• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

ateizmi merak eden veya ateistlerle tartışmak isteyen varmı

  • Konbuyu başlatan anarshi
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 78
  • Görüntüleme 28K

Okunuyor :
ateizmi merak eden veya ateistlerle tartışmak isteyen varmı

bozok_unv

Acemi
Üye
Ateizm bir inanç şekli değildir. Bir din ya da mezhep hiç değildir. Ateizm inanmamaktır. Ateistler şöyledir diye başlayan her cümle yanlıştır zira her birinin yaşayışı farklıdır.
Ateizm bir inanç şekli değildir. Ateizm ; inanmamaktır.
Ateizmin ne olduğunu biliyorum herhalde.Ben zaten mezhebi varmıdır diye sormadım.Mezhep gibi grupları varmıdır diye sordum.Kendi aralarında toplanan üç beş kişide olur.Ateizmin tarihçesini biliyoruz da.bi grubu falan var mı onu soruyorum.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
İşte bu konu beni şaşırtıyor küçücük bir iyne,rüzgar,ağaç v.s allah ile karşılaştırınca ne kadar basit şeyler değilmi?

bu kadar basit şeylerin kendiliğinden olamayacağınnı savunanlar mükemmel dedikleri tanrının doğmamış doğurulmamış olduğunu nasıl savunuyorlar?

bu kadar küçük şeyler bile bir yaradansız olmazken peki bu olağanüstü tanrıyı kim yarattı???
........İman edin: enseleriniz nasıl dümdüz ise bazılarınızın yüzlerini bir darbe ile gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden...... NİSA 47

De ki; İster taş olun, ister demir
İster hafızalarınızın almadığı başka bir yaratık olunuz. Diyecekler ki «Bizi kim yeniden diriltecek? De ki «Sizi ilk kere yoktan vareden... O zaman şaşkın şaşkın başlarını sallayarak «Peki ne zaman?» diyecekler. Onlara de ki; «Belki de yakında.» İSRA 50/51

Hacc Sûresi

1.Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

2.Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir.

3- İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın-kaypak şeytanın peşine düşer.

8.İnsanlardan kimi, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır-durur

18.Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

64- Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan (Gani)dır, övülmeye layık olandır.

Doğurmamış ve doğurulmamıştır

Doğurmadı ve doğurulmadı (İHLAS/3)

Dediler ki: "Allah, kendine çocuk edindi". O, böyle şeylerden münezzehtir. O, müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta elinizde hiç bir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz? (YUNUS/68)

Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece "ol" der, o da oluverir. (MERYEM/35)
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Ulu, yüce ve büyük olandır

Allah'ın huzurunda şefaat da fayda vermez. Ancak izin verdiği kimseninki müstesna. Nihayet kalblerinden dehşet giderildiği zaman "Rabbiniz ne buyurdu?" derler. (Şefaat sahipleri de): "Hakkı söyledi" derler. O, her şeyden yüksek ve büyüktür. (SEBE/23)

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. (ŞURA/4)

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru." derler. (AL-İ İMRAN/191)

Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür. (NİSA/34)

Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!". (MAİDE/116)

Onlar, Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. (EN'AM/100)

Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A'RAF/54)

Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına "Üzülme, çünkü Allah bizimledir." diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. (TEVBE/40)

Onların oradaki duaları: "Allahım, sen yücelerden yücesin"; sağlık dilekleri "selâm", dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye şükretmek olacaktır. (YUNUS/10)

Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. (RA'D/9)

Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. (İBRAHİM/7)

Allah'ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir. (NAHL/1)

Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir. (NAHL/3)

Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise, Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (NAHL/60)

Allah, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir. (İSRA/43)

Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur'ân sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) Kur'ân'ı okumada acele etme; "Rabbim! benim ilmimi artır" de. (TAHA/114)

(Bu sonsuz güç şundandır) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak'tır. Müşriklerin O'nu bırakıp da tapındıkları putlar ise hep bâtıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür (HAC/62)

Sonra nutfeyi bir alaka (embrio) yarattık, derken o alakayı bir mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir. (MÜ'MİNUN/14)

Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. (MÜ'MİNUN/92)

Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir. (MÜ'MİNUN/116)

Öyle yücedir O ki, dilerse sana ondan daha iyisini, altından ırmaklar akan cennetler verir, sana köşkler de yapar. (FURKAN/10)

Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. (FURKAN/61)

(Onlar mı hayırlı) yoksa, karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. (NEML/63)

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. (KASAS/68)

Allah, O'dur ki, sizi yarattı, sonra da size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan, bunlardan birini yapacak olan var mı? Allah, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. (RUM/40)

Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O'ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür. (LOKMAN/30)

Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. (YASİN/36)

O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. (YASİN/83)

Allah, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. (SAFFAT/159)

Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. (SAFFAT/180)

(Onlara şöyle cevap verilir): "Bu azab size şu sebeptendir: Siz tek Allah'a davet edildiğiniz zaman inkâr ettiniz. Ama O'na ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm, o yüce ve büyük Allah'ındır." (MÜ'MİN 12)

Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! (MÜ'MİN 64)

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. (ŞURA/4)

Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. (ŞURA/51)

Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. (ZUHRUF/82)

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. (ZUHRUF/85)

Allah O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O'nun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir. (CASİYE/12)

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! (RAHMAN/78)

Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt. (VAKİ'A/74)

Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.(MÜLK/1)

O halde, haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle. (HAKKA/52)

Sadece Rabbini yücelt. (MÜDDESSİR/3)

"Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi. (NAZİAT/24)

Arş'ın sahibidir, yücedir. (BURUC/15)

Rabbinin yüce adını tesbih et. (A'LA/1)

O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. (LEYL/20)

Daima diri olandır

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. (BAKARA/255)

Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. (MÜMİN/65)

Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter. (FURKAN/58)

Tövbeleri kabul edendir

O kötü amelleri işleyip de sonra arkasından tevbe ve iman edenler için hiç şüphe yok ki, Rabbin bundan sonra yine de affedici ve merhamet edicidir. (A'RAF/153)

Çünkü Allah sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek, dilerse münafıklara da azab edecek veya tevbe nasib edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir. (AHZAB/24)

Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları da alır. Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. (TEVBE/104)

Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb sensin, Rahîm sensin (BAKARA/128)

Sonra şüphe yok ki Rabbin, bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin, bu tevbeden sonra Gafurdur, Rahîmdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.) (NAHL/119)

Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. (FURKAN/70)

Çok geç kalmadan TEVBE edin....

Samimi duaya karşılık verendir

Şayet kullarım, sana benden sordularsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler. (BAKARA/186)

Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik. (SAFFAT/75)

(Onlar mı hayırlı) yoksa, kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz! (NEML/62)

Halbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu. (MÜ'MİN/60)

"İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lutfeden Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir. (İBRAHİM/39)

İyiliğin karşılığını fazlasıyla verendir

Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir. (NİSA/40)

Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah'ın katındakiler ise tükenmez. Muhakkak ki biz, Allah yolunda sabredenleri, yaptıkları amelin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

Erkekten ve dişiden, mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzeliyle mükafatlarını elbette vereceğiz. (NAHL/96-97)

Çünkü Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeli ile ecir verecek, lütfundan fazlasını da bahşedecektir ve Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. (NUR/38)

Kimdir o, Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için şerefli bir mükafat da versin. (HADİD/11)

İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır. (YUNUS/26)

İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum." Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir. (ŞURA/23)

Can veren ve alandır

İşte bundan dolayı, o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun, dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve size âyetlerini gösterir, belki aklınızı başınıza toplarsınız. (BAKARA/73)

Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm ânı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. (EN'AM/50)

Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. (BAKARA/28)

Ölüleri diriltendir

Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. (YASİN/51)

Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi.

Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.

Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? (KIYAMET/38-40)

Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. (HAC/7)

Gözleri düşkün düşkün (zelil ve hakir) kabirlerinden çıkarlar, sanki yayılan çekirgeler gibidirler.

