AUZEF Coğrafya Bölümü

AUZEF Coğrafya Bölümü, İstanbul Üniversitesi AUZEF Coğrafya Bölümü

PROGRAMIN AMACI
Örgün eğitimden çeşitli nedenlerle yararlanamayan ve Coğrafya alanında lisans eğitimi almak isteyenlere, zamana bağımlı olmaksızın, Coğrafya bilgilerinin kazandırılması ve bu alanda diploma verilmesi amacıyla Açıköğretim Coğrafya Bölümü kurulmuştur.

MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin müfredat programındaki bütün dersleri başarıyla tamamlamaları ve bitirme ödevini başarıyla vermeleri gerekmektedir.

MEZUNİYET ÜNVANI
Programdan mezun olanlar “Coğrafya” mezunu olacaklardır

MEZUN OLANLARIN İSTİHDAM DURUMU
Mezunlarımız Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, ithalat, ihracat, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri çalışmalarında ve belediyelerin şehir ve bölge planlama konularında, arazi kullanımı planlaması, faaliyetlerinde görev yapabilir.Bununla birlikte Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkânları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı önemli artış göstermiştir. Fakat Bölümümüzde günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve topluma hizmet eden uygulama alanlarına dönük dersler ve modellemeler konusunda dört yıla yayılmış bir eğitim verilmesi amaçlanmakta, böylece mezun olan öğrencilere çok geniş bir sahada çalışma imkânı sağlanmış olacaktır.

Bu bakımdan; Bölge planlamacısı, CBS uzmanı, CBS veri tabanı yöneticisi, ÇED uzmanı, Çevre bilimci, Harita editörü, Hava fotoğrafı ve uydu görüntüsü yorumlayıcısı, Pazarlama analizcisi, Rekreasyon kaynakları planlamacısı, Sağlık koruma planlamacısı, Su kaynakları uzmanı, Şehir planlamacısı, Ulaşım planlamacısı, Toplum uzmanı gibi unvanlara sahip olacaklardır.Coğrafyada lisans derecesini alan mezunlar ilgili alanlardaki lisansüstü programlarına da başvurabilirler.

Ayrıca örgün eğitimdeki mezunlarımızla aynı alanlarda istihdam edilebileceklerdir.
 
  • Etiketler
    auzef coğrafya bölümü
  • Üst Alt