AYETLER'den herkes istediğini anlamakta özgürdür.

AYETLER'den herkes istediğini anlamakta özgürdür.

(Âli İmran,7)Allah bu Kuranı indirdi. Ondaki öğretilerin bir kısmı ana temeli olan açık anlamlı olup diğerleri de çok / çeşitli anlamlıdır. Muhkem ayetler, kesin anlamlıdır / açık seçik herkes tarafından kolaylıkla anlaşılır. Müteşâbih ayetleri, çok / çeşitli anlamlıları bilgi sahibi olmayanlar kavrayamaz. Kalpleri ve düşünceleri kötü niyetli olanlar / kalplerinde / gönüllerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar / kalpleri doğru yoldan sapmaya meyilli olanlar, insanları şaşırtmak ve kafaları karıştırmak / fitne / karışıklık çıkarmak ve kendi görüşlerine uygun yorumlamayı diledikleri için, öncelik tanıdıkları müteşâbih / çok / çeşitli anlamı olan ayetleri / öğretileri bile bile yanlış anlamlandırırlar.

(İsrâ,13,14,15)Biz her insanın kaderini kendi özgür seçimine bırakmışızdır. Ancak dünyada işlediği her şeyi de bir kayda alırız. Kıyamet gününde, bu kaydı çıkarıp yayınlarız. Seyret bandını! İşte dünyada yaptıkların. Bugün hesap görücü olarak kendi hesabını kendin gör. diyeceğiz. Kim doğru yolda yürürse sırf kendi iyiliği için yürür. Kim de yoldan saparsa ancak kendi aleyhine sapar.

(Araf,29)Nasıl ki, ilk defa sizi yaratan O idiyse, aynı şekilde dönüşünüz yine Ona olacaktır.

Kaynaklar :
- Evrensel Çağrı Kuran Meali (Mustafa Sağ)
-istekuran.net (Hakkı Yılmaz)
  • Yaşayan Kuran (R.İhsan Eliaçık)
  • Kuran-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk)
  • Son Çağrı Kuran (Prof.Dr.Salih Akdemir)
  • Kuran-Türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin Atay)
  • temizfikir.com
 
Üst Alt