Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde devrimler

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde devrimler

Gazi Mustafa Kemal, kendi deyişiyle Türkiye'yi "muasır medeniyet seviyesine çıkarmak" amacıyla bir dizi köklü değişime imza attı.

Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde, sadece bürokratların değil tüm vatandaşların mülkiyet hakkını tanımış ve 1923-1938 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %7.5 oranında büyüyerek Türkiye'nin GSMH'si Dünya toplamının binde 3.62'sinden binde 6.52'sine yükselmiştir. Atatürk'ün Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri olmuştur.

Siyasal alanda devrimler
 • Halifelik ve saltanatın birbirinden ayrılması,Osmanlı saltanatının kaldırılması ve Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının sona ermesi (1 Kasım 1922).
 • Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923).
 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılması (3 Mart 1924).
 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (1928)
 • Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937)

Toplumsal alanda devrimler
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Kadınlara belediye seçimlerinde (1930) ve genel seçimlerde (1935) seçme ve seçilme hakkı tanınması
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934)
 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931)

Hukuk alanında devrimler
 • İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924)
 • İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü (1926).
 • İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü (1927).

Eğitim ve kültür alanında devrimler
 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924)
 • Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesiyle her türlü yayın ve eğitimin yasaklanması (1 Kasım 1928)
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932)
 • Dil Devrimi ve Güneş Dil Teorisinin benimsenmesi (1932-1938)
 • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933)
 
[
Gazi Mustafa Kemal, kendi deyişiyle Türkiye'yi "muasır medeniyet seviyesine çıkarmak" amacıyla bir dizi köklü değişime imza attı.

Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde, sadece bürokratların değil tüm vatandaşların mülkiyet hakkını tanımış ve 1923-1938 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %7.5 oranında büyüyerek Türkiye'nin GSMH'si Dünya toplamının binde 3.62'sinden binde 6.52'sine yükselmiştir. Atatürk'ün Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri olmuştur.

Devrimler malum.
%7,5 büyüme ise karma ekonomik model anlayışındandır.
Bu da %50 sosyalizmdir.
 
Devrimler malum.
%7,5 büyüme ise karma ekonomik model anlayışındandır.
Bu da %50 sosyalizmdir.


haklı olduğunuz taraf var sayın sosyalist..

Atatürk 1933 yılında Türkiye'nin Birinci Beş Yıllık Sanayi planını hazırlamış ve bu plan 1933-1937 yılları arasında başarıyla uygulanmıştır.Söz konusu plan,aynı zamanda yurdumuzda uygulanan ilk kalkınma planıdır.Beş Yıllık Sanayi Planı,Türk ekonomisinin dışa bağımlılığını dikkate değer şekilde azaltmıştır.
Atatürk tüm dünyayı sarsan 1929 ekonomik buhranını bu devletçi ekonomiyle aşmıştır. Toplum çıkarlarının ağır bastığı,ülke için ekonomide yaşamsal önemi olan çalışma alanlarının devletin elinde olması tabiiki devletçiliğin bir gereğidir….!!

Atatürk özel sektöre ve girişimciliğe karşı bir görüşte de değildi. Ancak ülkenin kalkınması için temel ekonomik konularda devletin ekonomik yaşama girmesini,hatta himaye altına almasını istediği de bir gerçektir…

Atatürk devletçiliğinin liberal-kapitalizmle,serbest piyasa ekonomisiyle ilgisi olmadığı gibi,sosyalist ve komunist devletçiliğe de fazla benzemediği aşikardır.Atatürk'ün savunduğu ve uyguladığı devletçilik,özel sektöre karşı olmayan,özel sektöre de ekonomide yer veren,müdahaleci,himayeci,planlı ve pragmatist bir devletçilikti,bir devlet kapitalizmidir..

Atatürkçülük,demokratik sosyalist bir rejim değildir,ancak demokratik sosyalizme karşı da değildir.. Atatürk bir komünist değildi.. fakat devlet kapitalizmini desteklerdi… devletçilik ilkesini, devletin temel niteliği haline getirmeside bu yüzdendir..

--------Yeni Postalandı 05:37 PM ---------- Önce gonderilen mesaj at 05:31 PM ----------

ilave;

şu anda dünyada yaşanan abd destekli ekonomik krize dikkat ederseniz eğer..abd'de bu buhranı devletçilikle gidemeye çalışıyor..abd devleti bankaların hatrı sayılır miktarını satın alıyor.. uzun vadede faizleri düşürme telaşında... bankalara birçoğuna devlet garantisi getiriyor..
 
Üst Alt