Kadın erkek farkı gözeterek veya çeşitli nedenlerden dolayı Aynı işe farklı ücretlendirme yapılabilir mi?

İşveren kadın çalışanına erkeklerle aynı işi yapıyor olmalarına rağmen daha az ücret ödeyebilir mi? İş Kanununa göre çalışanın dini, cinsiyeti ya da sözleşme türüne göre farklı ücretlendirme hakkında ne diyor?

AYNI İŞ İÇİN KADIN VE ERKEĞE FARKLI MAAŞ VERİLEBİLİR Mİ?

İş Kanunu'nun 5. maddesi eşit davranma ilkesi üzerinedir. Bu maddede yer alan "Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz." hükmü ile cinsiyetler arası farklı ücretlendirme yasaklanmıştır.

Ayrıca İş Kanunu'nda eşit davranma konusunda şu hükümler yer alır:

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.
 
  • Etiketler
    aynı işe eşit ücret cinsiyet eşitliği eşit işe eşit ücret iş kanunu işveren ücret ayrımcılığı
  • Üst Alt