O çağırana koşarak, kâfirler: "Bu çetin bir gündür." derler. (KAMER/7-8)

Hesabı çabuk görendir

Küfredenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su zanneder, nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. (NUR/39)

Görmüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki, O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür. (RA'D/41)

Sonra da gerçek Mevlâlarına döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. (EN'AM/62)

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir. (AL-İ İMRAN/19)

Vaadi hak olandır

Bir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında birgün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir. (HAC/47)

Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'ân'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur. (TEVBE/111)

Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (LOKMAN/9)

O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği "Adn" cennetleridir. Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır. (MERYEM/61)

Bir Kur'ân ki, onunla dağlar yürütülse veya onunla yer parçalansa veya onunla ölüler konuşturulsa (o yine bu Kur'an olurdu). Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. İman edenler, kâfirlerden ümit kesip daha anlamadılar mı ki, Allah dileseydi, elbette insanların hepsine toptan hidayet buyururdu. O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla başlarına musibet inip duracak, ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaadi gelecek. Muhakkak ki, Allah vaad ettiği zamanı şaşırmaz. (RA'D/31)

Uyarıp korkutandır

Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)

O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. (DUHAN/2-3)

Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. (KEHF/2)

İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik. Onda tehditlerden nice türlüsünü tekrar tekrar açıkladık ki belki sakınırlar, yahut onlara bir ibret ve uyanış verir. (TAHA/113)
 

carloss

Kıdemli
Üye
Ateizmin ne olduğunu biliyorum herhalde.Ben zaten mezhebi varmıdır diye sormadım.Mezhep gibi grupları varmıdır diye sordum.Kendi aralarında toplanan üç beş kişide olur.Ateizmin tarihçesini biliyoruz da.bi grubu falan var mı onu soruyorum.
Ateist olan arkadaşlar olabilir. Ateizmin ne olduğunu biliyorsan mezhepleri ve gurupları olmayacağını da bilirsin.

Ammar gene sağ tuşu çalıştırmışsın. :)
 

bozok_unv

Acemi
Üye
Ateist olan arkadaşlar olabilir. Ateizmin ne olduğunu biliyorsan mezhepleri ve gurupları olmayacağını da bilirsin.

Ammar gene sağ tuşu çalıştırmışsın. :)
Asıl sen ateizmin ne olduğunu bilmiyormuşsun. Ateizmin mezhepleri var demedim. mezhep gibi kendi aralarında grupları varmı diye sordum...Ayrıca araştırınca gördüm ki ateizmde medyatik olmayan, ufak gruplar varmış. Bence başkalarını küçük görüp onu bilmiyorsun bunu bilmiyorsun diyene kadar bir araştır.
 

bozok_unv

Acemi
Üye
Ve buldum. carloss arkadaşım, grupları yada bi farklılıkları yok diyordun.Buldum işte. negatif pozitif ateizm, pratik ateizm ve teorik ateizm...OLDUMU???
 

farklı bakış

Acemi
Üye
Ben bir deistim kendi yorumlarımla aklımla,mantığımla özdeşleştirdiğim farklı bir din anlayışım var. İnananlara da saygılıyım ancak aynı saygıyı da onlardan da beklerim.Sonuçta herkesin inancı kendinedir kimseyi ilgilendirmez,istersen sandalyeye tap o senin özgür iradenle yapacağın seçimindir.Dinlerin geneline baktığımızda toplumsal ahlak yasalarının hüküm sürdüğünü görmekteyiz.Bu islamiyette de,hristiyanlıkta da ya da afrikanın ücra bir köşesinde ortaya çıkmış yapay bir dinde de mevcuttur.İnsanı sevmek,doğayı sevmek,kendine değer vermek,hırsızlık yapmamak,yalan söylememek.Bunları bilmek ya da uygulamak için inanmaya gerek dahi yok bence.Bunlar insanın kendisinde zaten olması gereken özellikler.Nyse gelelim asıl konuya ben hiç bir şekilde hiç bir ibadetimi yerine getirmiyorum,evrensel ahlak yasalarını insanın yaradılışı gereği zaten uygulaması gerektiğini düşünüyorum ve bunu uyguluyorum.Lütfen biraz objektif olarak düşünelim(şimdi bana burda aklın var fikrin var oku,araştır,bul diyenler olucak mantıklı düşünün lütfen)doğumumuz bizim elimizde değil,teknolojiden mahrum sefil bir bölge de doğmuş olabilirdik,şu an afrikanın çoğu bölgesinde hayatında kitap görmemiş insanlar var,onlara ne dininden bahsediceksiniz ya da ne üzerinden onları suçlayacaksınız.Önemli olan kesinlikle din değil hümanist yaklaşım ve evrensel ahlak yasalarıdır,insanları farklı dinlere ya da inançlara mensup diye “kafir” diye nitelemek en büyük ayrımcılıktır ve de o çok savunduğunuz islam demokrasisine uymamaktadır.İnsanların sizlerin deyimiyle mükafatlandırılması için ille de müslüman olmarını şart koşmak kadar egoist bir yaklaşım olamaz bence.İnsana insan olduğu için değer vermek gerekir diye düşünüyorum.
 
