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Ben de beşerim ben de şaşarım. En azından kendim şaşarım :))) Söylediğim gibi delili olan bir şeyi bir mezhep alimi söylüyor diye reddediyor değilim. İslamı büyük ölçüde ben de mezhep kaynaklarından öğrendim. Halen de öğrenmeye devam ediyorum. Benim gözümde hepsi bir. Hiç kimse boşu boşuna benim yolum doğrudur geri kalana lanet olsun demesin. Çünkü ben de giriyorum işin içine :))) Allah Kuranda gruplaşmayın ayrılmayın demiş. Daha bu konuda neden iddialaşıyoruz veya mezhepçiler kendi aralarında neden iddialaşırlar ben anlayamıyorum bir türlü
 
Son düzenleme:
.Yeni farkettim..... Yazilarin Yasar Nuri Öztürk patentli...
Hâl böyle olunca simdi anlasildi..

sen gibi Kuran'a müthis bagli olan birinin ,islami kaynak olarak kullandigin kisinin , namaz kilma ile ilgili nasil kilinip neler okundugunu buraya aktarirdim... :prv:

Söylediğim gibi, benim bir alimim yok. Konu ile ilgili bir görüşü varsa bakarım, Kurana uyuyorsa faydalanırım. Tenkit edilecek bir yanı varsa ederim. Örneğin buradaki iki yazısını çok sert buldum şahsen. Ben çok faydalandım ama ben o üslupla konuşmazdım. Zira milleti değerlendirecek olan Allahtır
 
Üst Alt