Atatürk'ün Ekonomi, hukuk, eğitim ve toplumsal alanda yaptığı yenilikler nelerdir?

Atatürk'ün Yaptığı Yenilikler,Atatürk'ün Ekonomi, hukuk, eğitim ve toplumsal alanda yaptığı yenilikler nelerdir?,Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler

Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler

 • Halifeliğin kaldırılması - 3 Mart 1924
 • Saltanatın kaldırılması - 1 Kasım 1922
 • Cumhuriyetin ilanı - 29 Ekim 1923

Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler

 • Mecellenin kaldırılması - 1924 - 1937
 • Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi - 1924 - 1937

Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri

 • Çiftçinin özendirilmesi
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Örnek çiftlikler inşa edilmesi
 • Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
 • 1. ve 2. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler

 • Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
 • Şapka ve kıyafet kanunu - 25 Kasım 1925
 • Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması - 30 Kasım 1925
 • Soyadı kanunu - 21 Haziran 1934
 • Lakap ve unvanların kaldırılması - 26 Kasım 1934
 • Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü - 1925 -1931

Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri

 • Öğretimin Birleştirilmesi - 3 mart 1924
 • Yeni Türk harflarinin kabulü - 1 Kasım 1928
 • Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması - 1931-1932
 • Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - 31 Mayıs 1933
 • Güzel sanatlarda yenilikler
 
 • Etiketler
  hukuk devrimi toplumsal devrimler
 • Üst Alt