Son düzenleme:

RABİA

Bağımlı
Üye
Ben inanan biriyim ancak kendi yorumlarımla aklımla,mantığımla özdeşleştirdiğim farklı bir din anlayışım var. İnananlara da saygılıyım ancak aynı saygıyı da onlardan da beklerim.Sonuçta herkesin inancı kendinedir kimseyi ilgilendirmez,istersen sandalyeye tap o senin özgür iradenle yapacağın seçimindir.Dinlerin geneline baktığımızda toplumsal ahlak yasalarının hüküm sürdüğünü görmekteyiz.Bu islamiyette de,hristiyanlıkta da ya da afrikanın ücra bir köşesinde ortaya çıkmış yapay bir dinde de mevcuttur.İnsanı sevmek,doğayı sevmek,kendine değer vermek,hırsızlık yapmamak,yalan söylememek.Bunları bilmek ya da uygulamak için inanmaya gerek dahi yok bence.Bunlar insanın kendisinde zaten olması gereken özellikler.Nyse gelelim asıl konuya ben hiç bir şekilde hiç bir ibadetimi yerine getirmiyorum,evrensel ahlak yasalarını insanın yaradılışı gereği zaten uygulaması gerektiğini düşünüyorum ve bunu uyguluyorum.Lütfen biraz objektif olarak düşünelim(şimdi bana burda aklın var fikrin var oku,araştır,bul diyenler olucak mantıklı düşünün lütfen)doğumumuz bizim elimizde değil,teknolojiden mahrum sefil bir bölge de doğmuş olabilirdik,şu an afrikanın çoğu bölgesinde hayatında kitap görmemiş insanlar var,onlara ne dininden bahsediceksiniz ya da ne üzerinden onları suçlayacaksınız.Önemli olan kesinlikle din değil hümanist yaklaşım ve evrensel ahlak yasalarıdır,insanları farklı dinlere ya da inançlara mensup diye “kafir” diye nitelemek en büyük ayrımcılıktır ve de o çok savunduğunuz islam demokrasisine uymamaktadır.İnsanların sizlerin deyimiyle mükafatlandırılması için ille de müslüman olmarını şart koşmak kadar egoist bir yaklaşım olamaz bence.İnsana insan olduğu için değer vermek gerekir diye düşünüyorum.
İnsana değer verenler,insanlığı meydana getiren,halk edene daha fazla değer vermemeliler öyleyse...sizin çok sevdiğiniz ,değer verdiğiniz insanı yaradan O'dur...
 

farklı bakış

Acemi
Üye
İnsana değer verenler,insanlığı meydana getiren,halk edene daha fazla değer vermemeliler öyleyse...sizin çok sevdiğiniz ,değer verdiğiniz insanı yaradan O'dur...
Arkadaşım konunun özü bu zaten,ben bir deistim ve felsefesini son derece mantıklı buluyorum Allah ın varlığı ya da yokluğu kesinlikle kanıtlanamaz,bu konu üzerine yapılan yorumlar tez olmaktan ileriye gidemez.
 
Üst Alt