Ayıplı ayakkabı için hakem heyetine vermeniz gereken örnek dilekçe

tüketici hakları ayakkabı iade şartları , ayakkabı tüketici hakları red kararı , tüketici hakları ayakkabı değişimi , ayıplı ayakkabı iadesi , tüketici hakem heyeti , ayıplı mal iadesi tüketici hakları

Ayakkabı aldınız ayıplı çıktı firma yenisiyle değiştirmiyor işte bu durumda Ayıplı ayakkabı için Tüketici hakem heyetine vermeniz gereken örnek dilekçe

T.C.
…………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :
Adresi :
Tel & E- Posta :
Şikâyet Edilen :
Adresi :
Şikâyetin Konusu :Ayıplı Mal (6502/8. Madde)

Açıklamalar :
1-) ………………….. mağazasından … /… /2016 tarihinde 1 (Bir) adet ayakkabı satın aldım. Bedeli olan ........ TL'yi peşin olarak nakden/kredi kartı ile ödedim. (DELİL: Fatura/Satış Fişi)
2-)Ancak satın aldığım ayakkabıyı çok itinalı kullanmama rağmen deformasyonlar ortaya çıkmıştır. Mağduriyetimin giderilmesi amacıyla ayakkabıyı satıcıya ...../..../2016 tarihinde teslim ettim. (DELİL: Teslim Fişi)
3-)Ayakkabıyı satıcıya teslim tarihi itibariyle 30 gün geçmiştir. Satıcıya ..../..../2016 tarihinde e-posta/faks/iadeli taahhütlü mektup yöntemiyle bildirimde bulunarak ayıplı maldan doğan kanuni seçimlik hakkım olan bedeli iadesi talebinde bulundum.
4-)Satıcı ihtari bildirime rağmen mağduriyetimi gidermemiştir. (DELİL: Bildirim Örneği)
5-)İşbu sebeple mağduriyetimin giderilmesi için Hakem heyetinize başvuru zarureti hâsıl olmuştur.
Hukuki Sebepler :6502 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Sübut Delilleri :Ayakkabı satış belgesi, ayakkabı teslim fişi, ihtarname, posta gönderi ekleri, sair deliller.
İstem Sonucu :İzah olunan sebeplerle; ürünün fatura bedelinin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. / /2016

Şikâyet Eden
(Adı, Soyadı ve İmza)​


EKLER:
1- Fatura/Satış Fişi
2-Teslim Fişi
3-İhtarname Bildirimi ve/veya Bilgisayar Çıktısı ve/veya Faks Teyit Raporu ve/veya Posta Ekleri Örneği.

 
Üst Alt